Skip to content

Společné prohlášení komunistických a dělnických stran: Okamžitá opatření k zabezpečení zdraví a práv lidu 

Komunistické a dělnické strany mají zodpovědnost před svým lidem. Jsme zde! Stojíme všude a vždy v čele zápasu za okamžité přijetí opatření k ochraně zdraví a zabezpečení práv pracujících a lidových vrstev. 

Vyjadřujeme naše srdečné díky všem lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracujícím v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, jež bojují tuto bitvu, ve které čelí ohromným těžkostem. 

Vyjadřujeme naši solidaritu všem postiženým pandemickou chřipkou coVID-2019W a přejeme jim rychlé uzdravení. 

Zdravíme všechny země, které realizují aktivity solidarity s nejvíce stiženými zeměmi, tím, že zaslaly materiál, zdravotnický personál, jako Čína, Kuba, Rusko. Jedná se o akce v absolutním protikladu k absenci Evropské Unie. 

Pandemie chřipky CoVID-19 tragicky potvrzuje, jak ohromné byly škrty v oblasti zdravotnictví ve všech kapitalistických zemích, což bylo známé i před vypuknutím epidemie koronaviru. Tyto škrty se neuskutečnily náhodně, ale jsou výsledkem dlouhodobé protilidové politiky prosazované vládami ve službách velkého kapitálu s cílem komercionalizovat a privatizovat zdraví, podpořit zisky monopolů a jejich uskupení. Tato politika podkopává současnou ohromnou vědeckou a technologickou kapacitu využitelnou k prevenci a potřebám péče o zdraví lidu. 

Současné zkušenosti odhalují antisociální a parazitickou podstatu kapitalismu a zdůrazňují nadřazenost a aktuálnost socialismu, centrálního vědeckého plánování založeného na lidových potřebách, jenž může zabezpečit základní péči o zdraví a prevenci, nemocnice, zdravotnický a pečovatelský personál, léky, laboratoře, lékařské prohlídky a všechno ostatní, aby byly pokryty konstantní, pravidelné, ale také náhlé potřeby lidu. 

Předcházející zpomalení světové ekonomiky je nyní nadále umocňováno šířením koronaviru a zvětšuje riziko další krize v nadcházejícím období. Pod závojem propagandy „jednoty“ vlády ve službách velkého kapitálu zaměřují vlády přijímaná  finanční opatření na podporu monopolů a jejich skupin. Znovu a opět se snaží přehodit břemeno krize na dělníky a ostatní lidové vrstvy. Dělníci a lid nemohou a nesmějí opětovně platit! 

“Osobní zodpovědnost” nemůže být používána jako výmluva k zakrytí zodpovědnosti států a vlád. Dnes i přijetí nutných opatření vyžaduje zápas lidu proti politice podporující monopoly, které obětují na oltář kapitalistického zisku uspokojení lidových potřeb i zdraví lidu. 

Komunistické a dělnické strany požadují, aby všechny nutná opatření byla přijata a aplikována okamžitě s cílem zastavit epidemii. Jedná se o následující opatření: 

 

 • Okamžité posílení veřejného zdravotnického systému prostřednictvím státních prostředků. Okamžité zaměstnání lékařského a pečovatelského personálu se všemi pracovními právy, na plný úvazek. Zabezpečit všechny potřeby jednotek intenzivní péče. Zajištění infrastruktury potřebné pro plné fungování veřejného zdravotnického systému a výzkumu.
 • Okamžité zajištění všech nutných ochranných prostředků (roušky, respirátory, rukavice, dezinfekce ad.) státem pro všechen lid bezplatně v rámci boje proti obohacování se na úkor potřeb lidu. Poskytnutí veškerých ochranných prostředků veškerému zdravotnickému personálu, který obětavě bojuje v nemocnicích na vlastní riziko. 
 • Ochrana příjmů a práv pracujících lidových vrstev. Zabránit nezodpovědnosti kapitálu, který pod rouškou epidemie CoVID-19  přistupuje k masivnímu propouštění a snaží se dále pošlapávat práva na mzdu, dovolenou a další pracovní práva. Okamžitá opatření na ochranu pracujících na pracovištích.
 • Ne ukrajování demokratických lidových práv pod záminkou šíření koronaviru.
 • Zrušení všech sankcí a opatření ekonomického vyloučení, která jsou v současných podmínkách ještě mnohem více nespravedlivá a zločinná. Činí život lidí v takto postižených zemích ještě složitější. Okamžitě přijmout opatření na ochranu zdraví lidu a života lidí. 
 • Říkáme ne imperialistickým intervencím a vojenským manévrům (cvičením) organizovaným Severoatlantickou aliancí a požadujeme, aby veřejné prostředky byly přesměrovány na podporu potřeb lidu jako je financování veřejného zdravotnictví a systému sociálního bezpečí. 

 

Strany Solidnetu: 

 1. KS Albánie
 2. KS Argentiny
 3. KS Arménie
 4. KS Austrálie
 5. Strana práce Rakouska
 6. KS Ázerbájdžánu
 7. KS Bangladéše
 8. KS Belgie
 9. Brazilská KS
 10. KS Británie
 11. Nová KS Británie
 12. Strana bulharských komunistů  
 13. KS Kanada
 14. KS Čile
 15. Socialistická dělnická strana Chorvatska
 16. KS Kuby
 17. AKEL, Kypr
 18. KSČM
 19. KS v Dánsku
 20. Egyptská KS
 21. KS Finska
 22. Jednotná KS Gruzie
 23. Německá KS
 24. KS Řecka
 25. Maďarská dělnická strana
 26. KS Indie
 27. KS Indie (Marxistická)
 28. Strana Tudeh, Irán
 29. Dělnická strana Irska
 30. KS Irska 
 31. KS Izraele
 32. Komunistická strana (Itálie)
 33. Jordánská KS
 34. Socialistické hnutí Kazachstánu
 35. Korejská strana práce
 36. Libanonská KS
 37. Socialistická strana (Litva)
 38. KS Malty Malta
 39. KS Mexika
 40. Lidová socialistická strana – Národní politická asociace Mexika
 41. Nepálská KS
 42. KS Norska
 43. Nová KS Nizozemí
 44. KS Pákistánu
 45. Palestinská lidová strana
 46. Palestinská KS
 47. Paraguayská KS
 48. KS Polska
 49. Portugalská KS
 50. Filipínská KS [PKP 1930]
 51. Rumunská socialistická strana
 52. KS Ruské federace
 53. Ruská komunistická dělnická strana
 54. KS Sovětského Svazu
 55. Nová KS Jugoslávie
 56. Komunisté Srbska
 57. KS Slovenska
 58. Jihoafrická KS
 59. KS Španělska
 60. KS španělských dělníků
 61. Komunisté Katalánska
 62. KS Svahilska
 63. KS Švédska
 64. Súdánská KS
 65. Syrská KS
 66. KS Turecka
 67. KS Ukrajiny
 68. Unie komunistů Ukrajiny
 69. KS USA
 70. KS Venezuely

Další strany 

 1. Unie komunistů Bulharska 
 2. Pól pro komunistickou obnovu Francie
 3. KS Puerto Rica