Skip to content

Panorama – 41. týden – novinky Světové odborové federace

Připomínka Mezinárodního dne odborové akce za mír – 1. září 2022

V návaznosti na související rozhodnutí nedávného 18. Světového odborového kongresu SOF potvrzuje dřívější rozhodnutí znovu zavést Mezinárodní den odborové akce za mír na 1. září, což je datum,  kdy nacistické Německo zaútočilo na Polsko, den, který se považuje za začátek druhé světové války.

Letošní Mezinárodní akční den má zvláštní význam, protože připomíná obrovská nebezpečí a hrozby pro světový mír, které se nebezpečně vystupňovaly po ruské invazi na Ukrajinu. Vyvrcholení nebezpečí a ohrožení světového míru je výsledkem imperialistických geopolitických plánů, zejména USA a paktu NATO. Naprostou realitou je, že svět čelí fázi extrémního zintenzivnění politické, ekonomické a vojenské konkurenční soutěže zaměřené na kontrolu a využívání ekonomických zdrojů naší planety.
Sekretariát SOF vyzývá třídně orientované odborové hnutí, aby zorganizovalo militantní aktivity na 1. září, na Mezinárodní den odborové akce za mír. Podrobné oznámení a příslušný plakát a video budou zveřejněny do 25. srpna 2022 a přidružené organizace SOF jsou laskavě žádány, aby tyto materiály, stejně jako bannery a vlajky SOF, používaly při přípravě a realizaci svých aktivit. Fotografie a videa z aktivit Mezinárodního dne akce by měly být zaslány do sídla SOF.

Sekretariát SOF

 

Prohlášení o solidaritě se srílanskou dělnickou třídou

Světové odborové federaci bylo oznámeno, že současná vláda Srí Lanky se opět připravuje na vyplenění zaměstnaneckého fondu (EPF) a odborové hnutí na Srí Lance bojuje proti tomuto vládnímu pokusu.

Víme, že předchozí vlády se snažily vykrást tento fond stejným způsobem a někteří dělníci v boji proti tomu dokonce přišli o život a při potlačování bojů pracujících docházelo i k zabíjení.

A nejen na Srí Lance jsme si jako Světová odborová federace vědomi pokusů kapitalistických vládců uloupit takové fondy sociálního zabezpečení, aby se dostali z krize.

Zatímco Světová odborová federace odsoudila pokus vlády Srí Lanky o drancování fondů sociálního zabezpečení pracujících a vyvíjení snah o zavedení nových změn pracovního práva, které zbaví pracující lidi jejich práv, Světová odborová federace, zastupujících více než 105 milionů pracujících ze 133 zemí 5 kontinentů, vzdává hold a vyjadřuje solidaritu třídně orientovaným odborům na Srí Lance za jejich boj za ochranu práv a fondů pracujících.

 

Sekretariát SOF

 

Solidární dopis SOF odborové centrále SWTUF ohledně nedávných smrtících záplav v Súdánu

Smrtící záplavy v Súdánu stály životy desítek lidí, stovky tisíc lidí zůstaly bez domova a byly zničeny akry zemědělské půdy.

Rádi bychom vyjádřili naši nejhlubší soustrast a zármutek nad touto velkou ztrátou na životech rodinám, které ztratily své blízké, a naši solidaritu se súdánskými lidmi, kteří přišli o své domovy a farmy.

SOF pevně bojuje za implementaci adekvátních ochranných opatření ve všech aspektech lidského života. Ujišťujeme vás, že lid Súdánu se může vždy spolehnout na naši podporu.

Pambis Kyritsis

generální tajemník SOF

 

 

Opustila nás Raymonde Dien, velká francouzská internacionalistická bojovnice

Světová federace odborových svazů se s bolestí dozvídá o úmrtí Raymonde Dien (+93), ke které došlo 19. srpna 2022 ráno v Saint-Denis.

Dne 23. února 1950 militantní dělnice Raymonde Dien zastavila na výzvu KS Francie (PCF) na stanici Saint-Pierre-Des-Corps železniční konvoj obrněných vozidel na cestě do Indočíny, kde francouzská armáda vedla nelítostnou koloniální válku proti Viet Minhu.

Mnoho antiimperialistických militantů, včetně Raymonde, si lehlo na koleje, aby zabránili odjezdu vlaku. Raymonde, jediná žena, která nosila kalhoty, byla  ještě téhož večera identifikována, odsouzena a zatčena policií . Její proces před vojenským soudem začal v Bordeaux 31. května , kde byla obviněna z „ničení majetku armády“, což je zločin, za který lze uložit trest smrti. Začala národní a mezinárodní kampaň vedená PCF a CGT, jež se snažila osvobodit Raymonde Dien, který se stal symbolem bojů dělnické třídy a mládeže proti válce v Indočíně. Do této kampaně se plně zapojily  organizace SOF (protesty, dopisy, shromáždění, demonstrace). Raymonde by nakonec byla odsouzena k 1 roku vězení a 15 letům propadnutí svých občanských práv (zákaz volit, být součástí poroty a ucházet se o místo státní úřednice). Raymonde Dien, nyní světově proslulá, byla propuštěna po 10 měsících, o vánocích roku 1950, a pokračovala ve svém boji za mír a proti útlaku.

Konkrétně se na 2 roky stala členkou sekretariátu Světové federace učitelských svazů (FISE) SOF po boku Francouze Paula Delanoue, předního člena Národní federace pro vzdělávání (FEN) ve Francii, který byl generálním tajemníkem FISE. V roce 1953 byla v Parku vítězství v Leningradu vztyčena socha představující Raymonde Dien ležící na železniční trati.

V roce 2004 byla Raymonde udělena Vietnamská medaile přátelství a její jméno nese ulice v Ho Či Minově Městě. SOF ctí své hrdiny a udržuje naživu památku internacionalistických bojovníků, jako je Raymonde Dien, aby mladší generace světové dělnické třídy pokračovaly ve svém boji.

Světová odborová federace vyjadřuje soustrast rodině a přátelům Raymonde Dien, PCF a FISE, jejichž byla členem.

 

Deklarace SOF k 1. září – Akční den odborů za mír

SOF ustanovila 1. září, výročí začátku druhé světové války – den útoku nacistického Německa na Polsko, jako velký den boje odborů za mír.

1. září je dnem památky a úcty milionů obětí nacistických a fašistických zvěrstev druhé světové války, ale také všech obětí imperialistických válek, všech, kteří za imperialistické antagonismy, nacionalistické extrémismy a kapitalistické bulimie pro expanzi a větší zisky pro kapitál a nadnárodní monopoly zaplatili životem.

Letošní Světový den akce nabývá zvláštního významu s ohledem na nesmírná nebezpečí a hrozby pro národy a jejich právo na život v míru, které se nebezpečně vystupňovaly, jak to demonsruje konflikt USA, paktu NATO a EU s Ruskem, ruská invaze na Ukrajinu a imperialistická válka, která trvá již 6 měsíců, stejně jako americko-čínská konfrontace.

Svět čelí fázi extrémního zesílení politického, ekonomického a vojenského antagonismu pro kontrolu a využívání ekonomických zdrojů naší planety. Národy platí cenu imperialistického antagonismu smrtí, uprchlictvím a zhoršováním svých životních a pracovních podmínek.

Odpovědností USA a jejich evropských spojenců se posiluje imperialistické spojenectví paktu NATO, které s Novou strategickou koncepcí, o které bylo rozhodnuto na nedávném summitu v Madridu, stupňuje svou agresi a rozšiřuje se po celém světě.

Zintenzivnění boje proti NATO a jakékoli imperialistické alianci nabývá na důležitosti, je to imperativ pro národy.

Záminky, které používá o takzvaném střetu mezi silami „demokracie“ a „autoritářství“, jsou vyvráceny zkušenostmi národů, válkami a intervencemi v Jugoslávii, Palestině, Libanonu, Libyi, Sýrii, Kypru a mnoha dalších regionech. , což vedlo ke ztrátě bezpočtu životů, milionům uprchlíků a vysídlených osob, přivedlo celé národy do záhuby a bídy.

Snaha imperialistů vystupovat dnes jako obránci mezinárodního práva a lidských práv je nehorázně pokrytecká a nemůže zakrýt jejich vlastní špinavou roli v mezinárodním vývoji.

Světový mír nelze chránit militarizací nebo záštitou všech druhů krajně pravicových nacionalistických a fašistických ideologií. Světový mír nemůže být založen na sankcích a ekonomických válkách. Ti, kteří z principu hájí práva lidí, právo národů na život v míru, bojují proti vykořisťovatelům a utlačovatelům národů, za odstranění příčin imperialistických válek, stažení a rozlkladNATO a všech vojenských koalic, zrušení jaderných zbraní a respekt k nezávislosti a suverenitě všech zemí.

Válka na Ukrajině ještě více prohlubuje kapitalistickou krizi, kterou se znovu snaží přenést své břemeno na bedra dělníků a lidové vrstvy.

Nezaměstnanost a inflace nemilosrdně podkopávají životní úroveň pracujících v době, kdy mzdy nejen stagnují, ale pod záminkou pandemie a krize se v mnoha případech snižují.

U příležitosti 1. září, Světového dne odborových svazů za mír, SOF vyzývá všechny třídně orientované odbory, aby zorganizovaly protiválečné, protiimperialistické akce a mobilizace na obranu míru a spolupráce národů, proti imperialistickým válkám a intervencím, proti militarismu a militarizaci mezinárodních vztahů, proti imperialistickým praktikám sankcí, blokád a ekonomických válek.

Za právo každého národa rozhodovat o své vlastní budoucnosti proti kapitalistickému vykořisťování a sociální nespravedlnosti.

SOF apeluje na všechny pracující, aby se co nejmasivněji organizovali, aby se připojili, podporovali a posilovali třídně orientované odbory, aby se jejich boje staly rozhodnějšími a efektivnějšími. Pouze prostřednictvím organizovaných masových a třídně orientovaných bojů můžeme svrhnout globální vykořisťovatelský systém řízený mezinárodním finančním kapitálem a imperialistickými silami a korelacemi pro další cestu globálního rozvoje. Za cestu, která slouží dělníkům a národům a ne zájmům imperialistů, korporací a monopolů. Za svět bez imperialistických válek a intervencí, bez vykořisťování člověka člověkem.

Sekretariát SOF

 

 

Prohlášení  SOF o solidaritě s pracovníky čajových zahrad v Bangladéši

SOF, zastupující 105 milionů pracujících na 5 kontinentech, se připojuje svůj hlas k solidaritě s  pracovníky čajových zahrad v jejich oprávněné stávce za lepší mzdy a pracovní podmínky. Sběrači čaje pracují dlouhé hodiny ve ztížených podmínkách, přesto nejsou schopni denně zajistit jídlo pro své rodiny. OSN je kategorizovala jako jednu z nejvíce marginalizovaných skupin v zemi s omezeným přístupem k zařízením a vzdělání.

Sběrači čaje ze 150 čajových farem po celé zemi se rozhodli vyjít do ulic, aby byly vyslyšeny požadavky, protože majitelé farem a vláda jsou vůči jejich požadavkům hluší, takže stávka byla nutností.

SOF vyjadřuje svou solidaritu s bojem sběračů čaje v jejich stávce a podporuje jejich oprávněné požadavky na zlepšení jejich životních podmínek. žádáme vládu Bangladéše, aby přijala vážná opatření pro důstojné mzdy a pracovní podmínky pro sběrače čaje.

 

Sekretariát SOF

 

 

Prohlášení SOF o solidaritě s pracovníky přístavu Felixtowe ve Velké BritániiPracovníci přístavu Felixtowe jsou v 8denní stávce požadující zvýšení mezd, aby čelili rekordně vysoké inflaci. Stávka pracovníků ve Felixtowe je pokračováním vlny stávek, které začaly v červnu a rozšířily se po celé Velké Británii, proti úsporným opatřením a požadujícím zvýšení mezd.

SOF oceňuje boj pracujících za zlepšení jejich pracovních a životních podmínek. Nesčetněkrát bylo prokázáno, že zlepšení je dosaženo pouze tehdy, když pracujícívezmou svůj život do vlastních rukou. Protidělnické politice můžeme vzdorovat pouze prostřednictvím militantního a rozhodného boje.

SOF, zastupující 105 milionů pracovníků na celém světě, pevně stojí na straně dělníků Velké Británie a podporuje jejich boj za lepší mzdy, aby udželi krok s inflací, která ohrožuje jejich živobytí.

 

Sekretariát SOF

 

 

Prohlášení SOF o solidaritě s pracujícími severní části Kypru

Jsme solidární s odbory DEV-İŞ a BES, členy Světové odborové federace, které bojují za budoucnost a práva komunálních pracovníků v severní části Kypru.

Odsuzujeme chování současného režimu v severní části Kypru, který není založen na žádných vědeckých kritériích, postrádá demokratické porozumění a uzavírá mnoho obecních úřadů pro čistě svévolné a politické účely pod názvem komunální reformy, a znejišťuje budoucnost komunálních zaměstnanců organizovaných v odborech DEV-İŞ a BES.

Vyzýváme režim, který využívá policii k fašistickému zastrašování dělníků, k respektování obecních pracovníků a tolerování demokratických akcí a demonstrací.

 

Sekretariát SOF

 

 

Prohlášení SOF o záplavách v Pákistánu

Svět je opět svědkem obrovské tragédie v oblasti jižní Asie během monzunového období. V Pákistánu, nejpostiženější zemi v posledních dnech, přišlo o život více než 1000 lidí kvůli záplavám, které postihly asi 33 milionů lidí, tedy jednoho ze sedmi obyvatel Pákistánu. Podle informací byly navíc zaznamenány škody za více než 10 miliard dolarů a odhaduje se, že do konce monzunového období by povodně mohly postihnout až třetinu země.

Světová fodborová federace, zastupující více než 105 milionů pracovníků na 5 kontinentech, je solidární s dělnickou třídou Pákistánu a s národy jižní Asie a zesiluje svůj pevný boj za zavedení adekvátních ochranných opatření ve všech aspektech života lidí. Požadujeme okamžitou realizaci všech potřebných opatření a záchranných akcí v zaplavených oblastech, abychom netruchlili pro další oběti. Rovněž požadujeme obnovu zaplavených oblastí s finanční podporou a plnou kompenzací postiženým lidem.

SOF vyjadřuje upřímnou soustrast pákistánskému lidu a lidovým vrstvám postižených oblastí a vyzývá dělníky a odbory, které by mohly nabídnout materiální podporu, aby prozkoumali a zvážili způsoby, jak přispět léky, potravinami a oblečením pákistánskému lidu.

Sekretariát SOF

 

SOF se aktivně zúčastnilo 48. Arabské konference práce

SOF se zúčastnilo 48. Arabské konference práce, která zahájila svá zasedání 17. září 2022 v egyptské Káhiře. Delegaci SOF tvoří výkonná tajemnice Anda Anastasaki a členka prezidentské rady Suzan Abd Al Salam. SOF na konferenci vystoupila a měla bilaterální jednání se zástupci arabských odborů.

Přečtěte si projev SOF na 48. ALC:

„Drazí kolegové,

bratři a sestry,

dovolte mi, abych vám zprostředkovala nejvřelejší, militantní pozdravy jménem více než 105 milionů členů Světové odborové federace, kteří žijí, pracují a bojují ve 133 zemích 5 kontinentů.

SOF nemohla na této konferenci chybět, protože vazby třídně orientovaného odborového hnutí s arabskými národy se v průběhu desetiletí utvářely nekonečnými a neúnavnými společnými boji proti kolonialismu, zahraniční okupaci a intervencím, proti drancování přírodních zdrojů svých zemí.

Ostatně životně důležitý historický vztah mezi SOF a ICATU se společnými iniciativami, společnými oblastmi zájmu mezinárodních odborů a různými kampaněmi a aktivitami ve prospěch práv pracovníků není náhodný. Vztah SOF k arabským národům je starý bratrský vztah, který se s přibývajícími léty prohlubuje a rozrůstá ve prospěch nejdůležitějších dělnických požadavků na platy, zdraví, vzdělání, sociální zabezpečení, mír, sebevědomí. rozhodnost a demokratická práva.

Navíc v dnešní době, v rámci, kdy imperialisté plánují změny hranic a opětovné sdílení trhů na širším Středním východě a globálně, pracující nemohou být lhostejnými, pasivními pozorovateli toho, co se proti nim děje. Současně SOF zintenzivňuje svůj boj za uvolnění okupovaných arabských území ve prospěch palestinského lidu, který bojuje za své právo mít svůj nezávislý stát v souladu s rezolucemi OSN v rámci hranic z roku 1967 a východního Jeruzaléma jako hlavního města. Zároveň i nadále odsuzujeme a bojujeme všemi našimi silami proti imperialistickým plánům a intervencím vedoucím ke krveprolití v Sýrii, Jemenu, Libyi a Iráku a vyjadřujeme naši solidaritu se SWTUF Súdán a našimi přidruženými organizacemi v Džibuti. Podporujeme právo každého národa svobodně a demokraticky rozhodovat o současnosti a budoucnosti a posílit boj o pokrytí jeho současných potřeb.

Drazí kolegové,

Bratři a sestry,

V době, ve které žijeme, následují ekonomické krize kapitalismu jedna za druhou. Pandemie nejen dramaticky prohloubila sociální nerovnosti, ale byla také využita k novým útokům na demokratická práva a svobody odborů. Dnes dominantním tématem agendy odborů je dramatické zhoršování životní úrovně pracujících v důsledku prudkého růstu cen. Pro nás je jasné, že pouze bojem a organizovanými militantními požadavky můžeme uspokojit naše současné potřeby na všech úrovních: plat, zaměstnání, kolektivní vyjednávání, bezpečnost a stabilní stálá a dohodami regulovaná práce.

SOF bude i nadále energicky a neúnavně bránit práva všech arabských dělníků a pracujících na celém světě, bude věrně a vědomě následovat cestu, kterou vydláždila její 77letá historie. Podáváme ruku přátelství a spolupráce arabským národům pro společné boje, abychom zajistili mírovou budoucnost bez imperialistických intervencí a pokryli současné potřeby pracujících. Ujišťujeme vás, že SOF bude pokračovat v budování moderního, třídně orientovaného, ​​demokratického a nezávislého odborového hnutí. Ujišťujeme vás, že SOF zůstane rodinou, do které patří arabské národy a arabští dělníci, a může se na ni spolehnout.

Děkuji.“

 

Prohlášení solidarity SOF s dvoutýdenní stávkou přístavních dělníků v Liverpoolu

Světová federace odborových svazů, militantní hlas více než 105 milionů pracujících na celém světě, vyjadřuje svou internacionalistickou solidaritu se spravedlivým bojem přístavních dělníků v Liverpoolu, kteří jdou cestou důstojnosti a boje, a od včerejška jsou ve 2týdenní stávce.

Požadavek stávkujících je spravedlivý a zní z úst milionů pracujících v každém koutě světa: Zvýšení mezd pro důstojný život. To je nesmlouvavá podmínka pro skoncování se zhoršováním životních podmínek pracujících v důsledku inflace a růstu cen. Vlna bojů a stávek v Evropě a ve světě je stále větší a větší. Dělníci nebudou znovu platit za kapitalistickou krizi.

Vyzýváme dělníky na celém světě, aby podpořili boj liverpoolských přístavních dělníků, a vyzýváme třídně orientované odbory, aby posílily boj za důstojné mzdy a aby se aktivně účastnily Mezinárodního akčního dne SOF 3. října pod obecným heslem :

Nebudeme platit za kapitalistickou krizi a imperialistické války
Mzdy a důchody se nyní zvyšují
Solidární boj – internacionalismus

Pambis Kyritsis

generální tajemník SOF

 

 

SOF důrazně odmítá a odsuzuje státní represe vůči pracujícím a lidu Srí Lanky

Důrazně odmítáme odsouzeníhodné pokusy umlčet militantní mobilizace pomocí násilí a represí. Mezi zatčenými odboráři byl i člen prezidentské rady SOF, soudruh Janaka Adikari. SOF je v kontaktu se svými pobočkami na Srí Lance od samého začátku zatýkání a je připravena zasáhnout a vyjádřit svou solidaritu jakýmkoli potřebným způsobem.

Požadujeme okamžité propuštění soudruha Janaky a všech zatčených odborářů a odsuzujeme porušování demokratických a odborových svobod a jakýkoli pokus zastrašit a umlčet dělnickou třídu na Srí Lance. Jsme solidární s lidmi na Srí Lance a jejich spravedlivými požadavky na důstojné životní a pracovní podmínky.

 

Sekretariát SOF

 

Prohlášení SOF o solidaritě se stávkou ve Francii dne 29. září

Světová odborová federace, militantní hlas více než 105 milionů pracujících po celém světě, vyjadřuje svou nerozdělenou internacionalistickou solidaritu se stávkou dělníků a třídně orientovaných odborů ve Francii  a požaduje účinná opatření proti růstu cen a zvýšení platů na ochranu reálných mezd pracovníků a jejich životních podmínek. Stojíme vedle dělnické třídy Francie a připojujeme naše hlasy k jejich spravedlivým požadavkům.

Uprostřed opakovaných kapitalistických krizí zesiluje mezinárodní třídně orientované odborové hnutí svůj boj proti zhoršování životních podmínek pracujících a pořádá 3. října Mezinárodní akční den pod obecným heslem: Nebudeme platit na kapitalistickou krizi  a imperialistické války – Zvýšit mzdy a důchody – Boj v solidaritě – Internacionalismus.

Naděje spočívá v našich bojích!

 

Pambis Kyritsis

generální tajemník SOF

 

 

Prohlášení SOF k Mezinárodnímu dni seniorů

Světová odborová federace, militantní a třídní hlas více než 105 milionů pracujících ze 133 zemí 5 kontinentů, vyjadřuje svou solidaritu s postiženými a důchodci z celého světa u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Navíc chválíme militantní iniciativu TUI P&R uspořádat 7. Světový den akcí pro posílení boje důchodců a dělnické třídy jako celku za uspokojení jejich současných potřeb.

Toto posilování úzce souvisí s upevňováním vztahů a aktivit mezi aktivními pracovníky i důchodci, abychom podpořili naše boje, jejichž společným cílem jsou lepší životní podmínky pro minulé i současné pracující, kteří mají jako společného nepřítele kapitalistický systém, který vytváří imperialismus a následně krizi a chudobu pro velkou většinu lidstva. Z tohoto důvodu představuje název tohoto Manifestu slogan, který musíme podporovat: „Třídní jednota aktivních a důchodců“

Důchodci se již během svých pracovních let stali oběťmi kapitalistického vykořisťování. Nyní se stávají oběťmi jak útoku na penzijní fondy, tak diskriminace z důvodu vysokého věku a různých zdravotních problémů, které jsou většinou důsledkem otřesných životních podmínek, kterým jsou vystaveni. Pochopitelně výměnou za zvýšení milionářských zisků pro buržoazii a nadnárodní společnosti po zvýšení míry vykořisťování práce.

Spravedlivý boj důchodců, kteří jsou nedílnou součástí dělnické třídy, je bojem celého mezinárodního třídně orientovaného odborového hnutí a vyzýváme pobočky SOF, aby podpořily a posílily 7. světový den akce TUI P&R.

AŤ ŽIJE BOJ PRACUJÍCÍ TŘÍDY!

DLOUHÝ A DŮSTOJNÝ ŽIVOT DŮCHODCŮM!

 

Sekretariát SOF

 

 

Prohlášení SOF o solidaritě se stávkou britských železničních dělníků

Železničáři ​​ve Spojeném království zintenzivňují svůj boj organizováním stávky na 1. října, která je pokračováním boje za kolektivní smlouvy a zvýšení mezd.

Tyto požadavky jsou klíčové v době, kdy inflace a vysoké životní náklady dusí dělnickou třídu a zhoršují její životní podmínky. Pobočka SOF , RMT, vyzvala ke stávce na 1. října a tisíce pracovníků budou pochodovat jako militantní a rozhodná odpověď na pomluvy a hrozby, kterým čelí od obchodních skupin. SOF odsuzuje nepřijatelné pokusy umlčet dělníky a vzdává hold neskloněným železničářům i RMT za její vedoucí roli v tomto spravedlivém boji.

SOF vyjadřuje svou pevnou internacionalistickou solidaritu s pracovníky železnic a plně podporuje jejich spravedlivé požadavky, zejména v době, kdy společnosti získávají milionové zisky a pracovníci trpí následky nové kapitalistické krize a inflace.

Ať žije boj železničářů!

 

Sekretariát SOF

 

Prohlášení SOF o solidaritě s palestinskými vězni v izraelských věznicích

30 palestinských vězňů pokračuje již 11. den v hladovce v izraelských věznicích jako demonstraci proti svému nezákonnému zadržování a proti podmínkám tohoto zadržování.

Zadržení zahájili stávku 26. září proti takzvané „administrativní vazbě“, která se používá proti palestinskému lidu za účelem zadržování odborářů a dalších militantů na dlouhou dobu bez soudu.

Tato politika je neustále uplatňována proti Palestincům, aby ospravedlnila zadržování bez obvinění ze zločinů po blíže nespecifikovanou dobu, přičemž mnoho Palestinců je zadržováno roky bez jakéhokoli soudu.

Podle posledních statistik nařídily okupační úřady od začátku tohoto roku 1365 „správních vazeb“, včetně zadržení několika dětí. Během doby zadržení také zadržené osoby trpí fyzickým a psychickým mučením.

SOF vyjadřuje svou internacionalistickou solidaritu s militantním bojem zadržovaných a požaduje okamžité propuštění palestinských politických vězňů. SOF požaduje ukončit tyto politiky, které představují porušení všech mezinárodních smluv, pokud jde o podmínky zadržování a uvěznění.

 

Sekretariát SOF

 

Prohlášení o solidaritě SOF se zaměstnanci firmy Dilaz Insaat v Srbsku

Členové odborů pracující ve společnosti Dilaz Insaat podnikli kroky poté, co jejich setkání s představiteli společnosti Dilaz Insaat mělo negativní výsledky. Zaměstnanci se rozhodli odejít z práce, protože jim společnost již déle než dva měsíce nevyplácela mzdy, zatímco všechny pokusy o vyjednávání s firmou neměly žádný výsledek.

Společnost nejenže nesplnila požadavky zaměstnanců, ale také propustila 10 členů odborů. Většina zaměstnanců ve společnosti jsou migranti, kteří opustili své rodiny, aby zajistili důstojné živobytí svým dětem, a jsou zbaveni svého základního pracovního práva, mzdy.

SOF požaduje okamžitou výplatu mezd a okamžité znovuzařazení zaměstnanců, kteří byli propuštěni, protože se dožadovali naplnění svých spravedlivých práv. SOF vyjadřuje svou internacionalistickou solidaritu s bojem pracujících.

Pambis Kyritsis

generální tajemník SOF

 

 

SOF blahopřeje členům Kilusan ng Manggagawang Makabayan na Filipínách k jejich úspěšnému boji

Zaměstnanci Melco resorts Kilusan ng Manggagawang Makabayan (KMM-KATIPUNAN) a sekce divize stolních a herních zařízení po stávce v Resort Casino společnosti Melco Resorts Leisure (PHP) Corporation (MELCO) úspěšně uzavřeli kolektivní smlouvu, která zajišťuje respekt jejich základních práv.

Tento úspěch je dalším příkladem, který ukazuje cestu pro dělníky a potvrzuje, že naděje spočívá pouze v našich bojích.

Světová odborová federace blahopřeje třídně orientovaným silám na Filipínách k jejich úspěchu a ještě jednou je ujišťuje, že se mohou vždy spolehnout na podporu a solidaritu třídně orientovaného odborového hnutí.

 

Sekretariát SOF

 

Prohlášení o solidaritě SOF s lidmi na Haiti

Obyvatelé Haiti vyšli do ulic a protestovali proti vládní politice, zatímco ceny základních produktů a pohonných hmot prudce vzrostly. Obyvatelé Haiti léta trpí kvůli ekonomické situaci a vládní politice a zároveň se zde šíří násilí a zabíjení lidí, včetně odborářů.

Autonomní centrála haitských pracujících (CATH) vyjadřuje své znepokojení nad vývojem jejich země, kde je vláda loutkou MMF, která zavádí protipracovní politiku a úsporná opatření vedoucí zemi na pokraj propasti.

CATH důrazně odsuzuje atentát na tři své odboráře, zatímco v ulicích vládnou nelegální gangy, které obtěžují pracovníky na jejich pracovištích a vláda nepřijatelnou situaci účinně neřeší.

CATH požaduje ukončení všech politik diktovaných MMF a kapitalistickými kruhy, ukončení drastických opatření k obnovení bezpečnosti a jistoty v zemi a zavedení účinných opatření proti vysokým životním nákladům a inflaci.

SOF plně podporuje spravedlivé požadavky haitského lidu a důrazně odsuzuje po léta uplatňovanou  protipracovní politiku , která vede k bídě a zoufalství haitského lidu. Požadujeme spravedlnost pro naše zavražděné odboráře a respekt k odborovým právům a svobodám. Hlas dělníků bude vždy slyšet, jejich boje budou vždy pokračovat.

Rodina SOF se svými 105 miliony členy po celém světě stojí pevně v solidaritě s haitským lidem. Pouze s militantním a třídně orientovaným bojem můžeme dosáhnout svých požadavků.

Ať žije internacionalistická solidarita!

Ať žije dělnická třída na Haiti!

 

 

Generální tajemník SOF vystoupil na 14. národním kongresu COSATU

Generální tajemník SOF Pambis Kyritsis vystoupil na 14. národním kongresu COSATU (Sjezd jihoafrických odborů), v němž zdůraznil společný historický boj SOF s hrdinskou jihoafrickou dělnickou třídou a upozornil na priority, cíle a aktivity mezinárodního třídně orientovaného odborového hnutí pro další období.

„My ve Světové odborové federaci jsme obzvláště hrdí, protože naše federace pevně stála po boku lidu Jižní Afriky od prvního dne svého založení. Organizovala internacionalistickou solidaritu pracujících po celém světě. Bránila Nelsona Mandelu a všechny ostatní vůdce boje nejen prohlášeními a rezolucemi, ale také organizováním globálních kampaní a mobilizací militantů po celém světě.

3. říjen, den založení SOF, byl naší federací ustanoven jako mezinárodní akční den.

Letos pod obecným heslem:

Nebudeme platit za kapitalistickou krizi a imperialistické války.
Zvýšení mezd a důchodů hned.“

„Vyzýváme pracující ve všech zemích, aby společně posílili odbory. Výzíváme k obraně a mobilizaci. Boje probíhající v několika zemích jsou naší nadějí a naší budoucností. Solidarita je naše zbraň. Dnešním dominantním tématem agendy odborů je dramatické zhoršování životní úrovně pracujících.

Nepochybuji o tom, že COSATU bude pokračovat na této cestě se solidaritou a internacionalismem, v militantním duchu své slavné historie, za lepší svět, bez imperialistických válek a intervencí, bez jakékoli diskriminace a bez vykořisťování mezi lidmi.”

Přečtěte si celý příspěvek generálního tajemníka WFTU:

Drazí soudruzi, bratři a sestry,

            je pro mě velkou a váženou ctí mít dnes příležitost zprostředkovat vřelé, militantní třídní pozdravy více než 105 milionů členů Světové odborové federace ze 133 zemí ze všech koutů světa delegátům 14. Národního sjezdu hrdinského COSATU a vaším prostřednictvím k militantní a pokrokové dělnické třídě v Jižní Africe.

Jsme vždy v úžasu, když si vzpomínáme na těžké, dlouhé, krvavé a hrdinské boje dělnické třídy vaší země, s COSATU a jeho předchůdci v popředí, proti rasismu a apartheidu, proti politické, ekonomické a sociální nerovnosti, proti vykořisťování a nespravedlnost.

My ve Světové odborové federaci jsme obzvláště hrdí, protože naše federace pevně stála po boku lidu Jižní Afriky od prvního dne svého založení. Organizovala internacionalistickou solidaritu pracujících po celém světě. Bránila Nelsona Mandelu a všechny ostatní vůdce boje nejen prohlášeními a rezolucemi, ale také organizováním globálních kampaní a militantních mobilizací po celém světě.

V současné době svět prochází fází extrémního zintenzivnění politických, ekonomických a vojenských antagonismů s cílem kontrolovat a využívat ekonomické zdroje naší planety. Národy platí cenu za imperialistické války a intervence smrtí, uprchlíky a také zhoršením svých životních a pracovních podmínek.

Jestřábům, kteří se snaží vypadat jako holubi, říkáme, že světový mír nechrání ani větší militarismus, ani protekce všech druhů krajně pravicových nacionalistů a fašistů. Nemůže být založena na blokádách, sankcích a ekonomických válkách.

SOF opět pozvedává svůj hlas, hlas dělnické třídy za mír, za ukončení imperialistických intervencí, za rozpuštění NATO a všech vojenských koalic a za zrušení jaderných zbraní.

Ekonomické krize kapitalismu následují jedna za druhou. Pandemie nejen dramaticky prohloubila sociální nerovnosti, ale byla také využita k novým útokům proti demokratickým právům a svobodám odborů.

3. říjen, den založení SOF, byl naší federací ustanoven jako mezinárodní akční den.

Letos pod obecným heslem:

Nebudeme platit za kapitalistickou krizi a imperialistické války.
Zvýšení mezd a důchodů ihned.

Vyzýváme pracující ve všech zemích, aby společně posílili odbory. Vyzýváme k obraně a mobilizaci. Boje probíhající v několika zemích jsou naší nadějí a naší budoucností. Solidarita je naše zbraň. Dnešním dominantním tématem agendy odborů je dramatické zhoršování životní úrovně pracujících.

Prudký a nekontrolovatelný nárůst cen všech základních životních potřeb v podstatě rozptyluje mzdy a kupní sílu pracovníků, které nejenže nerostou, ale v mnoha případech byly pod záminkou krize a pandemie i snižovány.

Je jasné, že pouze prostřednictvím bojů se uskutečňují cíle dělnického hnutí a dosahuje sociální pokrok. Bojuje se o uspokojení současných potřeb pracujících na všech úrovních: plat, zaměstnání, bezpečnost, kultura a duševní klid. Hájit demokratické a odborové svobody, kolektivní vyjednávání a stabilní, stálou a dohodami regulovanou práci; chránit autonomii odborů a jejich třídní orientaci před byrokracií, korupcí a manipulací ze strany kapitálu a zaměstnavatelů. Proti akci žlutých odborů, které podkopávají jednotu pracujících a sílu a efektivitu dělnických bojů.

Drazí soudruzi,

            víme, že COSATU stojí v první linii pokračujících bojů nejen za ochranu a zlepšení práv a pracovních podmínek jihoafrické dělnické třídy, ale také za obranu sociálních úspěchů a demokratických a odborových svobod dělnické třídy v celé Africe a na celém světě.

My ve WFTU považujeme COSATU za silnou, militantní, internacionalistickou a třídně orientovanou sílu, která měla vedoucí a průkopnickou roli ve vývoji bojů hnutí Světového odborové federace, a jsme hrdí, že COSATU je jednou z našich přidružených organizací.

Byli jsme a zůstali jsme spolu s COSATU, pochodovali jsme bok po boku a vzájemně se podporovali na cestě internacionalismu a třídní solidarity. Na cestě budování jednoty dělnické třídy k ekonomickému osvobození směrem k socialismu.

Nepochybuji o tom, že COSATU bude pokračovat na této cestě solidárně a internacionalisticky, v militantním duchu své slavné historie, za lepší svět, bez imperialistických válek a intervencí, bez jakékoli diskriminace a bez vykořisťování mezi lidmi. .

Přeji mnoho úspěchů vašemu sjezdu a ujišťuji vás, že tváří v tvář SOF budete mít vždy militantní a obětavé soudruhy, na které se můžete vždy spolehnout.

Ať žije solidarita dělnické třídy!
Ať žije jednota dělnické třídy k sociálnímu osvobození a odstranění vykořisťování člověka člověkem!
Ať žije COSATU!

 

3. října 2022: Mezinárodní akční den Světové fodborové federace

 

Pod obecným sloganem:

Nebudeme platit za kapitalistickou krizi a imperialistické války!
Ihned zvýšit mzdy a důchody!
Solidární boj – internacionalismus!

77 let od založení SOF dne 3. října 1945 je potřeba posílit a eskalovat boje a požadavky pracujících na celém světě jednosměrnou cestou.

Vyzýváme pracující a jejich odbory ve všech zemích, aby společně přispěli k organizaci, k posílení a masivitě odborů. Boje probíhající v řadě zemí jsou naší nadějí a naší budoucností. Solidarita je naše zbraň. Stavíme zeď ochrany pro dělnickou třídu a požadujeme společnost bez vykořisťování.

Jak je známo, ve dnech 6., 7. a 8. května se v Římě konal 18. Světový odborový kongres pod heslem „Sjednoceni pokračujeme pro uspokojení našich současných potřeb. Proti imperialisticko-kapitalistickému barbarství“

Tento historický kongres zopakoval antiimperialistický a antifašistický charakter SOF a její závazek k boji za osvobození dělnické třídy z kapitalistických okovů.

Svět čelí fázi extrémního zintenzivnění politického, ekonomického a vojenského soupeření, jehož cílem je ovládnout a využít ekonomické zdroje naší planety.

Národy platí náklady na imperialistické soupeření smrtí, uprchlíky a také zhoršováním svých životních a pracovních podmínek.

Nebezpečí a hrozby pro světový mír nebezpečně eskalovaly po ruské invazi na Ukrajinu. Ve stejnou dobu imperialisté útočí na lid Palestiny, Kuby, Afghánistánu pro jejich vlastní zájmy, pokračují v intervencích a sankcích proti Sýrii, Venezuele a jinde. Proto je nutné pokračovat v naší internacionalistické akci.

V době, ve které žijeme, následují ekonomické krize kapitalismu jedna za druhou. Pandemie nejen dramaticky prohloubila sociální nerovnosti, ale byla také využita k novým útokům na demokratická práva a svobody odborů.
Pro nás je jasné, že pouze prostřednictvím bojů a s organizovanými militantními požadavky jsou cíle dělnického hnutí realizovány a je dosahováno společenského pokroku. Bojujeme o uspokojení současných potřeb pracujících na všech úrovních: plat, zaměstnání, bezpečnost, kultura a duševní potřeby. Stavíme se na obranu demokratických a odborových svobod, kolektivního vyjednávání a stabilní, stálé a dohodami regulované práce a chránit autonomii odborů a jejich třídní orientaci před byrokracií, korupcí a manipulací ze strany kapitálu a zaměstnavatelů.

Jsme proti všem formám diskriminace na základě rasy, barvy pleti, náboženství nebo pohlaví lidí.

Dnes dominantním tématem agendy odborů je dramatické zhoršování životní úrovně pracovníků v důsledku prudkého růstu cen. Prudké a nekontrolovatelné zdražování všech základních životních potřeb v podstatě rozptyluje kupní sílu mezd, které nejen že nerostou, ale v mnoha případech byly pod záminkou krize a pandemie i snižovány.

Světlem naděje během této doby pandemie byly boje a mobilizace odborů, které stály v cestě protilidové politice, která chtěla, aby pracovníci měli zavřenou pusu a zdravotníci bez hlasu a poddajní. Tisíce pracovníků včetně zdravotnických zaměstnanců vyšly do ulic a bojovaly a dodávaly sílu a optimismus všem, aby prolomili strach, zastrašování a represe. Zdarma a výhradně veřejné zdraví a zdravotnictví pro všechny. Zdraví je společenský statek, nikoli zboží, a patenty na léky musí být zrušeny.

-ŽÁDNÉ ČEKÁNÍ, ŽÁDNÁ TOLERANCE –

V SÍLE ORGANIZOVANÉHO BOJE LEŽÍ NADĚJE A PERSPEKTIVA

SOF je všude přítomna, pro dělníky, kteří bojují se svou třídní jednotou, za zájmy své vlastní třídy a nečekají, až je monopoly, obchodní zájmy a jejich političtí představitelé zachrání a vyřeší jejich problémy.

Sekretariát SOF vyzývá všechny odbory, aby před 3. říjnem zorganizovaly masové a militantní mobilizace, přičemž zdůrazňuje požadavky týkající se zdraví, kolektivního vyjednávání, odborových svobod a práv, ochrany životního prostředí, odstranění rasismu a xenofobie, solidarity pracujících.

Sekretariát SOF