Skip to content

Pozdravy generálního tajemníka SOF Pampise Kyritsise na 3. kongresu USB

Nazionale, pátek 18. listopadu 2022

 

Vážené soudružky a soudruzi, vážení delegáti 3. národního kongresu USB (Základní odborová organizace – italský odborový svaz, pozn. red.),

je pro mě velkou ctí, že jsem opět v Itálii, kde se před několika měsíci konal 18. kongres Světové odborové federace, který díky obrovskému úsilí a bojovému duchu soudruhů a bojovníků USB dosáhl vynikajících výsledků.

Jsem rád, že mohu vaším prostřednictvím předat italské dělnické třídě naše nejsrdečnější pozdravy a poděkování od stovek odborářů ze všech kontinentů, kteří se tohoto kongresu zúčastnili.

Upřímně věřím, že stejně jako historicky druhý sjezd Světové odborové federace (SOF), který se konal v Itálii v roce 1949, znamenal posílení obnoveného SOF upevněním třídní orientace a založením místních poboček a odvětvových svazů, bude 18. sjezd mezníkem pro posílení a masovosti FSM v budoucnosti.

Vážení soudruzi,

svět dnes prochází fází extrémního zintenzivnění politických, ekonomických a vojenských konfliktů, jejichž cílem je ovládnout a využít ekonomické zdroje naší planety. Národy platí za imperialistické války a intervence daň v podobě mrtvých, uprchlíků a zhoršujících se životních a pracovních podmínek.

Jestřábům, kteří se vydávají za holubice, vzkazujeme, že světový mír nezajistí další militarismus, protežování fašistů a krajně pravicových nacionalistů všeho druhu, nemůže být založen na embargu, sankcích a hospodářské válce.

SOF znovu pozvedá svůj hlas, hlas dělnické třídy, za mír, za ukončení imperialistických intervencí, za rozpuštění NATO a všech vojenských koalic a za likvidaci jaderných zbraní. Pracující lidé na celém světě čelí jedné krizi kapitalismu za druhou. Všechny krize byly využity jako dokonalá záminka k hrubému porušování demokratických a odborových práv a ke zhoršení životních a pracovních podmínek, což vedlo k dramatickému nárůstu sociální nerovnosti, chudoby a vykořisťování. Drastické a nekontrolované zvyšování cen základního zboží odčerpává mzdy a kupní sílu pracujících, které se nejenže nezvýšily, ale v mnoha případech byly pod záminkou krize a pandemie sníženy.

Ti, kdo vyrábějí nejrůznější zboží, mají potíže zvládnout i základní denní potřeby, zatímco monopolisté a nadnárodní společnosti dosahují nových rekordních zisků. Tato situace ukazuje na nevyhnutelné selhání systému, který je založen na zisku a který činí bohaté bohatšími a chudé chudšími.

Pro nás existuje jen jedna cesta, kterou se můžeme vydat, a to cesta důstojnosti, cesta boje. Je zřejmé, že cíle dělnického hnutí lze uskutečnit a sociálního pokroku dosáhnout pouze prostřednictvím boje. Boj za uspokojení současných potřeb pracujících probíhá na všech úrovních: mzdové, pracovní, bezpečnostní, kulturní a duševní; za obranu demokratických a odborových svobod, kolektivního vyjednávání a stabilní, smluvně zajištěné práce; za ochranu autonomie odborů a jejich třídní orientace před byrokratickou korupcí a manipulací ze strany kapitálu a šéfů.

Krize kapitalismu, kterou ještě zhoršila válka na Ukrajině, vyvolává nevyhnutelnou bojovnou reakci pracujících na celém světě, kteří na všech kontinentech vedou rozsáhlé boje, demonstrace a stávky. Odbory, které jsou členy FSM, stojí v čele těchto bojů. Prostřednictvím těchto bojů a mobilizací odmítají pracující platit za kapitalistickou krizi a imperialistické války. Požadují naplnění svých skutečných potřeb a obranu demokratických a odborových svobod, které byly v posledních letech pod různými záminkami napadány. Porušování odborových a demokratických práv, zpřísňování represí a státního autoritářství, jak dobře víte ze svých nedávných zkušeností, je odpovědí buržoazních vlád na oprávněné požadavky lidu.

Jsem přesvědčen, že úloha USB, která stojí v čele Evropské federace se soudruhem Pierpaolem a podílí se na sekretariátu SOF se soudružkou Cinzií, bude mít zásadní význam pro další posílení naší federace a realizaci našich cílů.

Vážení soudruzi, sestry a bratři,

Na závěr vám přeji hodně úspěchů při práci, diskusi a rozhodování na tomto kongresu. Jsem si jistý, že s vaší třídní orientací a bojovnými pokyny 18. kongresu SOF vaše budoucí iniciativy a boje naplní očekávání italské dělnické třídy. Nepochybuji o tom, že Světová odborová federace bude s neutuchajícím bojem a přispěním USB pokračovat v boji za důstojné životní a pracovní podmínky.

Ať žije USB a italská dělnická třída!

Ať žije SOF!

Děkuji.

 

(překlad z italštiny VK)