Skip to content

Zum, zum zum, nejde mi to do kebule…

Ať už z jakéhokoliv důvodu se prof. Prymula vyjádřil v rozhovoru pro idnes.cz (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-epidemie-roman-prymula-testy-chytra-karantena.A200410_152255_domaci_vov) způsobem, který nás nemohl nechat úplně v klidu.

Pan profesor prohlásil: „Prokazuje se, že různé rasy mají různý počet receptorů a ten virus se na několik receptorů váže. V tom se jedná o spekulace, ale počty zemřelých v Německu napovídají, že by to mohla být pravda. V Česku jsme asi z třetiny Germáni, takže počty mrtvých nemusely být tak vysoké jako tomu je například u jižních národů.“

Ostře se ohrazujeme proti takovým rasistickým výlevům a je s podivem, že se jich dopouští lékař, který dobře ví, že rasová teorie je dávno opuštěná, že definice rasy na základě jazyka, kultury, náboženství, vizuálních charakteristik nebo DNA neexistuje. Dnes hovoříme o populacích vázaných na určitý prostor, region, kde jsou lidé jazykově, kulturně i (a to hlavně) geneticky velmi promíchaní. Chce snad pan profesor říci, že v Německu žijí pouze Germáni? Co jsou podle něho Germáni? Je to rasa? Je snad příslušnost k národnostní, kulturní nebo jazykové skupině, případně geografickému prostoru kódovaná v DNA?!?!  I Germáni tak, jak je označujeme na základě římské a středověké tradice, nebyli jednolitou, kulturně, jazykově a geneticky homogenní skupinou. Národ, národnost jsou historicko-sociologické kategorie, které v dnešním převládajícím chápání mají kořeny na konci 18. a v 19. století. Rasa je opět pojem rozpracovaný hlavně v 19. století s tragickými následky. Právě s výzkumy DNA rasová teorie vzala za své.

Pan profesor říká, že  v Německu žijí lidé, kteří jsou lépe geneticky vybaveni než jejich sousedi na východě nebo na jihu. Takové teorie už tu jednou byly. Teorie, které říkaly, že je lepší rovnou se těch méněcenných, slabších, nevyvolených, jednoduše zbavit! Vytvořit národ silných! Národ rasově čistý! Ale rádi bychom pana profesora upozornili, že už se nepíše rok 1940!!!

Rasová teorie se sice ještě používá pro medicínské účely v USA ve snaze detekovat náchylnost některých „ras“ k určitým chorobám, ale je plošně velmi kritizována právě proto, že neexistují žádné „čisté rasy“, dokonce rasy nedokážeme vědecky definovat. Ani vizuální rozdílnost lidí žijících v různých regionech nepředstavuje výrazné genetické rozdíly. Tato rasová statistika například opomíjí sociální nebo geografické aspekty. Doufáme, že pana profesora nepobouříme tím, že první Evropani druhu homo sapiens, z nichž vzešly i různé hlásné trouby čistých ras, byli se vší pravděpodobností černí jako bota.

Hovořit dnes o rasách a jejich jakémsi předurčení bránit se nebo podléhat nemocem, byť ve spekulativní rovině, považujeme za krajně nebezpečné. Když nic jiného, jedná se o výroky zneužitelné nacionalisty, fašisty a fundamentalisty všeho druhu. Nic si nezadá s nacionalisty typu Orbána ad. Takové výroky se nedají přejít postulátem, že se dotyčný nevyjádřil „nešťastně“. Je to vysokoškolský pedagog, vědec, výzkumník, politik, oficiálně šéf ochrany lidí před nákazami. Kdo jiný než on by měl k veřejnosti mluvit jednoznačně, správně a promyšleně.

Je tragické, že stratég obrany obyvatel před infekcemi je člověk, o jehož vědeckých kvalitách coby imunologa nepochybujeme, ale rozhodně má v lepším případě mezery v genetice a kulturní antropologii. V horším je rasista.  My, komunisté, jejichž přesvědčení vychází z vědeckého pohledu na svět. Zásadně odmítáme zvrácené rasové teorie – eugeniky, pavědy, která právě měla za úkol vyfabulovat „důkazy“ o pomyslné nadřazenosti germánské rasy. Pan Prymula, bohužel, a s ním mnozí další buržoazní politikové, snad z části nevědomě, přispívají k oživování těch nejtemnějších momentů naší historie a napomáhají opět těmto silám na svět.  Bohužel, jeho výrok je dalším z dílků mozaiky, která vykresluje, jak tenká hranice je mnohdy mezi buržoazní „liberální politikou“ a obyčejným fašismem.

VKJ, MK, AH