Skip to content

Panorama – 43. týden

Schválen státní rozpočet ČR na rok 2023

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 26. října 2022 v 1. čtení projednala návrh státního rozpočtu na rok 2023 s odhadovaným schodkem státního rozpočtu 295 mld. Kč, tj. o 80 mld. Kč nižším než novelizovaný rozpočet na rok 2022. Ve střednědobém výhledu Ministerstvo financí ČR navrhuje schodek rozpočtu ve výši 280 mld. Kč pro rok 2024 a 260 mld. Kč v roce 2025.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) k tomu mj. uvedl: „Jednoznačně jsme ale deklarovali, že v současné energetické krizi dostane záchrana občanů, veřejného sektoru i firem přednost před fiskální disciplínou, ke které se hned po odeznění dozvuků války musíme bezpodmínečně vrátit.“

Jak uvádějí představitelé vládní koalice, „musíme se ale potýkat s důsledky ruské agrese a s tím i spojenou energetickou krizí. Jakmile se s těmito nárazy vypořádáme, přistoupíme ke snižování dluhu.“ (V tomto případě poslanec Miloš Nový z TOP 09.)

Případná budoucí fiskální (rozpočtová) disciplína a snižování státního dluhu budou svým dopadem na životní úroveň většiny obyvatelstva jistě zajímavé.

 

Obnova lustračního zákona pro ministry a jejich náměstky

 

Vláda ČR schválila 27. 10. obnovení platnosti lustračního zákona pro členy vlády a jejich náměstky. Lustrační zákon z roku 1991 pro ně přestal platit přijetím služebního zákona v roce 2014, což umožnilo výkon funkce ministra financí, místopředsedy a později předsedy vlády Andreje Babiše, který by lustrační osvědčení nezískal.

Lustrační zákon stanovuje, že uvedené funkce nemůže zastávat občan, který byl v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989 mj. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti ve složce Státní bezpečnosti, evidován jako agent či spolupracovník StB, byl tajemníkem či členem výboru orgánu KSČ nebo KSS od úrovně okresu výše (ale s výjimkou období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969), příslušníkem Lidových milicí, členem akčního výboru Národní fronty a prověrkových komisí po roce 1948 a 1968 nebo studentem některých policejních škol v SSSR.

S ohledem na časový odstup od převratu v roce 1989 je dnes dotčeným občanům většinou již přes 60 let, tedy bude praktický dopad obnovy platnosti tohoto zákona minimální. Pokud má bránit v politické kariéře kreaturám Babišova typu, nemají pokrokoví lidé čeho litovat. Je však nabíledni, že uvedený zákon posiluje antikomunistickou kampaň ve společnosti.

 

Výzvy ke stávce v podniku Nexen Tire

 

Část zaměstnanců a odborových organizací vyzývá ke stávce v továrně na pneumatiky Nexen Tire v majetku jihokorejské korporace v průmyslové zóně u Žatce. Vedení společnosti zdržuje vyjednávání o kolektivní smlouvě již od dubna 2019 a od 1. 10. 2022 nabídlo zvýšení mezd jen o 2,3 % (přičemž v září 2022 činila meziroční inflace 18 %), což ZO OS KOVO odmítla.

Pokusy o stávku zatím čelí nejednotě, nezkušenosti se stávkovými boji (v Česku obecně) a pasivitě a ustrašenosti části zaměstnanců, kteří by raději přistoupili na jakýkoli návrh vedení v obavě před komplikacemi a dopady zaměstnaneckých bojů.

Výrazné zaostávání růstu mezd a platů za inflací představuje problém pro velkou část zaměstnanců, nicméně z výše uvedených důvodů se v dohledné době zřejmě málokde projeví nespokojenost jinak než klením. Roli hraje také skutečnost, že za prostávkovanou pracovní dobu nepřísluší mzda, a velký podíl zahraničních pracovníků v mnoha provozech, kteří se jednak spokojí i s horšími mzdovými a pracovními podmínkami, jednak existuje mezi nimi a domácími zaměstnanci jazyková a kulturní bariéra, což organizaci pracujících ještě ztěžuje.

Dlužno dodat, že při míře nezaměstnanosti v ČR dlouhodobě kolem 3-4 % a velké poptávce po zaměstnancích v mnoha oborech dosud řada nespokojených pracovníků řeší svou situaci odchodem k jinému zaměstnavateli.

 

Rudoarmějec a pračka

 

Jedním z několika případů poškození památníků osvobození většiny území Československa Rudou armádou SSSR se stalo zřejmě v noci na 25. října polití červenou barvou sochy rudoarmějce v Litoměřicích, jejíž podstavec byl přemalován do podoby pračky jako symbol smutně proslulého rabování současných ruských okupantů na Ukrajině.

Bohužel velká část odpůrců současného oligarchického a imperialistického Ruska, stejně jako část jeho podporovatelů, nevidí rozdíl mezi tímto státem a někdejším SSSR, který v základě prosazoval zcela odlišnou, protichůdnou zahraniční politiku i přes různá negativa a deformace, které se projevily zvláště po nástupu oportunismu a revizionismu.

Už o den později, 26. října, byl podstavec pomníku neorganizovaně přebílen a byly před něj umístěny cedulky s textem česky a ukrajinsky: „Milí Ukrajinci, omlouváme se za vandala, jenž svým činem plivl na památku Vašich předků, kteří v řadách Rudé armády bojovali a umírali za naše osvobození od nacismu.“

Starosta Litoměřic Radek Löwy (bezpartijní za ANO) uvedl, že socha bude očištěna.

 

Posílení ochrany hranic se Slovenskem

 

Vláda ČR 27. října schválila prodloužení ochrany česko-slovenské hranice z důvodu pokračujícího velkého počtu nelegálních migrantů do 12. prosince. Kontroly na státní hranici byly obnoveny 29. září.

 

Koronavirus

 

Do půlnoci 26. října bylo celosvětově naznamenáno 634 104 675 případ nákazy novým koronavirem, zemřelo 6 587 449 lidí a hospitalizováno bylo 1 439 401 lidí.

V ČR přibývá v posledních pracovních dnech mezi tisícem a dvěma tisíci zjištěných případů nákazy.

Pouze několik set zjištěných případů denně vykazuje Čína, uplatňující politiku „nulové tolerance“. To činí jen zhruba 0,3 případu na 100 tisíc obyvatel. V Japonsku, které zrušilo většinu mimořádných opatření, dosáhl počet nakažených 26. října 50 294, což činilo 40 případů na 100 tisíc obyvatel.

68,4 % obyvatel světa bylo očkováno alespoň jednou dávkou vakcíny proti koronaviru. Více než 99 % obyvatelstva bylo očkováno v Bruneji, Spojených arabských emirátech a Kataru, 94 % na Kubě, 93 % v pevninské Číně a také ve Vietnamu, 80 % ve Spojených státech amerických, oproti tomu jen 65 % v Česku a 48 % na Slovensku, což přibližně odpovídá rozvojovým zemím jako Angole, Mozambiku či Zimbabwe.

Současná česká očkovací kampaň zřejmě nebude příliš úspěšná i s ohledem na poměrně nízkou popularitu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a strany TOP 09, jíž je členem, která se v průzkumech volebních preferencí dlouhodobě pohybuje těsně pod pětiprocentní hranicí pro zastoupení v Poslanecké sněmovně. U zdrcující většiny populace se naprosto míjí účinkem také jeho doporučení k nošení respirátorů ve zdravotnictví a veřejné dopravě.

„Žádné zavírání divadel, škol nebo restaurací v případě omikronu nehrozí!“, deklaruje ministr Válek, čímž v očích veřejnosti závažnost pandemie bagatelizuje a pomáhá udržovat falešnou představu, že žádná obezřetnost již není namístě.

Povzbuzením všech popíračů pandemie a odmítačů opatření proti ní se stalo rozhodnutí Městského soudu v Praze z 27. 10., že bývalý prezident republiky Václav Klaus nemusí platit pokutu za veřejné vystoupení bez povinné roušky 28. 10. 2020.

 

 

20. sjezd Komunistické strany Číny

 

16. – 22. října se v čínském Pekingu konal 20. sjezd Komunistické strany Číny. Sjezd zvolil členy a kandidáty 20. ÚV KS Číny a členy 20. Ústřední a kontrolní komise.

2 296 delegátů sjezdu zastupovalo 96,7 milionu členů strany, což činí necelých 7 % obyvatelstva země.

Rezoluce sjezdu uvedla, že zpráva o činnosti 19. Ústředního výboru byla politickou deklarací a akční platformou pro nová vítězství socialismu s čínskými rysy.

Sjezd rozhodl o nové strategické politice rozvoje strany a státu v budoucím období a byl zakončen Internacionálou.

23. října zvolilo 1. plénum 20. Ústředního výboru KS Číny znovu generálním tajemníkem ÚV KS Číny Si Ťin-pchinga, zastávajícího tuto funkci od listopadu 2012. Kromě toho zvolilo členy politbyra a jeho stálého výboru.

Oficiální zprávy jsou plné obecných frází, ze kterých nelze zjistit nic podstatného o reálné politice současného čínského režimu.

Všech šest nově zvolených členů stálého výboru politbyra je starších 60 let, ale mladších 70 let.

Světové sdělovací prostředky zaujalo vyvedení bývalého generálního tajemníka Chu Ťin-tchaa ze sjezdového jednání, dle oficiálního výkladu ze zdravotních důvodů. Uniknutí trapných záběrů do sdělovacích prostředků svědčí o nezvládnutí mediální prezentace sjezdu ze strany jeho organizátorů.

Zahraniční komentátoři neočekávají od proběhlého sjezdu podstatné změny v čínské politice. Reflektují, že Si Ťin-pching byl zvolen generálním tajemníkem na třetí funkční období, končící v roce 2027, kdy mu bude již 74 let. Pokud dovrší svůj třetí mandát, bude vůdcem s druhým nejdelším funkčním obdobím v dějinách strany – v případě Mao Ce-tunga to bylo 33 let (1943-1976) a v případě Ťiang Ce-mina 13 let (1989-2002).

Ke koncentraci moci v rukou stávajícího vůdce přispívá skutečnost, že je od roku 2013 prezidentem Čínské lidové republiky.

Pozornost světa se nyní upíná zejména ke vztahu Číny s USA a Západem na jedné straně a s Ruskem na straně druhé. Na rozdíl od Ruska a několika málo jeho nejbližších spojenců nevolí nynější Čína vůči USA konfrontační tón. Si Ťin-pching 26. října zaslal blahopřání Národnímu výboru pro americko-čínské vztahy, v němž uvedl, „že užší komunikace a spolupráce mezi Čínou a Spojenými státy jako oběma hlavními zeměmi pomůže přinést světu větší stabilitu a jistotu a podpoří světový mír a rozvoj.

Čína je připravena spolupracovat se Spojenými státy na hledání správného způsobu, jak spolu v nové éře vycházet na základě vzájemného respektu, mírového soužití a oboustranně výhodné spolupráce, která bude přínosem nejen pro obě země, ale i pro celý svět.“ (Tisková agentura „Nová Čína“ /Sin-chua/ 27. 10. 2022)

 

Súdán

 

Súdánské bezpečnostní síly použily 25. 10. slzný plyn, gumové projektily a zvukové bomby k rozehnání desetitisíců demonstrantů, kteří pochodovali po celé zemi u příležitosti prvního výročí vojenského převratu a požadovali plnou civilní vládu.

Podle súdánského lékařského výboru bezpečnostní síly zabily nejméně jednoho člověka přejetím nákladním vozem. Od převratu v říjnu 2021 bylo při pravidelných protestech zabito více než 100 lidí.

 

Portugalsko

 

Zaměstnanci lisabonského metra provedli 25. října jednodenní stávku za lepší pracovní podmínky a zvýšení mezd o 25 %. Stávka nebyla úplná, protože soud nařídil zajištění provozu v rozsahu 25 %, metro tedy jezdilo cca po 20-25 minutách.

Stávku podpořila Komunistická strana Portugalska. Výsledek kolektivního vyjednávání nebyl dosud zveřejněn.

O týden dříve se 18. října konala v Portugalsku v nemocnici Beatriz Ângelo ve městě Loures u Lisabonu jednodenní stávka Národní odborové federace pracovníků veřejných služeb, sdružující lékaře, zdravotní sestry, terapeuty a další zdravotnický personál. Stávku za lepší pracovní a mzdové podmínky podpořila KS Portugalska.

 

Jižní Korea

 

Členové Lidově demokratické strany Koreje nepřetržitě už téměř 2300 dní (přes šest let) a 1860 celých nocí (přes 5 let) demonstrují před velvyslanectvím USA v Soulu za odchod ozbrojených sil USA z Korejské republiky a proti válečným plánům zaměřeným na KLDR. Protesty několika jednotlivců mohou navenek působit směšným dojmem, ale s ohledem na jejich časový rozsah je vytrvalost aktivistů obdivuhodná.

Na území Jižní Koreje je umístěno přes 23 tisíc vojáků USA. Lidově demokratická strana Koreje, což je mimoparlamentní politická strana hlásící se k socialismu a komunismu, ale z důvodu antikomunistických zákonů se nemůže nazývat komunistickou, tvrdí, že americké síly usilují o vypuknutí jaderné války v Koreji. Její úsilí o nezávislé mírové znovusjednocení a lidové povstání k porážce konzervativního prezidenta Jun Sok Jola a vyhnání amerických vojsk zjevně nemá širší společenský ohlas, když Lidově demokratická strana Koreje jako jediná kandidující socialistická strana a jediná kandidující strana s takovým postojem k mezikorejské a zahraniční politice obdržela v parlamentních volbách v roce 2020 63 (!) hlasů z celkových 28 741 408.

V poslední době se znovu zostřilo napětí mezi Korejskou republikou a KLDR, když Jižní Korea pořádala raketové střelby v blízkosti demarkační linie, načež odpověděla severní strana stejným jednáním na své straně.

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 27. 10. 2022 ve 20:00.