Skip to content

Proti novému antidemokratickému Macronovu 49-3

Společné prohlášení A.N.C.-Národní asociace komunistů, P.R.C.F.- Pólu komunistického obrození ve Francii, R.C.- Komunistického shromáždění, a J..R.C.F.-Mládeže pro komunistickou obrodu Francie.

 

Pokud si Macron představoval, že opovrhováním oponenty jeho proti-reformy udělá konec mobilizaci lidí, absolutně neuspěl.

To, že E. Borneová použila článek 49-3 ústavy, dokazuje, že tato vláda už nemá parlamentní většinu, ani s podporou lídrů údajně „republikánských“. Demokratická nelegitimnost macronovského režimu je nyní flagrantní tím spíš, že současná politická krize může vyústit v krizi režimu, či dokonce v ještě hlubší krizi, jak o ní hovořil Lenin: „Revoluční krize nastává, když ti nahoře už nemohou vládnout jako dřív a když ti dole už nechtějí být řízeni jako dřív.“

V lidových manifestacích jsou ostatně jasné odkazy nejen na prosinec 1995, květen 1968, ale také na rok 1789 a pád Bastilly. Naše země, která zažila velké revolty a momenty velkého sociálního pokroku jako v roce 1945, kdy bylo vybojováno Sociální zabezpečení, potřebuje nové urychlení historie,,,, Naše doba by měla dát na pořad dne autentickou lidovou a socialistickou revoluci a konečně dát do popředí národního života svět práce, jak už k tomu vyzvala Národní Rada Odporu.

Za těchto podmínek, Národní asociace komunistů, Komunistické shromáždění, Pól komunistického obrození ve Francii a Mládež pro komunistickou obrodu Francie společně volají po rozšíření mobilizace ve všech formách, zejména podporou všech možných způsobů stávek a blokád odvážných pracovníků v energetice, přístavech, rafineriích, železniční dopravě, sběru odpadu, všech kteří se angažují v boji proti režimu odpírajícímu demokracii: ano, je možné s použitím železné ruky dosáhnout nejen stažení proti-reformy, ale vyvolat generální proti-ofenzívu pracujících, chudých, mládeže, žádající důchod v 60ti letech, jak se už objevuje v odborářských demonstracích, ale žádající také platy, pracovní místa, zmrazení a zrušení dalších proti-reforem podle maastrichtské inspirace (reforma železnic, reforma v energetice), reorganizaci školství, zákaz delokalizací a záchrana výroby ve Francii, sociální byty, dávky v nezaměstnanosti atd.

Je  na odpovědnosti našich komunistických organizací železnou rukou frontálně obvinit nejen Macrona a MEDEF (Sdružení podniků ve Francii), ale také Evropskou unii, která po desetiletí spravuje sociální pokladnu na úrovni kontinentu, euro, které přineslo dusivé utahování opasků, aniž bychom zapomněli na NATO, jež v úzkém spojení s EU a se servilní podporou Macrona vytváří den za dnem podmínky pro potenciálně fatální světový požár s Ruskem, ba i s lidovou Čínou. Takže, víc, než kdy dříve, „Peníze na platy, ne na válku!“

„Peníze na naše důchody, ne pro obchodníky s děly“.

„Ničí naše výdobytky, blokujme jejich zisky!“

Víc, než kdy předtím, proti ničivému kapitalismu a jeho reakčním a fašizujícím tendencím Pól komunistického obrození ve Francii, Komunistické shromáždění a Národní asociace komunistů společně potvrzují, že budoucnost patří revolucionářům a socialismu-komunismu nové generace.

 

18. března 2023

Překlad z franc. HB