Skip to content

Triedne nepokoje vo Svazijsku

Svazijsko je štát medzi Mozambikom a Južnou Afrikou. Má 1,3 mil. obyvateľov, čo je približne veľkosť Estónska. Rozlohou je medzi Slovinskom a Čiernou Horou. V krajine sa jedným z úradných jazykov angličtina, čo robí informácie v nej tvoriace relatívne zrozumiteľné (napríklad web miestnej komunistickej strany (www.cp-swa.org) je napísaný v angličtine).

Svajzisko je rozvojový poľnohospodársky štát. Časť obyvateľov cestuje za prácou do susednej Juhoafrickej republiky. Podľa údajov Svetovej banky, 38 percent populácie žije v extrémnej chudobe. Hospodársky je krajina závislá na Juhoafrickej republike.

Miestna populácia je veľmi zasiahnutá epidémiou HIV. Ako jedna z mála krajín má nadviazané diplomatické vzťahy s Taiwanom.

V krajine vládne absolutistický monarcha. Vo voľbách môžu kandidovať iba jednotlivci schválení miestodržiteľmi a šestinu parlamentu menuje priamo kráľ. Parlament ďalej nemôže volať monarchu k zodpovednosti. Politické strany sú zakázané od r. 1973.

Všetku pôdu v krajine vlastní hlavne kráľ a jeho miesto držitelia, zvyšok populácie žije v chudobe. Rozširovanie plantáží sa deje na úkor drobných roľníkov, ktorí sa stávajú lacnou pracovnou silou . Práve preto nie je záujem zo strany vládcov krajiny na zmene politického a hospodárskeho zriadenia. V krajine sa tiež vyskytuje detská práca. Existujúce plantáže sú zamerané na pestovanie cukrovej trstiny.

V roku 2021 prebehli protimonarchistické násilné protesty počas ktorých bolo zabitých 80 ľudí. Napätá situácia pretrváva dodnes. V januári bol napríklad zavraždený miestny občiansky aktivista.

Proti volebným pomerom sa stavia aj Komunistická strana Svazijska (KSS), ktorá sa usiluje o štátny prevrat. Parlament vzhľadom k vyššie uvedenému pokladá za bábkový. Nedávno sa uskutočnil protest zhruba sto ľudí ďaleko od hlavného mesta, ktorý strana organizovala. To znepokojilo políciu a niektorí jeho účastníci boli po dvoch dňoch pri domových raziách pozatýkaní a tvrdo vypočúvaní. Po prepustení museli prepustení vyhľadať zdravotnú pomoc a jedného z nich čaká súdny proces.

Boj KSS je mimo iného zameraný na zakladanie miestnych rád (Revolutionary Community Councils), čo pôsobí ako niečo na štýl sovietov, čo má prispieť k vzniku paralelnej organizovanosti popri štáte a k zvrhnutiu utlačovateľskej monarchie.

Z dostupných informácií vyplýva, že Svazijsko je poľnohospodárska krajina, ktorá je zapojená do medzinárodného obchodu, hlavne cez produkciu cukrovej trstiny, produkovanej na veľkých plantážach, z čoho profituje monarcha a zopár jeho miestodržiteľov. Triedne rozpory sú kvôli silnému vykorisťovaniu napäté, čo v poslednej dobe prepuká do protestov. Možnosť ľudovej revolúcie je však neistá, pretože krajina je veľmi malá a závislá na exporte poľnohospodárskych surovín, navyše nemá rozvinutý ostatný priemysel, čo by z nej robilo ľahkú korisť susedných veľkých kapitalistických štátov.

 

Prepustení členovia Komunistickej strany Svaziijska

 

Zdroje

  1. https://peoplesdispatch.org/2023/02/14/communist-party-of-swaziland-continues-campaign-to-boycott-farcical-elections-despite-arrests-and-torture/
  2. https://www.bbc.com/news/world-africa-46831852
  3. https://cp-swa.org/

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 16. 2. 2023 ve 20:00.