Skip to content

Úmrtí Lubomíra Štrougala

Dne 6. 2. 2023 zemřel ve věku 98 let soudruh JUDr. Lubomír Štrougal, bývalý předseda vlády ČSSR. 

Lubomír Štrougal pocházel z komunistického prostředí. Jeho otec, zaměstnanec cementárny, zakládal organizaci Komunistické strany Československa (KSČ) ve Veselí nad Lužnicí, během druhé světové války byl vězněn za odbojovou činnost a zahynul při bombardování berlínské věznice Plötzensee.

Již od roku 1948 pracoval v krajském vedení KSČ v Českých Budějovicích, od roku 1957 jako vedoucí tajemník Krajského výboru KSČ pro Českobudějovický kraj. V roce 1958 byl zvolen do Ústředního výboru KSČ.

V období od 6. března 1959 do 23. června 1961 působil jako ministr zemědělství v československé vládě, dále pak od 23. června 1961 do 23. dubna 1965 ve funkci ministra vnitra.

Od března 1968 působil jako místopředseda vlády, byl 20 let (1968–1988) členem nejužšího vedení KSČ a 18 let (28. ledna 1970 až 11. října 1988) předsedou federální československé vlády.

Po nástupu Michaila Gorbačova k moci v SSSR v roce 1985 stál Lubomír Štrougal na straně reforem a přestavby (perestrojky), nicméně byl nucen v roce 1988 opustit funkci předsedy vlády a následně i předsednictvo ÚV KSČ.

Po pádu socialismu 10. prosince 1989 rezignoval na mandát poslance Federálního shromáždění a na členství v ÚV KSČ, čímž zmizel z veřejného života; počátkem roku 1990 byl vyloučen z KSČ.

Aktivní politický život s. Štrougala byl poznamenán poválečným vývojem socialistického Československa a osudy KSČ, s jejímž úzkým vedením byl po téměř celou tuto dobu nedílně spojen. Soudruh Štrougal představoval spíše “pragmatickou”, resp. “byrokratickou” část politického vedení; jeho přínos k budování socialismu je nicméně nesporný.

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 9. 2. 2023 ve 20:00.