Skip to content

Prohlášení ministra zahraničních věcí Kubánské republiky Bruno Rodrígueze Parrilly

Útok na kubánské velvyslanectví ve Spojených státech byl v každém případě podnícen sílící nepřátelskou rétorikou proti naší zemi, do níž jsou veřejně a systematicky zapojeni ministr vnitra USA a vysocí úředníci tohoto ministerstva, kteří mají na starost vztahy se západní polokoulí, a dokonce i velvyslanectví USA v Havaně.

 

Prohlášení ministra zahraničních věcí Kubánské republiky Bruno Rodrígueze Parrilly

 

Dobré odpoledne;

jak včas informovalo Ministerstvo zahraničních věcí, dnes kolem 2. hodiny, to je v  časných ranních hodinách dnes, ve čtvrtek 30. dubna 2020, byl spáchán teroristický útok proti velvyslanectví Kubánské republiky ve Spojených státech ve Washingtonu. K neidentifikované střelbě na budovu kubánského velvyslanectví v USA s použitím útočné pušky.

Nikdo z personálu mise, kdo je v bezpečí a chráněn, nebyl zraněn, ale v důsledku četných výstřelů na budovu došlo k materiálním škodám.

Kubánská diplomatická mise ve Washingtonu má v místě bezpečnostní a ochranný systém proti jakékoli hrozbě, jež může ohrozit diplomatické funkcionáře, jejich příbuzné a rodiny.

Jednotlivec, jehož identita nebyla kubánské vládě sdělena, byl zatčen místními úřady a zůstává v jejich vazbě.

Oceňujeme profesionální chování příslušníků zákon prosazující agentury, kteří velmi rychle dorazili na místo incidentu.

Dnes v poledne jsem pozval chargé d’affaires velvyslanectví USA v Havaně, paní Maru Tekach, k prodiskutování tohoto vážného incidentu.

předložil jsem náš nejostřejší protest proti závažnému teroristickému útoku, spáchanému proti kubánskému velvyslanectví. Zeptal jsem se jí: „Jak by reagovala vláda USA na takový útok proti některému z jejich velvyslanectví? Pamatuji si špinavé akce a hrozby ze strany vlády USA, bez sebemenšího vysvětlení nebo důkazu o takzvaných „akustických útocích“, údajně proti americkým diplomatům.

Povinností všech států je podniknout všechny příslušné kroky na ochranu prostor diplomatické mise akreditované to té které země proti jakémukoli zásahu nebo škodě a zabránit jakémukoli narušení klidu mise nebo snižování její důstojnosti či jejího normálního fungování, jak je zakotveno ve Vídeňské konvenci o diplomatických vztazích z roku 1961.

Požaduji od vlády USA nejzazší spolupráci k objasnění faktů a ujištění, že se takové incidenty znovu nestanou nebo nezůstanou nepotrestány, včetně tohoto incidentu, k němuž právě došlo.

Tento útok na kubánské velvyslanectví ve Spojených státech byl v každém případě podnícen sílící nepřátelskou rétorikou proti naší zemi, do níž jsou veřejně a systematicky zapojeni ministr vnitra USA a vysocí úředníci tohoto ministerstva, kteří mají na starost vztahy se západní polokoulí, a dokonce i velvyslanectví USA v Havaně.

Nelze nehledat vztah mezi takovou akcí a posilováním agresivní a nepřátelské politiky, již USA uplatňuje vůči Kubě, nebo utužováním blokády, jež obsahuje nekonvenční opatření dokonce i v době pandemie Covidu-19, jež zasahuje celou planetu.

Akty k podněcování násilí vůči kubánskému zdravotnickému personálu ve třetích zemích, jak se stalo nedávno v Bolívii, dokonce za spoluúčasti představitelů USA; násilné akce také povzbuzuje urážení a démonizace zdravotnického personálu.

V okamžiku útoku, jak jsem se vyjádřil americkému diplomatovi, bylo v budově deset kubánských úředníků a diplomatů, kteří byli ve vážném nebezpečí.

Rovněž nelze oddělovat tento typ akcí od dopadů nenávistné politiky a projevů, jež prosazují rozdělení a společenské násilí.

Už dříve v dějinách docházelo k vážným násilným a nepřátelským akcím, včetně toristickýchh, proti kubánským diplomatickým činovníkům, přiděleným do Spojených států, ve washingtonské misi a na Kubánském stálém zastoupení v Organizaci spojených národů v New Yorku.

Také jsem připomněl, že nějaké skupiny i jednotlivci po mnoho let beztrestně operovali a stále operují na území USA a v minulosti spáchali teroristické činy vůči Kubě, což je zákon prosazujícím institucím vlády Spojených států dobře známo.

Jsem překvapen, když vidím, že od útoku na naše velvyslanectví už uplynulo přes 15 hodin a ani oficiální vláda USA, ani vládní úřady Ministerstva vnitra nekontaktovaly naše úřady; neexistuje žádné oficiální prohlášení, dokonce ani tweety, které jsou tak časté, když jde o Kubu, od žádného představitele USA ani od žádného jejich velvyslanectví.

Naléhám na Ministerstvo vnitra (Spojených států), aby přijalo, s nejvyšší naléhavostí, opatření, potřebná k zajištění, aby byly plně dodrženy povinnosti podle Vídeňské konvence a zajištěna ochrana a bezpečnost kubánského velvyslanectví, Kubánské stálé mise v OSN i personálu, jenž pracuje v obou misích, i příbuzných, kteří je doprovázejí.

Závěrem nabízím spolupráci kubánských úřadů při vedení náležitého vyšetřování.

Velice děkuji.

Cubaminrex

Autor: Bruno Rodríguez Parrilla | internet@granma.cu

30. dubna 2020 19:04:37

http://en.granma.cu/cuba/2020-04-30/statements-by-the-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-cuba-bruno-rodriguez-parrilla