Skip to content

Předseda Japonské KS vydal prohlášení ke 100. výročí založení strany

Předseda Japonské komunistické strany (JCP) Shii Kazuo uspořádal 14. 7. tiskovou konferenci v budově Diet (Japonského parlamentu), aby zde učinil prohlášení ke 100. výročí založení strany (15. 7. 1922).

Shii řekl: „Po 100 let JCP statečně čelila všem překážkám, bez ohledu na to, jak byly velké, aby hájila veřejný zájem a dosáhla míru, demokracie, svobody, rovnosti a společenského pokroku.“

Popsal hlavní charakteristiky 100 let existence JCP: Nikdy nezradila lid za žádných okolností ve svém úsilí o dosažení společenského pokroku; byla ochotna se reformovat na základě vědeckého socialismu; a cenila si spolupráce s lidmi, aby změnila politiku.

Shii řekl, že členové JCP během předválečného a válečného období neúprosně bojovali za „lidovou svrchovanost, mír a žádnou válku“ i s nasazením svých životů a že jejich úsilí přineslo ovoce v poválečné ústavě. V současnosti mnoho politických stran využívá ruské invaze na Ukrajinu a unisono volají po posílení japonských vojenských kapacit a po změnách japonské pacifistické ústavy. Shii řekl, že principiální postoj JCP je v této situaci, kdy se objevují známky oživení válečné japonské politiky, zásadní.

Hovořil o svrchované nezávislosti JCP, která umožnila straně odmítnout vnější vměšování ze strany bývalého Sovětského svazu nebo Číny. Bez ohledu na to, která země to může být, JCP je vždy proti hegemonii. Zdůraznil, že když vyjdou najevo akty hegemonie přijaté Ruskem a Čínou, zejména pokud jde o potřebu napravit podřízenost japonské vlády Spojeným státům, úsilí postavit se hegemonismu je stále důležitější.

Vysvětlil, že JCP v roce 1961 revidovala svůj program a přijala politiku práce na transformaci společnosti prostřednictvím spolupráce s lidmi všech vrstev nebo toho, co JCP nazývá „jednotnou frontou“. I za obtížných podmínek, kdy bývalá Socialistická strana a strana Komej uzavřely dohodu, jejímž cílem bylo JCP vyloučit, JCP nikdy nepodlehla jejich spiknutí a místo toho posílila spolupráci s ještě širším spektrem lidí a organizací. Zdůraznil, že tento nezdolný duch se v posledních letech naplnil, o čemž svědčí zahájení společných bojů s dotčenými občany a opozičními stranami.

Řekl: „Ať přijdou jakékoli potíže, JCP bude pevně stát na své politice dosažení společenské změny silou jednotného boje, jak požaduje stranický program.

Dnes, v 21. století, je mezinárodní společenství konfrontováno s klimatickou krizí a prohlubující se nerovností mezi bohatými a chudými. Takové vážné rozpory v kapitalismu začínají být zřejmé každému. Mnoho lidí si nyní začalo klást otázku, »zda by bylo v pořádku pokračovat v tomto systému tak, jak je«. V tomto ohledu je budoucí cíl JCP, kterým je nastolení socialismu a komunismu poté, co projde kapitalismem, stále důležitější.“ Poté hovořil o možném prospěchu pro svět, který přinese sociální pokrok v rozvinuté kapitalistické zemi Japonsku, a dodal: „Budu nadále tvrdě pracovat na postupu JCP tím, že vysoko pozvednu prapor Japonské komunistické strany.“

 

www.japan-press.co.jp 15. července 2022

překlad Vladimír Sedláček