Skip to content

Světová odborová federace aktuálně – novinky z třídně orientovaného odborového hnutí

K následujícím prohlášením k ožehavým událostem poslední doby se plně přihlašuje i Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, česká členská organizace Světové odborové federace, jediné české třídně orientované antikapitalistické a antiimperialistické odbory.

 

Solidarita SOF  s pracujícími a lidem Turecka, Sýrie a všem, kteří jsou postiženi zemětřesením

 

  1. února 2023

SOF vyjadřuje svou plnou solidaritu s obyvateli Turecka a Sýrie, kteří potřebují naléhavou pomoc po zemětřesení, které zasáhlo region v časných ranních hodinách a zabilo stovky lidí a způsobilo obrovské materiální škody.

 

Naši kolegové v postižených oblastech nejsou sami!

 

Všechny militantní odborové organizace na celém světě musí právě teď projevit svou solidaritu v akci!

 

Solidarita a akce odborů a lidí byly vždy ochranným štítem a účinnou pomocí obětem katastrof. Vyzýváme všechny naše pobočky, aby stály po boku našich bratrů v Turecku, Sýrii a dalších postižených oblastech a jakýmikoli možnými prostředky projevily svou internacionalistickou solidaritu.

 

Požadujeme provedení okamžitých a adekvátních opatření, aby nedošlo ke ztrátě dalších životů a požadujeme obnovu a finanční podporu postižených oblastí a lidí.

 

Řecko: PAME – Výzva k solidaritě: RIVULIS Industry vyhodí prezidenta řeckých odborů

 

  1. února 2023

PAME

 

Výzva k solidaritě: RIVULIS Industry vyhodí prezidenta řeckého odborového svazu

 

Ruce pryč od dělnických odborů! – Ihned zrušte propouštění!

 

PAME vyzývá k masivní podpoře a solidaritě proti propuštění předsedy odborového svazu v RIVULIS-EURODRIP Industry.

 

  1. ledna nadnárodní společnost Rivulis Irrigation Ltd (RIVULIS-EURODRIP v Řecku) vyhodila prezidenta Odborového svazu pracovníků Giorgose Nikolaoua v eskalaci svého útoku proti právům zaměstnanců a jejich právu na odborovou organizaci.

 

Průmysl RIVULIS-EURODRIP vyhodil odboráře ve snaze zablokovat bojovné iniciativy odborů za kolektivní smlouvu s lepšími mzdami a podmínkami pro dělníky a také zastrašit a vyděsit dělníky v továrně.

 

Odborový svaz pracovníků se solidaritou a podporou zaměstnanců a odborářů z řady odvětví okamžitě zorganizoval sérii protestů a akcí s masivní stávkou se stovkami pracovníků v pondělí 30. ledna.

 

Během stávky vedení Rivulisu eskalovalo zastrašování a podalo žalobu na odbory, kdy policie zatkla odboráře z Regionální unie a zaměstnance společnosti. Proti zastrašovací taktice firmy a policie továrna 24 hodin nefungovala a dělníci masivně vyjadřovali solidaritu se svými odbory a jejich prezidentem požadujícím zrušení propouštění. Nadnárodní společnost pokračovala ve svém zastrašování a protiodborové akci novým propuštěním militantního dělníka o 2 dny později.

 

Proti tomuto útoku plánují odborová unie a zaměstnanci v příštích dnech nové iniciativy s velkou solidaritou vyjádřenou stovkami odborů ze všech odvětví z celého Řecka, aby zablokovaly tento útok proti dělnickým odborům a zastavily propouštění.

 

Fotky  https://flic.kr/s/aHBqjAqmLC

 

Videa  https://youtu.be/ICX1O0t81k8

 

 

PAME vyzývá odbory, aby projevily svou internacionalistickou podporu a solidaritu proti propuštění předsedy odborového svazu zaměstnanců RIVULIS-EURODRIP Industry a útokům na práva pracujících.

 

Izraelská společnost Rivulis Irrigation Ltd, je nadnárodní korporace s továrnami s tisíci pracovníky v Řecku, Francii, Španělsku, Turecku, Chile, Indii, Mexiku, Latinské Americe, Austrálii a dalších.

 

Podepište následující přiložené Prohlášení o solidaritě nebo své vlastní prohlášení či tiskovou zprávu a odešlete je na

 

Email international@pamehellas.gr nebo

 

Twitter https://twitter.com/PAME_Greece #rivulis

 

Nepravidelné zasedání sekretariátu SOF o novém izraelském zločinu v Jeninu

 

  1. ledna 2023

 

 

Na 30. ledna 2023 bylo speciálně svoláno nepravidelné zasedání sekretariátu SOF se členy sekretariátu SOF a přidruženými členy SOF z Palestiny, aby projednali vývoj po novém nevyslovitelném zločinu izraelského státu proti hrdinnému lidu Palestiny a rozhodli o další reakci SOF.

 

Světová odborová federace jménem svých 105 milionů pracujících ze 133 zemí 5 kontinentů důrazně odsuzuje nový zločin spáchaný barbarskými okupačními silami v Jeninu a znovu potvrzuje svou bezpodmínečnou internacionalistickou solidaritu s palestinským lidem a jejich spravedlivým bojem za právo na samostatné vlast, právo žít ve svobodě a jejich nezcizitelné právo na sebeurčení, jejich právo svobodně a demokraticky se rozhodovat o vlastní přítomnosti a budoucnosti.

 

Sekretariát WFTU vyzývá své přidružené členy, aby podnikly iniciativy a organizovaly odsuzující protesty a doručovaly na velvyslanectví Izraele odsuzující prohlášení SOF o vraždění Palestinců ve městě Jenin: https://www.wftucentral.org/

 

Kromě toho je rozhodnuto, že se v nadcházejícím období uskuteční kampaň solidarity SOF na podporu palestinského boje za okamžité uznání palestinského státu jako svobodného, nezávislého, suverénního a životaschopného státu na hranicích z roku 1967 s východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem. Solidární kampaň SOF vyvrcholí v dubnu 2023 solidární akcí v Palestině za účasti mezinárodní delegace SOF.

 

Generální tajemník SOF vystoupil na 17. kongresu CITU

 

  1. ledna 2023

Generální tajemník SOF Pambis Kyritsis se ujal slova na 17. kongresu Centra indických odborových svazů (CITU), který se koná ve dnech 18.–22. ledna 2023 v metropolitním městě Bengaluru v Indii, a promluvil ke stovkám delegátů a zdůraznil důležitosti neúnavných bojů CITU a indické dělnické třídy, vyjadřující internacionalistickou podporu a solidaritu mezinárodního třídně orientovaného odborového hnutí jménem 105 milionů členů Světové federace odborových svazů ze 133 zemí.

 

 

Celý záznam SOF si můžete přečíst níže:

 

Projev generálního tajemníka SOF Pambise Kyritsise na 17. Trienále národního kongresu CITU Indie

 

Drazí soudruzi, bratři a sestry

 

jménem více než 105 milionů členů Světové odborové federace  ze 133 zemí ze všech koutů světa předávám vám a vaším prostřednictvím dělníkům Indie bojovné třídní pozdravy.

 

Především bych chtěl poděkovat za pozvání a možnost zúčastnit se 17. Trienále národních konferencí CITU.

 

Zvláště děkuji prezidentu Hemalatovi, vůdčí osobnosti indického, ale také mezinárodního třídně orientovaného dělnického hnutí, který má tu čest být viceprezidentem naší Světové federace a generálnímu tajemníkovi, soudruhu Tapan Cenovi.

 

CITU je cenným členem SOF nejen kvůli počtu členů, které zastupuje, ale také kvůli své bohaté a bojovné historii a své stabilní, antiimperialistické a antikapitalistické orientaci. Jeho vstup do SOF v roce 2011 a vyslal silné poselství naděje a perspektivy v obzvláště obtížném období pro třídně orientované globální odborové hnutí a právem má CITU pozici v sekretariátu naší federace a soudruh Ntev Roye je jedním ze zástupců generálních tajemníků SOF.

 

Vážení soudruzi, delegáti 17. Trienále národní konference CITU.

 

Nyní svět prochází fází extrémního zintenzivnění politických, ekonomických a vojenských antagonismů, jejichž cílem je ovládnout a využívat ekonomické zdroje naší planety , k čemuž i dochází.

 

Národy zaplatí cenu imperialistických válek a intervencí.

 

Po ruské invazi na Ukrajinu se USA, NATO a EU snaží situaci prezentovat jako válku mezi „liberalismem“ a „autoritářstvím“. Myslí si, že tímto způsobem lze ututlat jejich vlastní kriminální roli v tomto vývoji. Ale je jasně vidět, kolik sami vedli krvavých válek a intervencí na prosazování svých vlastních sobeckých imperialistických zájmů. Palestina, Sýrie, Irák, Afghánistán, Libye, Jugoslávie, Kypr a mnoho dalších míst. Kuba a Venezuela čelí embargům, sankcím a ekonomickým válkám. Naší odpovědí jestřábům, kteří se snaží vypadat jako holubi, je, že světový mír nechrání ještě větší militarismus nebo protekce všech druhů krajně pravicových nacionalistů a fašistů. Nemůže být založen na blokádách, sankcích a ekonomických válkách.

 

SOF bojuje za mír, za ukončení této války a imperialistických válek a intervencí obecně, za rozpuštění NATO a všech vojenských koalic a za zrušení jaderných zbraní.

 

Krize kapitalismu se prohlubuje a posiluje, což má za následek otevřené porušování demokratických a odborových práv a dramatické prohlubování sociálních nerovností, chudoby a vykořisťování.

 

Prudký a nekontrolovatelný nárůst cen všech základních životních potřeb rozptyluje životní úroveň pracujících rodin a zároveň nadnárodní společnosti a monopoly dosahují nových rekordů v ziscích.

 

Výsledky války NATO a Ruska na Ukrajině se pokusily naložit na ramena dělnické třídy.

 

Dělníci na celém světě odmítají platit za kapitalistickou krizi a imperialistické války prostřednictvím pozoruhodných bojů, stávek a mobilizací, aby bránili demokratické a odborové svobody, kolektivní vyjednávání a stabilní, stálou a dohodami regulovanou práci a pro uspokojení současných potřeb pracujícího lidu. Pobočky SOF stojí v čele těchto bojů. Zostření státní represe a autoritářství je odpovědí buržoazních vlád na spravedlivé lidové požadavky. Bohužel s netolerancí odevzdaných odborových předáků  spolupracujících se žluťáckými odbory.

 

Zatčení generálního tajemníka Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) Lucy Visentiniho kvůli úplatkářskému skandálu znovu vynáší na povrch problém korupce v odborech. V tomto konkrétním případě zatčení souvisí se zatajováním strašných zločinů spáchaných na tisících dělníků, z nichž mnozí přišli o život během své každodenní práce.

 

SOF svolává odbory po celém světě, aby chránily svou autonomii a třídní orientaci, pryč od byrokracie, korupce a manipulace ze strany kapitálu a zaměstnavatelů. Úplatkový skandál znovu potvrzuje, že absence zásadní reakce na neoliberální, protidělnickou politiku ze strany reformistických odborů jednoznačně koexistuje s korupcí a využíváním odborových pozic pro účely opačné k třídním zájmům pracujících.

 

Drazí soudruzi, bratři a sestry

 

Na závěr svého vystoupení bych vám rád popřál hodně úspěchů v práci na vaší konferenci. Vaše snahy o obranu a rozšíření práv a zlepšení kvality života indických dělníků jsou důležité nejen pro vás, ale také pro dělníky v Evropě, Africe, Latinské a Severní Americe. Útok na dělnickou třídu a její práva je velmi krutý a je celosvětový. Monopoly a nadnárodní giganti sice zuřivě soutěží o kontrolu trhů a surovin, ale zároveň spolupracují na útoku proti dělnickým a sociálním právům.

 

Zbraní dělnické třídy je solidarita a internacionalismus. Pro dělníky, kteří vzdorují a nedělají kompromisy s útlakem, diskriminací a vykořisťováním, existuje pouze jedna cesta důstojnosti, cesta bojů.

 

Jen tak dál soudruzi! Za obranu politických, sociálních a odborových práv indických pracujících s jednotou a rozhodností a buďte si jisti, že se můžete vždy spolehnout na solidaritu a podporu mezinárodního třídně orientovaného odborového hnutí proti kapitalistickému barbarství, za svět bez imperialistických válek a intervencí, bez jakékoli diskriminace a vykořisťování člověka člověkem.

 

Ať žije dělnická třída bojující za mír a sociální spravedlnost!

Ať žije CITU a dělnická třída Indie!

Ať žije WFTU!

Děkuji

 

SOF odsuzuje vraždění Palestinců ve městě Jenin

 

  1. ledna 2023

Ve čtvrtek 26.1.2023 ráno zahájily izraelské okupační síly operaci ve městě Jenin, která trvala 4 hodiny. Operace měla za následek smrt 9 Palestinců, včetně staré ženy. Desítky dalších byly zraněny, někteří z nich jsou v kritickém stavu a podle prohlášení palestinského ministerstva zdravotnictví se počet obětí může zvýšit.

 

Okupační síly se zaměřily na domy civilistů a způsobily zničení domovů Palestinců i infrastruktury tábora. Palestinský prezident vyhlásil třídenní smutek a vyzval mezinárodní společenství, aby ukončilo izraelské zločiny proti palestinskému lidu.

 

Světová odborová federace jménem svých 105 milionů členů ve 133 zemích světa znovu odsuzuje izraelské barbarství. SOF zároveň odsuzuje pokrytectví USA, NATO a Evropské unie, kteří zrovnoprávňují pachatele s oběťmi a trvají na politice rovné vzdálenosti. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby se ujalo své role a zastavilo neustálé zločiny proti Palestincům, vyjadřujeme naši nerozdělenou internacionalistickou solidaritu s hrdinným palestinským lidem a vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí.

 

Sekretariát vyzývá pobočky a přátele SOF, militantní a třídně orientované odbory, aby odsoudily nový zločin a různými způsoby vyjádřily svou bezpodmínečnou solidaritu s palestinským lidem.

 

Tento text byl zveřejněn sekretariátem SOF a rozhodl se jej předat svými pobočkami na izraelská velvyslanectví po celém světě jako protest proti novému zločinu proti hrdinnému lidu Palestiny.

 

Sekretariát SOF

 

Den solidarity SOF s lidem Peru 31. ledna 2023

 

  1. ledna 2023

Světová odborová federace plně odsuzuje antidemokratické a autoritářské praktiky režimu v Peru spojené s vraždami, zadržováním a nehorázným porušováním i těch nejzákladnějších lidských práv peruánského lidu.

 

Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí opět stojí po boku peruánského lidu a požaduje okamžité ukončení krveprolití, zneužívání moci a abnormálního a protiústavního vývoje, který následoval po odstranění prezidenta Peru.

 

Jednoznačně odsuzujeme násilné represe proti lidovým demonstracím a dělnickým bojům a svobodám a vražedné násilí represivních mechanismů, které má za následek desítky mrtvých demonstrantů.

 

Je zřejmé, že byly použity všechny staré a špinavé taktiky, využívající infiltrátorů a vandalů, kteří nemají nic společného s autentickým dělnickým hnutím, s cílem delegitimizovat mobilizace a zaměřit se na třídně orientované odbory, jejich vedení, a kriminalizovat protesty a jejich spravedlivé požadavky.

 

Světová odborová federace spojuje svůj hlas s peruánskou dělnickou třídou a požaduje:

 

-Okamžité a bezpodmínečné propuštění všech zadržených odborářů a demonstrantů a ukončení represí a probíhajících politických stíhání.

 

-Plně respektovat odborová a demokratická práva, včetně nezcizitelného práva na protest a stávku.

 

– Zajistit podmínky pro účinný výkon demokratického práva peruánského lidu svobodně se rozhodovat o své současnosti a budoucnosti, bez jakýchkoli diskriminačních a autoritářských činů.

 

– Realizace spravedlivých požadavků dělníků na důstojné pracovní a životní podmínky a uspokojování současných potřeb.

 

Sekretariát SOF pořádá 31. ledna 2023 Mezinárodní den solidarity s lidmi z Peru a vyzývá přidružené organizace WFTU i všechny militantní, třídně orientované odbory po celém světě, aby se aktivně účastnily Mezinárodního dne solidarity.

 

(zdroj wftucentral.org, přeložil m)