Skip to content

Rozhovor s generálním tajemníkem Nové komunistické strany Jugoslávie Aleksandarem Banjanačem

Bělehrad, Srbská republika

Alba Granada North Africa Coordination

 

Bělehrad, 24. 7. 2020 Zástupce organizace Alba Granada North Africa Coordination se setkal v Bělehradě s generálním tajemníkem Nové komunistické strany Jugoslávie k rozhovoru o srbské společnosti a úloze dělnické třídy v době hluboké kapitalistické krize.

 

Pro připomenutí: Volební komise prohlásila kandidátskou listinu Nové komunistické strany Jugoslávie (Nova Komunistička Partija Jugoslavije) a Ligy komunistické mládeže Jugoslávie (Savez Komunističke Omladine Jugoslavije) pro volby do zákonodárného sboru Srbska 21. června (2020) za neplatnou. Prezident Aleksandar Vučič řekl, že jeho strana – středopravicová SNS – vyhrála volby v tomto kontextu demokratického umlčení.

1) Jak do života Srbů zasáhly rozpad Jugoslávie a agrese NATO?

K odpovědi na vaši otázku je nejprve nutné připomenout dvě naše důležitá stanoviska nebo závěry.  

Za prvé, Jugoslávie se nerozpadla sama od sebe, byla násilně rozložena v zájmu západního imperialismu, velkokapitálu a monopolů, jež viděly své důležité geostrategické cíle v naší oblasti, které jsou pro ně samozřejmě stále velice důležité. Navíc měly podporu domácí páté kolony v Jugoslávii, ale převládajícím byl vnější faktor.    

Za druhé, náš postoj je, že NATO je úderná pěst západního imperialismu, NATO je obludná agresivní vojenská aliance, jež vyvolává ve světě války, konflikty a neklid.  

Srbové přímo odmítli zájmy západního imperialismu a NATO, a nepochybně utrpěli velkou škodu a byli jejich obětí. Počínaje skutečností, že největší množství lidí vysídlených a utíkajících ze svých domovů na území Jugoslávie byli Srbové, že NATO nás bombardovalo zbraněmi, jež jsou zakázané mezinárodními konvencemi, a tudíž se dopustilo vážného válečného zločinu, z něhož dosud nebyl nikdo obviněn a odsouzen, s ochuzeným uranem, na nějž v Srbsku každým rokem umírají tisíce lidí.   

Bezpochyby ale všechny národy bývalé Jugoslávie, všechny bez vyjímky, byly a jsou oběťmi západního imperialismu a násilného rozložení Jugoslávie. Politická a hospodářská závislost a podmínečnost jsou křišťálově jasné po celé Jugoslávii, stali jsme se snadnou kořistí žraloků, kteří vnikli do našich vod.   

 

2) Co jsou největší ztráty pro srbskou dělnickou třídu?

Dramatické zhroucení ekonomiky, téměř úplně zničený průmysl, odhadem až 90 % průmyslu v porovnání s tím, co jsme měli koncem 80. let. 

Potom tu je dezorganizace a oslabené dělnické třídně orientované hnutí, zrada odborových předáků z velkých svazů, které jsou agenturami vládnoucí třídy a vládnoucích stran.  

Srbská dělnická třída široce ztratila sebedůvěru, víru, že za své vlastní zájmy a cíle může bojovat jen ona sama. Právě proto je dnes v Srbsku spousta demagogie, jež klame lidi a vytváří iluze. Jedním z našich hlavních úkolů je bojovat proti těmto iluzím, za novou sebedůvěru lidí, kteří žijí z vlastní práce.   

 

3) Jak vidíte znovusjednocení Jugoslávie?

Opětovné ustavení Jugoslávie je jedním z našich dlouhodobých cílů. Je to jeden z důvodů, proč je Jugoslávie národním určovatelem v názvu naší strany.  

Také kladný pro-jugoslávský přístup má velice pozitivní protinacionalistický a dokonce protifašistický význam.   

Jugoslávie byla historickou touhou jižních Slovanů i dalších balkánských národů, což se plně potvrdilo za socialismu. 

Jugoslávie by měla být obnovena na zásadách rovnosti a dobrovolného konsensu svých obyvatel, kvůli vzájemné spolupráci a rovnosti všech svých občanů, a také oddanosti socialistické cesty rozvoje, na níž jsou tyto zásady jedině možné.  

 

4) Co pro Srby, a zvlášť pro dělnickou třídu, znamená EU?

EU je imperialistická mocnost sloužící zájmům monopolů a velkokapitálu, a je celkem logické, že EU je nepřítelem demokracie, svobody a práva národů rozhodovat o vlastním osudu. Je tvořená eurounijní byrokracií s cílem, aby bohatí byli ještě bohatší a chudí ještě chudší. Fakta na podporu našeho tvrzení leží na příkladu četných selhavších referend, pohrdajících vůlí většiny obyvatelstva a jeho zájmů po celé Evropě. EU to také jasně demonstrovala na příkladu „brexitu“, kdy se všemi způsoby snažila odporovat vůli většiny lidí v Británii odkládáním „brexitu“ a výzvami k novému referendu. A Británie je stále velká mocnost, v Evropě i ve světě, takže si jen můžeme představovat, jaký by byl vztah, kdyby podobné rozhodnutí učinila menší a méně vlivná země z EU. 

Je důležité říci, že přístup EU k Srbsku je extrémně nepřátelský. EU také sehrála aktivní part při rozpadu naší socialistické domovině Jugoslávii, násilném uchvácení Kosova a při vnucení takzvaných vyjednávání, t.j. uznání nezávislosti Kosova Srbskem.  

Srbsko je už značně závislé na EU, monopoly z EU už většinou převzaly naši ekonomiku a srazily ji do mizerného postavení. Cíl, vymanění se z nezávislosti, je neoddělitelný od cíle vyhnutí se integraci Srbska’do EU. 

Jsme pro spolupráci a jednotu evropských národů a států, ale ne pro imperialistické zájmy, jež EU zastupuje, hájí a naplňuje.  

 

 5) Jak zasáhla koronavirová krize srbskou společnost a ekonomiku?

Epidemie koronaviru hluboce zasáhla srbskou společnost i ekonomiku. Ukázala všechnu nespravedlnost a bezútěšnou situaci, v níž se naše společnost dnes nalézá.  

Kdyby nepřišla na počátku epidemie pomoc z Číny, následky by byly katastrofální. To proto, že systém zdravotnictví v Srbsku byl za posledních 20-30 let úplně zničený. Náš systém zdravotní péče se nedokáže vypořádat s mnohem menšími problémy. Příčinou je privatizace systému zdravotní péče, žádné investování do ní a odliv kádrů (lékařů, sester…). Je skutečně štěstí, že v tuto chvíli nemáme příliš mnoho mrtvých, celkem v Srbsku zemřelo na koronavirus něco přes 500 lidí

Ačkoli je Srbsko plně začleněné do soudobé globální tržní ekonomiky a je přímo závislé na tocích této ekonomiky, situace na tomto poli je dost špatná, jako ve většině světa, velké množství lidí už přišlo o práci v mnoha sektorech, ale skutečná katastrofa přijde na podzim. 

 

6) Jak hodnotit činnost vlády tváří v tvář této krizi?

Přístup vlády byl většinou katastrofální, především vůči pracujícím, vůči dělnické třídě. Úřady nepozastavily činnost určitých firem, když byla epidemie na vrcholu a když cokoli dalšího bylo zastaveno nebo dáno pod kontrolu. Aby se zalichotily buržoazním zaměstnavatelům, neudělaly na ochranu pracujících nic. Tím buržoazní vláda ukázala, že je ve službách velkokapitálu, jenž jí pomáhá a poskytuje jí vysoký podíl ze zisku z vykořisťování pracujících, a zároveň tak bylo ohroženo zdraví dělníků soukromých společností, kteří byli povinni chodit do práce v podmínkách, kdy se šířila epidemie koronaviru. Byly případy, kdy se lidé nakazili ve svých firmách, ale výrobu to nezastavilo. Navíc úřady zároveň zatýkali ty dělníky, kteří se v některých firmách bouřili a protestovali.   

Další z mnoha chyb úřadů v boji za zkrocení koronaviru je, že nenařídily soukromým zaměstnavatelům, aby dělníky nepropouštěly, takže tisíce z nich přišly o práci a o možnost postarat se o rodinu během krize, v níž se nalézá celý svět. Mechanismů, jež k tomu má k dispozici vláda, je mnoho, ale není k nim politická vůle.   

Zisk soukromých zaměstnavatelů by neměl být důležitější než zdraví a existence lidí, kteří žijí ze své práce, a nelze jej nijak omluvit.  

 

7) Proč Srbové dovolí, aby historický revisionismus popřel komunistickou minulost jejich dějin? (Titovy pomníky, Komunistickou stranu Jugoslávie, partyzánský odpor…) 

Je daleko k tomu, že by to srbský lid dovolil, ale tento typ historického revisionismu je postupně, krok za krokem, v naší zemi naplňován od obnovení kapitalismu. Mnoho pomníků tu stále je, ale viditelná zásadní revize dějin je na postupu. Tento proces je vedený vládnoucí třídou s cílem útočit na vědomí lidí, a dá se říci, že nejvíc se útočí na mládež, což je nejzranitelnější kategorie společnosti.   

My přispíváme k boji s tímto revisionismem tím, že se ozveme pokaždé, když na tomto poli přicházejí nové útoky v jakékoli formě, ale také tím, že vytrvale připomínáme a oslavujeme veškerá významná data a významné osoby našich bohatých revolučních tradic pod heslem „připomínat si znamená bojovat“.      

 

Odpovídal generální tajemník Nové komunistické strany Jugoslávie 

Aleksandar Banjanač 

https://albagranadanorthafrica.wordpress.com/author/albagranadanorthafrica/ 

albagranadanorthafrica

Zvýraznění textu autor. Překlad z angličtiny Vladimír Sedláček