Skip to content

Prohlášení PAME (Řecko) k ruské invazi na Ukrajinu

Nepřijatelná ruská invaze na Ukrajině je typickým začátkem války, která se dlouho připravovala na území nahromaděného napětí a nelítostného soupeření USA / NATO-EU-Rusko v širším regionu východní Evropy a obecně pro zisky velkých monopolních skupin. Ostré soupeření vedoucí k další imperialistické válce v Evropě, 23 let po válce v Jugoslávii.

Použití vojenských prostředků, které přebírají štafetu od diplomacie a dočasných kompromisů, má za cíl zvítězit v závodě o sféry vlivu, které budou mít větší kontrolu nad výrobou a dopravou energie, kterou imperialistické státy a organizace získají navrch kvůli monopolům, které se zmocní bohatství vyprodukovaného dělnickou třídou v každém regionu.

Použití vojenských prostředků, které převezmou štafetu od diplomacie a dočasných kompromisů, má za cíl zvítězit v závodě o sféry vlivu, které budou mít větší kontrolu nad výrobou a dopravou energie, kterou imperialistické státy a organizace získají navrch kvůli monopolům, které se zmocní bohatství vyprodukovaného dělnickou třídou v každé oblasti.

Více než 30 let starý pokus vyzbrojit jeden lid nenávistí vůči druhému, národům, které žily po desetiletí jako bratři, ukazuje, že barbarský vykořisťovatelský systém neváhá vyzbrojit a donutit národy, aby se navzájem vyhlazovaly, aby hrstka nadnárodních společností nadále dosahovala zisků.

Válka na Ukrajině však není jen o těchto dvou národech. Týká se všech lidí, dělnické třídy celého světa, protože příčiny, které krvácely a vraždily národy na Balkáně, Blízkém východě, v Asii, Latinské Americe, jsou stále skryty za nepřijatelnou vojenskou intervencí a invazí Ruska na Ukrajině.

Angažovanost Řecka se podepsala i na řeckém obyvatelstvu. Řecko se stalo centrem pro přepravu a povyšování vojsk do východní Evropy jménem euroatlantické vražedné aliance. Politika, jež prosazovaly a o nichž rozhodovaly všechny řecké vlády založením nových základen USA-NATO v zemi, jako je například Alexandroupolis. I když nikdo nemůže předpovědět, jak tento vývoj ovlivní agresivní choutky Turecka v Egejském moři a na Kypru.

Dilemata, jež předkládají naši vykořisťovatelé, aby se vyrovnali s jedním nebo druhým imperialistickým pólem, zda budeme podporovat Rusko nebo USA a EU, nejenže neřeší obrovské problémy, kterým čelíme s inflací a pandemií, ale ještě je zvětšují. Naši lidé trpí negativními důsledky rostoucích cen ropy a plynu, riziko nového růstu cen elektřiny a pohonných hmot je velmi vysoké. Ve stejné době, kdy inflace rozmáhá příjmy lidí a nemocnice jsou na pokraji kolapsu, řecká vláda nadále vydává více než 5 miliard eur ročně – stejně jako předchozí vlády SYRIZA a PASOK – za vojenskou výzbroj, jež nemá žádný vztah k obraně naší země, ale je využívána k podpoře imperialistických plánů NATO a EU, které masakrují národy.

Zájmy našeho lidu nejsou jen v nejhlubším zapojení do těchto vražedných plánů imperialistů, ale v okamžitém odpoutání se od nich. Odbory a dělnická třída v Řecku organizují svůj boj a požadují:

 

NE imperialistické válce!

 NE zapojení – NE účasti Řecka na vražedných plánech USA-NATO-EU!

NE euro-atlantické infrastruktuře, využívané z řeckého území k akcím na Ukrajině. NE řeckým vojákům mimo hranice země!

Okamžitě uzavřete všechny vojenské základny USA-NATO v zemi!

Pracující musí zesílit a zesílí boj za vystoupení z NATO i z imperialistických aliancí EU!

 

PAME 25. 2. 2022

https://pamehellas.gr/