Skip to content

Zemřela soudružka Milada Sigmundová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás 28. září 2020 ve věku 76 let po dlouhé a těžké nemoci opustila členka Levé perspektivy soudružka Ing. Milada Sigmundová, CSc. Ačkoli se v posledních letech potýkala s vážnými zdravotními problémy, do poslední chvíle byla velmi aktivní, plná energie, dobré nálady a smělých plánů na další činnost po svém uzdravení.
Milada Sigmundová se narodila 23. 5. 1944 v Praze. Její otec Jaroslav Svejkovský byl účastníkem protinacistického odboje a oba rodiče byli od osvobození členy komunistické strany. Milada vstoupila do Komunistické strany Československa v roce 1962 během studií na Vysoké škole ekonomické. Po studiu byla zaměstnána v Československé obchodní bance, od roku 1968 vyučovala ekonomii na Vysoké škole politické ÚV KSČ a po převratu od roku 1990 pracovala v zahraničním odboru Státní banky československé. Kromě toho byla i turistickou a muzejní průvodkyní.

 

 

Angažovala se v Hnutí názorové levice, vzniklém v březnu 1968, které ukončilo činnost po srpnu 1968. Jako odpůrkyně revizionismu a byrokratizace vládnoucích komunistických a dělnických stran v té době mimo jiné spolupracovala s radikálními zahraničními studenty zejména z Latinské Ameriky. Podílela se také na přepisu a šíření “Otevřeného dopisu (Polské sjednocené dělnické) straně” od Jacka Kurońe a Karola Modzelewského.

V roce 2011 se zapojila do činnosti Nové antikapitalistické levice a byla v petičním výboru pro její registraci jako politické strany. V roce 2013 patřila k zakládajícím členům pokračovatelské organizace Levá perspektiva a byla členkou jejího prvního celostátního vedení.

Vzpomínky, postoje a aktivity soudružky Milady Sigmundové si můžeme připomenout především díky rozhovorům, které poskytla v posledních letech a byly zveřejněny na stránkách Levé perspektivy i v dalších médiích. Bohužel posledním z nich se stal rozhovor převzatý z Haló novin (ZDE), zveřejněný 13. 4. 2020.

2. 1. 2020 jsme vydali obsáhlý rozhovor u příležitosti 30. výročí kontrarevoluce v ČSSR (ZDE). Dále na našich stránkách naleznete projevy M. Sigmundové na shromáždění proti NATO (ZDE) a k výročí masakru v Oděse (ZDE), oba z roku 2018, rozhovor o teologii osvobození z roku 2014 (ZDE) a o „socialismu s lidskou tváří“ ze stejného roku (ZDE).

 

 

Řada dalších článků na stránkách připomíná například její projev na demonstraci proti „církevním restitucím“, na festivalu za demisi Nečasovy vlády, k výročím Pinochetova puče v Chile, proti rasismu, proti vměšování USA v Latinské Americe a na podporu zdejšího revolučního hnutí, proti zdražování, na podporu lidových republik Donbasu, k dějinám socialismu v Československu, výlety po stopách československého pobytu Ernesta Che Guevary v Kamenici nebo partyzánů na Zbirožsku či účast na každoročních Antikapitalistických kempech. K široké oblasti její činnosti patřil přednes díla pokrokových autorů na kulturních akcích. Věnovala se také překladům.

Dokud jí to zdraví umožňovalo, organizovala výlety do přírody, za zajímavou architekturou a po revolučních pamětihodnostech. Své mimořádné znalosti v oblasti historie projevila například i vítězstvím v televizních soutěžích „O poklad Anežky České“ v roce 2003 a „O korunu krále Karla“ roku 2007, v letošním roce reprízovaných Českou televizí.

Úmrtí Milady představuje nenahraditelnou ztrátu nejen pro Levou perspektivu, ale i pro celou radikální levici. Její zkušenosti, přehled, bystrý úsudek a nápady, ale i její laskavost, vstřícnost a věčný životní optimismus nám budou chybět. Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým a blízkým. Navždy zůstane v našich srdcích.

Čest její památce!

  

Převzato ze stránek Levé perspektivy, https://levaperspektiva.cz/clanky/zemrela-soudruzka-milada-sigmundova/