Skip to content

Panoráma – 48. týždeň

Z DOMOVA

 

Kríza v slovenskom zdravotníctve je naoko zažehnaná

 

Zdá sa, že lekárom a vláde sa podarilo urobiť kompromis a tak sa otázka zvýšenia platov presunula do parlamentu, kde za zvýšenie platov lekárov bolo 138 poslancov zo 139 prítomných. Zdržala sa len nezaradená poslankyňa Slavěna Vorobelová, ktorá bola na kandidátke ĽSNS. „Kým tento rok dosahuje priemerný plat lekára spolu s príplatkami za nadčasy 3 493 eur, v budúcom roku by to malo byť 4 574 eur. Slovenské mzdy tak presiahnu úrovne miezd v susednom Česku, čo by malo lekárov motivovať k návratu na Slovensko.“ (https://www.postoj.sk/119514/parlament-schvalil-rast-platov-podla-matovica-prinesie-nespravodlivost)

 

Lekári tvrdia, že pacienti budú veľmi spokojní, no uvidíme, či sa zvýšenie platov naozaj pozitívne odrazí na ich prístupe.

 

Zvýšenie platov kritizoval pán minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorému sa nepozdávalo, že zvýšenie platov v zdravotníctve sa bude týkať aj lekárov, ktorí by si to nezaslúžili, chcú si iba plniť vrecká a ktorým by sa zvýšil plat o rovnakú sumu ako doktorom, ktorí chcú naozaj pomôcť pacientovi. V tomto aj v niektorých jeho ďalších vyjadreniach k tomuto problému by sa s ním dalo súhlasiť, ale nezabudol si kopnúť do komunistov a vyjadril sa o návrhu zvýšiť v rovnakej miere platy lekárom ako o “sprostom komunistickom rovnostárstve”. 

 

V tomto s ním ako komunisti zásadne nemôžeme súhlasiť, pretože komunistická spoločnosť je síce založená na rovnostárstve, ale počíta s už dostatočne vyspelou ľudskou civilizáciou, v ktorej bude každý pre spoločnosť pracovať podľa svojich schopností a dostane od spoločnosti to, čo potrebuje. Zároveň v komunistickej spoločnosti by otázka platov mohla byť úplne vypustená, keďže peniaze všeobecne by už neexistovali.

 

Navyše, komunistickej spoločnosti musí najprv predchádzať SOCIALISTICKÁ spoločnosť, ktorá je tiež síce založená na princípoch rovnosti ľudí a na sociálnej spravodlivosti, ale platí v nej zásada: “Každý podľa svojich schopností, každému podľa zásluh.” To znamená, že ten, kto dosahuje lepšie pracovné výsledky, kto pracuje poctivejšie a svedomitejšie, by mal byť spoločnosťou lepšie ocenený. Až keby bola spoločnosť dostatočne uvedomelá, mohlo by sa pristúpiť k vyššej fáze a to je otázka storočí, ak bude vôbec ešte svet existovať, lebo ľudia nie sú zatiaľ pripravení ani na socialistickú spoločnosť a je otázne, či bude skôr koniec sveta, alebo či sa ľudia ešte niekedy uvedomia.

 

Komunisti by teda nemali podporovať plošné zvýšenie platov lekárov, ale skôr motivovanie neatestovaných lekárov, uľahčenie možnosti atestovať sa, zavedenie prepracovanejšieho systému odmeňovania lekárov a sestier a tiež načrtnúť víziu zlepšenia kapacít zdravotníckych zariadení. Netreba tiež zabúdať, že aj keď ani za socializmu nebolo zdravotníctvo stopercentné, ale zdravotná starostlivosť bola pre bežných občanov dostupnejšia, než je tomu dnes. Napríklad v roku 1983 pripadalo na jedného lekára v ČSSR 287 pacientov, dnes pripadá na Slovensku na jedného lekára viac ako 2500 pacientov. Zdravotníctvo bolo pre občanov bezplatné.

 

Matovič sa tiež obul do jedného z predstaviteľov lekárskych odborov, ktorého obvinil z toho, že v 90. rokoch pýtal od jeho matky „finančnú motiváciu“ pre operačný tím pri operácii jeho otca. Vyjadril sa, že pohŕda šéfom Lekárskeho odborového zväzu Petrom Visolajským a označil ich za „teroristov“. (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/648838-zdravotnicky-vybor-odporuca-parlamentu-schvalit-navrh-zvysenia-platov-lekarov/)

 

Odvolávanie Mikulca, 8. časť

 

V NR SR došlo k už ôsmemu pokusu o odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca, samozrejme opäť bezúspešne, aj keď hranica sa stenšuje a chýbalo do jeho odvolania len päť hlasov. Opozičné strany mu okrem viacerých minulých káuz vyčítajú nezvládanie situácie s nelegálnymi migrantmi, ktorí sa zhromažďujú v mestečku Kúty pri hraniciach s Českom. (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/648978-roman-mikulec-celil-osmemu-pokusu-o-odvolavanie/)

 

Sľuby sa sľubujú

 

Vláda sľubuje ľuďom a hrdí sa, že má najsociálnejšie riešenie krízy s rastom ciest energií v rámci celej Európy. Tvrdí, že ceny elektriny počas nasledujúceho roku vôbec neporastú (pôvodne vraj mali narásť až o 380%), ceny plynu porastú iba o 15% a ceny tepla o 25%. Uvidíme, čo z toho nakoniec bude. Platy bežných pracujúcich aj tak pravdepodobne nebudú príliš rásť a v roku 2023 síce možno ceny energií neporastú, ale v roku 2024 možno porastú namiesto 300% o 600%. (https://www.ta3.com/clanok/252819/vlada-predstavila-pomoc-pre-domacnosti-v-krize-slovensko-bude-europsky-unikat-tvrdi-matovic)

 

ZO SVETA

 

Čína: zomrel Ťiang Ce-min 

 

30. novembra zomrel vo veku 96 rokov Ťiang Ce-min (Jiang Zemin), bývalý generálny tajomník KS Číny a v rokoch 1993 – 2003 prezident ČĽR. Bol aktívnym realizátorom Teng Siao-pchingových reforiem a predstaviteľom éry prechodu čínskeho hospodárstva z kolektivistického socialistického hospodárstva do tržne-sociálneho hospodárstva. Presazoval vo veľkom vytváranie tzv. špeciálnych ekonomických zón a neskôr pod jeho vedením ekonomika Číny dosiahla modernizáciu a prehĺbila integráciu do svetových hospodárskych štruktúr, ale za cenu kultúrneho úpadku, obnovenia kapitalistického spôsobu života a iných negatívnych javov.

 

„Tengova politika, že ‘niektoré oblasti môžu zbohatnúť skôr ako iné,’ viedla k zvýrazneniu rozdielov v bohatstve medzi pobrežnými regiónmi a vnútornými provinciami. Bezprecedentný hospodársky rast a deregulácia v ťažkých priemyselných odvetviach viedli k zatvoreniu mnohých štátnych podnikov, ktoré mnohým ľuďom priniesli chudobu a spočiatku odstránili až 40 miliónov pracovných miest zo štátom vlastnených podnikov. V dôsledku toho miera nezamestnanosti prudko vzrástla a v niektorých mestských oblastiach dosiahla až 40%.“ Ťiang Ce-min usiloval o zmiernenie týchto problémov, pričom jeho „najväčším cieľom v ekonomike bola stabilita a veril, že predpokladom bude stabilná vláda s vysoko centralizovanou mocou,“ preto sa rozhodol odložiť politickú reformu, ktorá v mnohých aspektoch riadenia zhoršila pretrvávajúce problémy. Potom, čo boli pobrežné regióny a špeciálne ekonomické zóny dostatočne rozvinuté, Ťiang pracoval na znížení geografických rozdielov tým, že povzbudil bohatšie mestá, aby „poskytovali finančnú, technologickú a manažérsku pomoc chudobnejším, západným.“ Teng Siao-pching ho kritizoval za pomalú realizáciu reforiem.

 

Bol zvolený za generálneho tajomníka KS Číny po prostestoch na Námestí nebeského pokoja; nahradil vo funkcii generálneho tajomníka Čao C´Janga, ktorý bol umiernenejší voči študentskému hnutiu. Bol kritizovaný za prísne zásahy voči predstaviteľom Falun Gongu, čínskeho náboženského hnutia. Čína za jeho éry umožňovala hegemonistický nárast moci Spojených štátov amerických vo svete. KS Číny si udržala prísnu kontrolu nad štátom. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Jiang_Zemin)

 

Európa: ďalšia pomoc a zbrane pre Ukrajinu

 

Európske krajiny ďalej pokračujú v neúnavnom posielaní zbraní na Ukrajinu, v jej materiálnom zásobení a v ďalších spôsoboch pomoci. Tým zaisťujú do budúcna kontrakty zbrojárskym firmám. EÚ tiež navrhuje vytvorenie súdov na vyšetrovanie zločinov spáchaných na Ukrajine, Rusko ich odmieta uznať a vytvorenie takýchto súdov odsúdilo.

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 1. 12. 2022 ve 20:00.