Skip to content

Ukrajinští a ruští mladí komunisté dávají lekci o proletářském internacionalismu

V době, kdy různí novodobí kautskyánci a další oportunisté nadále prosazují zájmy ruské buržoazní třídy a stávají se tak horlivými služebníky reakční Putinovy ​​vlády v její ostré konkurenci se západními imperialisty, vysílají z Atén mladí komunisté z Ruska a Ukrajiny silné poselství proletářského internacionalismu.

 

Fotografie ze 48. ročníku festivalu KNE-Odigitis, kde je zastoupeno 35 zahraničních delegací komunistické mládeže, je objevná: Ukazuje bok po boku Revoluční komunistický svaz mládeže Ruska (bolševici) a mládežnické křídlo Svazu komunistů Ukrajiny. Ukazuje, že jediné, co se může ve skutečnosti postavit proti buržoaznímu nacionalismu, šovinismu a fašismu, je proletářský internacionalismus.

 

Tito mladí komunisté z Ukrajiny a Ruska si odmítají vybrat některý z táborů imperialistů. Vzdorovitě odmítají stát se „užitečnými idioty“ ve válce, která probíhá výhradně pro zájmy velkého kapitálu – „západních“ monopolních skupin na jedné straně a ruské buržoazní třídy na straně druhé.

 

Ruští a ukrajinští mladí komunisté uznávají, že jak euroatlantický imperialistický blok (USA-NATO-EU), tak kapitalistické Rusko jsou dvě strany téže mince. Jsou si plně vědomi Leninových slov, že „dělnická třída, bude-li uvědomělá, nebude podporovat žádnou skupinu imperialistických predátorů“ a že vnímání „podpory nejméně agresivního imperialisty“ je zcela protileninské a pro třídní zájmy pracujících je katastrofální.

 

Ano, mladí komunisté z Ruska a Ukrajiny, kteří se v těchto dnech účastní festivalu KNE-Odigitis, jsou nejlepší odpovědí na všechny ty kautskyánce a sociální šovinisty, kteří vyzývají dělníky k boji pod falešnými vlajkami. Mládež, pracující lidé z obou zemí, kteří zažívají následky ničivé války, nemá co rozdělovat. Naopak, chtějí a musí žít v míru, bok po boku, jako žili přes 70 let v minulosti, v rámci Sovětského svazu.

Existuje pouze jedno řešení a toto řešení spočívá v nezávislém boji dělnické třídy proti monopolům a buržoazním třídám, za svržení vykořisťovatelského kapitalistického systému, který generuje imperialistické války. Proletářský internacionalismus je nyní aktuálnější a potřebnější jako vždy.

 

 

Nikos Mottas

* Nikos Mottas je šéfredaktorem časopisu Na obranu komunismu.

 

 

Nikos Mottas

 

(ze zdroje IDCOMMUNISM přeložil MP)