Skip to content

Z dělnických bojů v Řecku

Velké shromáždění zaměstnanců LARCO proti 1200 propouštěním

 

Zaměstnanci LARCO uspořádali 13. února  před branami továrny v Larymně velké shromáždění za přítomnosti a solidarity více než 300 odborů, odsuzující plány vlády propustit 1200 pracovníků a vystěhovat 1000 rodin z jejich domovů, které sídlí v továrně.

Řecké vlády po léta podkopávaly stav továrny LARCO, jednoho z pěti největších výrobců niklu na světě, aby mohly továrnu privatizovat bez zaměstnanců a jejich práv.

Vedle dělníků byla masivní přítomnost jejich rodin a jejich dětí i místních komunit.

Odborová centrála PAME uvedla: „Boj dělníků  z továrny LARCO je bojem celé dělnické třídy Řecka. Naší společnou povinností je všemi možnými prostředky stát na jejich straně, abychom zastavili zločinný čin vlády proti dělníkům.“

Stovky pracovníků z celého Řecka se shromáždily na straně zaměstnanců továrny LARCO. Odbory pracovníků COSCO, KAVALA OIL, Národní federace lékařů veřejných nemocnic, Federace stavebních dělníků a Odbory kovodělníků jsou některé z těch odborových organizací, kteří byli přítomni během shromáždění.

Předseda Svazu pracovníků LARCO Larymna, kádr PAME, Panagiotis Politis, uzavřel svůj projev na shromáždění těmito slovy:

„Zaměstnanci LARCO prohlašují, že vyhrajeme. Dlužíme to našim životům, kamenům, které přikrývají naše mrtvé kolegy, našim dětem, nepodvolíme se!“

Vrcholem shromáždění byl okamžik, kdy se slova ujali malí žáci, děti z rodin zaměstnanců továrny LARCO a mladý chlapec promluvil k davu slovy:

„Řekli našim rodinám, že přijdeme o práci a domovy. NEBUDEME VYHOZENI ZE SVÝCH DOMOVŮ. S PRACOVNÍKY ZÍSKEJME SVÉ PRÁVO. JDEME SE VZTYČENÝMI HLAVAMI!“

Požadavky a boj pracovníků továrny LARCO, jejich rodin, odborových svazů, bratrské centrály PAME podporuje i česká členská organizace Světové odborové federace, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska.

(přeložil MP)

 

Jedna z nejmasovějších protifašistických demonstrací se odehrála v Soluni

 

V sobotu 5. února se v Evosmosu v řecké Soluni konala jedna z nejmasovějších demonstrací proti fašismu. Tisíce dělníků, mládeže, studentů, odborů a organizací pořádaly obrovskou demonstraci proti aktivitě a vražedným útokům fašistických skupin, které útočí a terorizují militanty, komunisty, studenty, migranty a uprchlíky a kohokoli, koho neschvalují na základě svých rasových kritérií, národnosti, náboženství, oblečení, sexuální orientace atd.

 

Tisíce demonstrujících zaplavily náměstí a později zazněly ulicemi zpěv písní a požadavky, které daly jasně najevo, že dělníci, lidé a mládež se fašistických zločinců nezaleknou.

 

Jménem třídních odborů se k demonstraci vyjádřil tajemník Svazu stavebních dělníků v Soluni:

 

“Fašisté nemají místo v Evosmosu, ani v dělnických čtvrtích a školách, nikde. Masivně a organizovaně je nenecháme najít místo, kde by se mohli postavit. Izolujeme je v každé škole, univerzitě, každém pracovišti a čtvrti, všude. Organizované dělnické hnutí  dá psům systému opět odpověď, kterou si zaslouží.“

 

Demonstraci militantního řeckého odborového svazu PAME a řecké prajucící třídy proti fašismu podpořila bratrská česká členská organizace Světové odborové federace, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska.

 

(přeložil MP)

 

Velké shromáždění zaměstnanců LARCO proti 1200 propouštěním

 

Zaměstnanci LARCO uspořádali 13. února  před branami továrny v Larymně velké shromáždění za přítomnosti a solidarity více než 300 odborů, odsuzující plány vlády propustit 1200 pracovníků a vystěhovat 1000 rodin z jejich domovů, které sídlí v továrně.

 

 

Řecké vlády po léta podkopávaly stav továrny LARCO, jednoho z pěti největších výrobců niklu na světě, aby mohly továrnu privatizovat bez zaměstnanců a jejich práv.

 

Vedle dělníků byla masivní přítomnost jejich rodin a jejich dětí i místních komunit.

 

Odborová centrála PAME uvedla: „Boj dělníků  z továrny LARCO je bojem celé dělnické třídy Řecka. Naší společnou povinností je všemi možnými prostředky stát na jejich straně, abychom zastavili zločinný čin vlády proti dělníkům.“

 

Stovky pracovníků z celého Řecka se shromáždily na straně zaměsxtnanců továrny LARCO. Odbory pracovníků COSCO, KAVALA OIL, Národní federace lékařů veřejných nemocnic, Federace stavebních dělníků a Odbory kovodělníků jsou některé z těch odborových organizací, kteří byli přítomni během shromáždění.

 

Předseda Svazu pracovníků LARCO Larymna, kádr PAME, Panagiotis Politis, uzavřel svůj projev na shromáždění těmito slovy:

 

„Zaměstnanci LARCO prohlašují, že vyhrajeme. Dlužíme to našim životům, kamenům, které přikrývají naše mrtvé kolegy, našim dětem, nepodvolíme se!“

 

Vrcholem shromáždění byl okamžik, kdy se slova ujali malí žáci, děti z rodin zaměstnanců továrny LARCO a mladý chlapec promluvil k davu slovy:

 

„Řekli našim rodinám, že přijdeme o práci a domovy. NEBUDEME VYHOZENI ZE SVÝCH DOMOVŮ. S PRACOVNÍKY ZÍSKEJME SVÉ PRÁVO. JDEME SE VZTYČENÝMI HLAVAMI!“

 

 

Požadavky a boj pracovníků továrny LARCO, jejich rodin, odborových svazů, bratrské centrály PAME podporuje i česká členská organizace Světové odborové federace, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska.

 

(přeložil MP)

 

https://pamehellas.gr/