Skip to content

Projev zástupce KLDR na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva

12. března 2021 přednesl na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva projev stálý zástupce Korejské lidově demokratické republiky při Sekretariátu OSN a mezinárodních organizacích v Ženevě Han Te Song.

Při projednávání čtvrtého bodu programu (situace v oblasti lidských práv ve všech zemích) uvedl, že ačkoli byla Rada OSN pro lidská práva zřízena jako platforma pro dialog s cílem nediskriminačního, spravedlivého a rovného zohlednění všech otázek lidských práv, dnes je diskuse o tématech lidských práv zpolitizována v závislosti na opovrženíhodných zájmech Západu a že Rada pro lidská práva byla přeměněna na platformu, kde je situace v oblasti lidských práv některých suverénních států prezentována jako zločin na základě falešných a vykonstruovaných materiálů.

 

Zdůraznil, že situace v oblasti lidských práv na Západě, kde běžně dochází k porušování lidských práv, nebyla nikdy náležitě diskutována, a to je tragický obraz současného světa v oblasti lidských práv. Hluboce zakořeněný rasismus a rasová diskriminace, policejní brutalita, trestná činnost související se zbraněmi, mučení a jiné kruté a nelidské zacházení s vězni doma i v zahraničí, ohrožení života lidu jiných zemí, zásahy do jejich suverenity prostřednictvím politického tlaku a vojenských akcí, to je jen několik do očí bijících případů porušování lidských práv západními zeměmi.

Realitou Západu je rozšířená islamofobie, xenofobie, myšlenka bělošské nadřazenosti, oživení neonacismu, útlak a systémová diskriminace menšin a migrantů, obchodování s lidmi, sexuální násilí a další do očí bijící porušování lidských práv. Japonsko je největším únoscem na světě, který spáchal bezpříkladné nelidské zločiny včetně násilných únosů více než 8,4 milionu Korejců a nuceného sexuálního otroctví 200 tisíc korejských žen, ale dodnes odmítá upřímnou omluvu a odškodnění, navíc se vytrvale drží politického tlaku a politiky národnostní diskriminace Korejců žijících v Japonsku.

Západ rád hovoří o „dodržování lidských práv“, ale v souvislosti s globální pandemií COVID-19 byly miliony životů tragicky obětovány během volebních kampaní, frakčních bitev a rasové diskriminace. Tato realita jasně dokazuje absurditu západní svobody a demokracie. Ale Západ se místo poučení z chyb své nespravedlivé ​​politiky v oblasti lidských práv a systémových rozporů a místo rozumného chování vydává za „soudce v oblasti lidských práv“ a vymýšlí extrateritoriální a drakonické zákony o lidských právech, včetně „Zákona o lidských právech v Severní Koreji“, „Globálního zákona o sankcích za lidská práva – 2020“, „Akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii“ atd., což ospravedlňuje zásah do vnitřních záležitostí suverénních států. To je vrchol absurdity.

Na závěr stálý zástupce zdůraznil, že vláda KLDR rozhodně požaduje, aby Rada OSN pro lidská práva a Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva důsledně dodržovaly zásady respektování svrchovanosti, územní celistvosti a nezasahování do vnitřních záležitostí a zastavily politizaci a diskriminační praktiky nespravedlivého zacházení s vybranými zeměmi. Zopakoval neochvějnou pozici KLDR důrazně se postavit jakýmkoli pokusům o zneužití otázky lidských práv pro hanebné politické účely a vyzval, aby některé země zastavily pokusy zneužívání problematiky Sin-ťiangu a Hongkongu k zasahování do vnitřních záležitostí Číny.

 

Ministerstvo zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky,

http://www.mfa.gov.kp

český překlad převzat z http://www.kldr.info