Skip to content

Výzva k propuštění palestinských politických vězeňkyň

U příležitosti Mezinárodního dne žen Solidární síť palestinských vězňů Samidoun vzdává hold palestinským ženám v předních liniích osvobozeneckého boje a požaduje osvobození 29 palestinských žen uvězněných za mřížemi okupantů. Uvádí, že palestinské ženy každodenně bojují za národní a sociální osvobození ve všech oblastech činnosti, od vzdělávání další generace Palestinců až po přímou účast na poli ozbrojeného odporu.

Od roku 1948 bylo izraelskou okupací a sionistickým kolonialismem vězněno a zadržováno více než 18 000 palestinských žen. Systematická politika lékařského zanedbávání tvoří aspekt mučení a pomalého zabíjení.

Vězeňkyni Israa Jaabis z Jeruzaléma je odpíráno provedení potřebných operací, ačkoli byla popálena na více než 70 % těla a přišla o prsty a je odkázána na pomoc spoluvězeňkyň. V minulém roce přišla o život za mřížemi Saadia Farajallah Matar, palestinská matka, další oběť této smrtící politiky.

V posledních měsících čelí vězeňkyně rozmístění nových kamer, které jim upírají soukromí, zejména před mužskými dozorci, fyzickým útokům a brutalitě při prohlídkách vězeňských místností, odmítání rodinných návštěv a izolaci, výslechům brutálními metodami mučení, samovazbě a společnému věznění palestinských žen s izraelskými židovskými kriminálními vězeňkyněmi s úmyslem podporovat špatné zacházení a zneužívání, konfiskaci knih a odepření jejich poskytování, lékařskému zanedbávání a špatnému zacházení a odepření přístupu ke vzdělání.

Navzdory všem formám útoků a represí palestinské vězeňkyně pokračují v odporu, vedoucímu k národnímu a sociálnímu osvobození.

Velké nepokoje a hladovky vězeňkyň propukly v letech 1985, 2004 a 2019. Navzdory odmítnutí formálního vzdělání izraelským koloniálním režimem palestinské vězeňkyně rozvinuly revoluční sebevzdělávání a rozšířily své znalosti a odhodlání bojovat.

Mezinárodní svaz žen, organizující antiimperialistické ženy po celém světě, zahajuje společné kampaně za svobodu vězeňkyň na Filipínách, v Palestině a po celém světě jako součást budování globálního protiimperialistického boje v ženském hnutí.

 

 

 

Dle Samidoun Network

České znění připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 9. 3. 2023 ve 20:00.