Skip to content

Prohlášení SOF ke Světovému dni vody

Světová odborová federace (SOF) jménem svých 105 milionů pracujících z pěti světadílů, při příležitosti Světového dne vody 22. března, zesílí svůj trvalý boj za právo na volný přístup k bezpečné, zdravé a k pití vhodné vodě, se zárukou její kvantity i kvality pro všechny.

Čistá voda, kanalizace a hygiena (clean Water, Sanitation & Hygiene; WASH) jsou nezbytné pro lidské zdraví a blahobyt a jsou zvláště důležité v souvislosti s výskytem infekčních chorob. Nicméně v posledních letech 80 % zemí nahlásilo nedostatečné financování pro splnění národních cílů WASH, zatímco 29 % světové populace nemá přístup k bezpečně spravovaným službám pitné vody bez kontaminace, mikroorganismů, chemikálií a radioaktivních prvků, přijatelných z hlediska barvy, zápachu a chuti, umístěných v prostorách, dostupných v případě potřeby. Navíc 40 % domácností na celém světě postrádalo základní zařízení na mytí rukou s mýdlem a vodou ve svých domovech. (WHO – World Health Statistics [statistika WHO, Světové zdravotnické organizace] 2021). Kromě toho, podle UNICEF, každý den zemře 1000 dětí proto, že pily znečištěnou vodu.

Ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 byly zaznamenány statisíce úmrtí v důsledku nebezpečné pitné vody, nebezpečné kanalizace a nedostatečné hygieny (870 000 úmrtí v roce 2016). Přístup k vodě musí splňovat fyzickou, ekonomickou dostupnost, přístup k informacím a přístup bez diskriminace. Komercializace vody vede k nezdravým životním podmínkám a úmrtím. Nejvíce úmrtí v důsledku nedostatku vody a hygieny je zaznamenáno v Africe, která je sice zodpovědná za méně než 4 % emisí skleníkových plynů, ale je vážně postižena změnou klimatu s úmrtností čtyřikrát vyšší, než je celosvětový průměr.

Navíc i v roce 2020 – po vypuknutí současné pandemie COVID-19 – zdravotnická zařízení čelila obrovským potížím, když čtvrtině zdravotnických zařízení chyběly základní vodohospodářské služby, což obnášelo 1,8 miliardy lidí a každý třetí neměl v místě péče zařízení pro hygienu rukou.  Také třetina zdravotnických zařízení neoddělovala odpad bezpečně a každé desáté nemělo, podle statistiky WHO z r. 2021, vůbec žádné hygienické služby.

Světová odborová federace je solidární se stovkami milionů lidí, kteří trpí nerovnoměrným rozdělením přírodních zdrojů, nedostatkem čisté vody a hygienických zařízení, a znovu opakuje své pevné stanovisko a požaduje:

  • Soustředění, zpracování a distribuci za nízkou cenu nebo dokonce zdarma do kohoutku spotřebitele pod centrální odpovědností jednotného veřejného dopravce bez zapojení soukromých podniků a podle všech pravidel zdravotnického inženýrství, které vyžadují výstavbu a funkčnost moderních jednotek zpracování vody, pravidelné sledování zpracovaného odtoku, spolehlivý systém likvidace mikroorganismů a parazitů, úplnou a bezpečnou distribuční síť pro uživatele a místo jejich bydliště.
  • Zákonné bezpečnostní předpisy, jejichž existence je základním předpokladem pro dosažení jakostních norem vody, musí být neustále sledovány.
  • Sledování jakosti vody a její dodržování všech relativních podmínek musí provádět orgány veřejné moci.
  • Orgány veřejné správy by měly přímo a účinně provádět všechna nápravná opatření nutná v případě odchýlení vody od bezpečných limitů stanovených příslušnými právními předpisy každého státu.

Voda je společenské dobro, nikoli zboží!

 

21. března 2023

 

https://www.wftucentral.org/