Skip to content

Světová odborová federace aktuálně – novinky z třídně orientovaného odborového hnutí (2)

K následujícím prohlášením k ožehavým událostem poslední doby se plně přihlašuje i Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, česká členská organizace Světové odborové federace, jediné české třídně orientované antikapitalistické a antiimperialistické odbory.

 

Solidarita s generální stávkou dělníků ve Francii 19. ledna za obranu jejich odchodu do důchodu!

  1. ledna 2023

Světová odborová federace, která zastupuje 105 milionů členů ve více než 130 zemích po celém světě, vyjadřuje svou solidaritu s dělníky ve Francii, kteří jsou ve čtvrtek 19. ledna 2023 vyzýváni ke generální stávce a demonstracím po celé zemi proti Macronovi a vládnímu plánu zvýšit zákonný věk odchodu do důchodu na 64 let.

 

SOF připomíná, že francouzské sociální zabezpečení, které je úspěchem vyplývajícím z odporu dělníků proti nacistické okupaci a které založil Ambroise Croizat, vůdce CGT a komunistický ministr práce při osvobození, zdaleka není v bankrotu.

 

Finanční potíže přinášejí výjimky z obrovských příspěvků na sociální zabezpečení, které Macronova vláda uděluje velkým kapitalistickým monopolům.

 

SOF důvěřuje velké bojovnosti francouzských dělníků a jejich bojujícím třídním odborům, což jsou mnohé z jejích přidružených členů, že porazí tento vládní útok, jako to udělali během historické generální stávky od prosince 2019 do března 2020, kdy musela Macronova vláda stáhnout svou nespravedlivou reformu.

 

Jako obvykle bude SOF a její pobočky z 5 kontinentů podporovat boj dělníků ve Francii až do vítězství!

 

SOF informuje o úmrtí historického vůdce, odboráře Mohammada Shabana Azouze

  1. ledna 2023

Světová odborová federace s velkým zármutkem informuje o úmrtí soudruha Mohammada Shabana Azouze, který sloužil jako prezident SOF.

 

Soudruh Mohamad zastával mnoho funkcí ve svém dlouhém bojovném příspěvku, působil jako prezident GFTU Sýrie, prezident ICATU, prezident SOF, byl členem syrského parlamentu, vůdcem strany Al Baas, zastával funkci prezidenta úřadů syrských dělníků a rolníků.

 

SOF se rozloučila s Mohammadem Shabanem Azouzem s pocity hlubokého smutku a uctila jeho památku jako militantního odboráře, který celý svůj život zasvětil boji za lepší životní a pracovní podmínky pro pracující v Sýrii, arabském světě a na celém světě.

 

Vyjadřujeme upřímnou soustrast nad ztrátou historického vůdce jeho synovi Adnanu Azouzovi, který je členem sekretariátu SOF, a celé jeho rodině a také jeho soudruhům v GFTU.

 

Nechť odpočívá v pokoji.

 

Vždy na něj budeme vzpomínat.

 

SOF odsuzuje autoritářský a antidemokratický útok peruánského režimu proti občanským svobodám a svobodám odborů

  1. ledna 2023

SOF vyjadřuje svou plnou solidaritu s vůdcem CGTP v regionu San Martin Henri Wuiliian Mena Salazarem, zatčeným represivními silami a vězněm režimu, a požaduje okamžité propuštění všech vězňů uvězněných za jejich politické a odborové aktivity.

 

SOF vyzývá své členy, aby vyjádřili svou solidaritu s peruánským lidem a třídními odbory země a odsoudili antidemokratické a autoritářské praktiky režimu, který nadále praktickým způsobem zneužívá moc.

 

Řecko 17. ledna  – Národní stávka zaměstnanců  místních úřadů

  1. ledna 2023

Pod hlavním heslem „STOP zločinům zaměstnavatelů“, „ochranná opatření tady a teď“ se v Aténách, Soluni, Patrasu a dalších městech uskutečnila celostátní stávka pracovníků místních úřadů.

 

Stávku vyvolala nová průmyslová „nehoda“ v obci Xylokastro, kde byla v popelářském voze, kde pracovala, zabita 45letá dělnice, matka pěti dětí. Bylo to pokračování desítek průmyslových „havárií“, které se v posledních letech staly v obcích po celé zemi a vynesly na povrch všechny příčiny a odpovědnosti starostů a vlád.

 

Ve skutečnosti byla dělnice, která přišla o život v Xylokastru, nepojištěná, pracovala v podmínkách „černé práce“ s odpovědností městského úřadu, který ji s využitím známých „mezer“ v zákonech všech vlád „najal“ opožděně, když už přišla o život!

 

V Aténách bylo heslo stávky vydáno za úsvitu odborovým svazem místních úřadů Attica se symbolickým obsazením kanceláří nezávislého úřadu inspekce práce, kde na průčelí budovy vyvěsili obří transparent. “64 mrtvých dělníků – tisíce zmrzačených.” Vlády – starostové nás posílají na smrt – chybí inspekce práce. Všichni ve stávce“

 

Video https://youtu.be/4fu6pTvgUd0

 

Fotky https://flic.kr/s/aHBqjAozHt

 

Následoval pochod do parlamentu a stávkující skandovali hesla jako „s galejním režimem pro dělníky, zisky zaměstnavatelů rostou“ a „neplacená práce a manufaktury všude, to je hniloba kapitalismu“.

 

Sp. Kostantas, kádr PAME, na shromáždění uvedl, že „vláda a starostové vidí zdraví a bezpečnost pracovníků jako „náklady“. V rámci všech vlád došlo k „úrazům“, přičemž od roku 2014 do dnešního dne došlo k 64 smrtelným pracovním „úrazům“. Už dost!“

 

Video https://youtu.be/eXRhsFpLQLE

 

Tweet https://twitter.com/PAME_Greece/status/1615278181824561152

 

PROHLÁŠENÍ SEKRETARIÁTU SOF TÝKAJÍCÍ SE KORUČNÍHO SKANDÁLU V EU A ZATČENÍ GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA ITUC LUCA VISENTINIHO

  1. prosince 2022

Zatčení Lucy Visentiniho, generálního tajemníka ITUC, stejně jako zatčení důležitých úředníků Evropské unie a konkrétněji Evropského parlamentu po vyšetřování, která, jak se zdá, již nějakou dobu probíhala, ukazují další nechutnou stránku věci, politický systém a byrokracii Evropské unie; korupci a rozklad. Tento incident odhaluje bezbožné obchody a úplatky, které jsou v tomto konkrétním případě spojeny se zakrýváním strašlivých zločinů spáchaných na tisících dělníků, z nichž mnozí přišli o život během své každodenní práce, takže mohla být uskutečněna propagandistická fiesta korupčního režimu; tak, aby byly zajištěny neuvěřitelné zisky různých obchodních skupin.

 

Ačkoli výslechy pokračují a aniž bychom je chtěli předjímat, zatčení bývalého generálního tajemníka Evropské konfederace odborových svazů (ETUC) a nedávno zvoleného generálního tajemníka Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) také vynáší na povrch otázku korupce v samotném odborovém hnutí.

 

Začlenění „oficiálního“ odborového hnutí, tedy EOK, a jeho podstatná podpora neoliberální, protipracovní politiky Evropské unie, absence podstatné reakce z jeho strany v průběhu neustálého podkopávání a útoků na pracovní a sociální práva pracujících jasně koexistuje s korupcí a využíváním pozic odborů pro účely cizí třídním zájmům pracujících.

 

Připomínáme, že Světová odborová federace  a její přidružená odborová organizace UITBB, která zastupuje stavební dělníky, včas odsoudily a vedly kampaně k odsouzení zločinů a vykořisťovatelské neslušnosti vůči pracujícím v procesu přípravy mistrovství světa.

 

SOF bude vývoj tohoto temného případu bedlivě sledovat; požaduje také, aby vyšetřování dosáhlo co největší hloubky a aby bylo odhaleno veškeré stinné pozadí, které se odehrálo za masivní pracovní a sociální kriminalitou, která byla spáchána, aby bylo možné uspořádat mistrovství světa ve fotbale v Katarském emirátu.

 

(zdroj wftucentral.org, přeložil m)