Skip to content

Řecké dělnické hnutí v solidaritě s uprchlíky – Prohlášení PAME

V souvislosti s nejnovějším vývojem situace uprchlíků na řecko-tureckých hranicích a na ostrovech v Egejském moři vydal předvoj řeckého dělnického hnutí Všedělnická militantní fronta (PAME) následující prohlášení:

Zachytávání tisíců uprchlíků a přistěhovalců na ostrovech v Egejském moři a řecko-tureckých hranic v Evrosu nejdramatičtějším způsobem zdůrazňuje barbarství imperialistických organizací, EU a NATO a aktivní zapojení všech řeckých vlád do těchto organizací.

EU-NATO jsou ti, kteří ničí země a vykořisťují národy a poté uvězní své oběti ve všech druzích vězení. Právě oni tlačí tureckou vládnoucí třídu a Erdoganovu vládu, aby využívali uprchlíky každé země jako nástroj k prosazování svých vlastních zájmů a hraní vlastních geopolitických her v regionu.

Jsou odpovědné za stovky úmrtí migrantů a uprchlíků, včetně malých dětí, za jejich vystavení stále nebezpečnějším únikovým cestám, za intenzivnější vykořisťování různými „obchodníky“, kteří profitují z utrpení lidí.

Vláda ND s podporou SYRIZY a dalších stran, které podporují systém vykořisťování, podporuje Dublinská pravidla a dohody mezi EU a Tureckem, které z Řecka dělají sklad a věznici – „Uzavřeno“ nebo „Otevřeno“ pro uprchlíky a přistěhovalce. Řecká vláda používá všechny prostředky potlačování uprchlíků spolu s drastickým omezením práva na azyl vykořeněným lidem, kteří na něj mají nárok. Řecká vláda také útočí na ty, kteří se staví proti tomuto vývoji a bojují proti pěstování nacionalismu a rasismu. Zapojení agentury FRONTEX do ochrany hranic také představuje pro lidi ještě větší riziko.

„Jednota“, kterou propagují, posiluje reakční, xenofobní, rasistické a fašistické prvky, které usilují o to, aby se řecký dělník obrátil proti migrantům a uprchlíkům, obětem kapitalistického barbarství.

Skutečným nepřítelem dělníků a živnostníků po celém světě jsou ti, kteří využívají jejich práce a práce k růstu svého bohatství.

Právě jejich politiky rodí imperialistické války, které transformovaly náš region do širšího arzenálu soupeření a konfliktů, které zintenzivňují tok uprchlíků a zároveň je zachycují, vytvářejí „přehrady“ a „věznice“ pro ochranu „společného domu “ EU. Jsou to ti, kteří v závislosti na potřebách ziskovosti obchodních skupin každé země otevírají vstup, ať už uprchlíkům jako levné pracovní síle.

Jednota pracujících je postavena na bojích proti vládám a imperialistickým organizacím.

Ochrana hranic nemůže být doprovázena misantropií, „sebeobhájenými“ obránci, kteří projevují moc nad chudými lidmi, nebo hlasy, které podporují vysídlení uprchlíků na opuštěné ostrovy.

Takové představy uráží a podkopávají nedávné boje ostrovanů, ale nemohou zničit solidaritu, kterou místní, odborové svazy a masy během let velkoryse poskytovaly. Takové reakční hlasy musí být izolovány. Ti, kdo zasadí jed nacionalismu a rasismu do řad pracujících lidí, by měli být odsouzeni. Naši lidé z první ruky vědí, co to znamená solidarita a univerzální lidské ideály. Můžeme identifikovat skutečnou zodpovědnost a zaměřit skutečnou příčinu, nikoli oběti.

PAME vyzývá odbory, aby byly v první linii, byly odvážné a zveřejňovali oznámení, chodili na pracoviště, byly uvnitř odvětví, aby pracovníky informovaly o vývoji.

Reagovat na reakční hlasy nacionalismu, na represi, ale také na nebezpečnou buržoazní pozici pro tzv. „Otevřené hranice“, bojovat za:

– Zrušení Dublinských nařízení a dohody mezi EU a Tureckem.

– Uzavřít všechny přístupové body na ostrovech v Egejském moři a nevytvářet nové, uzavřené ani otevřené.

– Okamžité propuštění uprchlíků z ostrovů s rychlými přístupy k dosažení cílových zemí. Podpora práva uprchlíků na ochranu podle mezinárodních úmluv.

– Zastavte veškerou podporu a zapojení do akcí a operací NATO, USA a EU v oblasti Blízkého východu, které podporují invazi Turecka do Sýrie, intervence do Libye a udržují válku a katastrofu.

 

https://pamehellas.gr/en