Skip to content

Panorama – 24. týden

Každý den se potýkáme s novými obtížemi, obavami, s nejistotou z budoucnosti.  Před všemi stojí dilema: bude svět vypadat jako dřív? Budeme nadále žít v systému, který přináší neustálé zhoršování podmínek k životu? Existuje jiná možnost?

Aktuální události jasně ukazují, co je příčinou neblahého stavu, kdo jsou viníci bez ohledu na snahy „vidět“ něco jiného. 30 let po převratu se velká slova o demokracii, stabilitě, míru a bezpečnosti hroutí jako hrad z písku a velké podnikatelské skupiny, imperialistické státy a jejich aliance bojující za rozdělení trhů, sfér vlivu a o další kapitálové zisky, jsou nuceny vynakládat stále větší úsilí, aby zakryly skutečnost.

Naše dny charakterizuje „houpačka“, na jejíž jedné straně balancuje USA – NATO – EU a na druhé Rusko a Čína.  Nebezpečí světové imperialistické války je mnohem blíž, než kdy jindy. Banditi na obou stranách se snaží maskovat své skutečné zájmy plamenným řečněním o spravedlnosti, demokracii a boji proti diktátorským režimům. Jediné ideály, za které jsou však ochotni bojovat, jsou jejich zisky.

Charakteristickým příkladem je boj o energetické zdroje. Zapojené jsou i malé periferní země jako ČR nebo Slovensko. Snaha vlád přejít za každou cenu, doslova za každou cenu, na americký zkapalnění plyn přesto, že existuje desítky let funkční plynovod, účast na vojenských aktivitách NATO, nabízení vlastního území i vlastních lidí, aby nakrmili tuto mašinerii, jsou výmluvné.

 

Ilustrační obrázek: “Plnou parou vpřed!”

Převzato z https://www.usnews.com/cartoons/economy-cartoons a @ramireztoons

 

Ne energetické chudobě

 

Pro současnou velmi komplexní společnost je energetická chudoba zásadní problém. Můžeme zjednodušeně říci, že možnosti rozvoje každé společnost závisí na energii, kterou je schopná vyrobit a následně, jak tato je rozdělena. Energetická chudoba není fenomén, nevznikla nějakým neovlivnitelným působením vesmírných sil nebo božským zásahem. Je zákonitým důsledkem, který začal před 30 let. Změny v poměru politických sil dovolily převést výrobu a distribuci energie prakticky ve veškerém její objemu do privátního sektoru, do byznysu, podnikání, výdělku. Již před dobou viděli špičkoví manažeři, CEOs, obchodníci a politici, že se trh s energií zahlcuje a je třeba se buď střetnout pod heslem „kdo z koho“, nebo vytvořit nový trh mimo tradiční pole. Tak vznikl „Green deal“, ne z lásky k přírodě – ale samozřejmě na tuto citlivou strunu kapitál úspěšně hraje. Neštítí se ani použít děti se specifickými potřebami. Ani jejich zelená energie není zelená, stejně jako jejich demokracie není demokratická. Nejde o politiku založenou ne na kritériích racionálního využívání všech forem energie následně dostupné všem lidem, ale prosazování investičních záměrů kapitálu. V současné situaci se zkomplikovala situace i na tomto poli. Čelem k nedostatku energie zelení už nejsou až tak zelení.

Energetika je jedním z nejvýnosnějších investičních prostor a právě v době kapitalistické krize. Kdo má pod kontrolou energetické zdroje, drží ostatní pod krkem. A to je, oč tu běží. Z toho vyplývají všechny ostatní projevy krize: geopolitická, potravinová, dluhová, hodnotová, ideologická ad.

 

  1. Hlasy vyzývají k boji za lidové zájmy, spravedlnost, demokracii a proti válce musí být umlčeny nejlépe v zárodku a dokonale.

 

Kazachstán je pořád varným kotlem

 

Řecký europoslanec za KS Řecka s. K. Papadakis vznesl v europarlamentu následující otázku (zkráceno): „Kazašské úřady pod různými záminkami a výmluvami popírají podmíněné propuštění vůdce hnutí nezaměstnaných Jeržana Jelšibajeva, který je ve vězení poté, co byl odsouzen v říjnu 2019. Je to v rozporu se zákonem dané země, který stanoví propuštění z vězení po odpykání určité doby. Na protest Jelšibajev dvakrát držel hladovku a zašil si ústa. Vězeňská správa a soudní orgány dělají vše pro to, aby ho udržely ve vazbě, vymýšlejí různé přestupky, kterých se měl dopustit, aby zabránily jeho propuštění. Zřejmě se bojí, že znovu povede stávky a shromáždění nezaměstnaných jako v roce 2019.

Během zadržení byl Jelšibajev bit a poté, co jsme se začali zajímat o tuto skutečnost, byl převezen do jiné věznice. Jelšibajev byl uznán lidskoprávními organizacemi jako politický vězeň a opakovaně byl v rezolucích evropského parlamentu uváděn jako příklad porušování práv a svobod v Kazachstánu. Dnes je jeho život a zdraví ve vážném ohrožení.

Ptáme se zmocněnce a místopředsedy Komise jaký postoj zaujímá:

  • k požadavku odborů a masových organizací v Kazachstánu a na celém světě okamžitého propuštění politického vězně Jeržana Jelšibajeva.
  • k požadavku na ukončení pronásledování politických a odborových sil ze strany kazašské vlády a úřadů?“

 

KS Švédska nesmí ve volbách použít své oficiální jméno

 

Letos na jaře byla Komunistická strana Švédska kompetentním volebním orgánem informována, že v nadcházejících volbách nesmí používat na hlasovacích lístcích své vlastní jméno. Pod stejným názvem se zúčastnila několika předchozích parlamentních a místních voleb. Volební orgán při zdůvodňování svého rozhodnutí tvrdí, že název Komunistické strany Švédska je příliš podobný názvu jiné strany, která nekandiduje v parlamentních volbách a která se aktivně účastnila předchozích komunálních voleb.

S blížícími se termíny pro objednání hlasovacích lístků musela KS Švédska projít odvolacími procesy a nakonec vytvořit nějakou alternativu. Tento proces zpozdil přípravu voleb.

Není pochyb o tom, že to, co zde švédský volební úřad předvádí, je protikomunistická represe. Prostřednictvím této obstrukce se úřady snaží zakázat komunistům využívat buržoazní volby ke zviditelnění a dávají tak voličům najevo, že pro ně kromě buržoazních stran neexistuje jiná alternativa.

Letos ponesou volební lístky komunistů zkratku názvu strany, SKP –Sveriges Kommunistiska Parti, a srp a kladivo.

 

Eskalace situace v Egejském moři

 

V minulé Panoramě jsme přinesli informace o vyostření situace mezi Řeckem a Tureckem. Konflikt pokračuje stejným směrem, ve zvýšené intenzitě. Turecko, vědomo si své politické, vojenské i geopolitické převahy, zvyšuje intenzitu svých provokací. Ví, že NATO se rozhodně jednoznačně nepostaví za Řecko, že proklamace typu: „musíte si spor vyřešit mezi sebou“, vlastně a priori uznává, že Turecko má alespoň nějaké právo zpochybňovat hranice současného Řecka.

Pro řecký lid, ale samozřejmě i turecký, je tento živený konflikt katastrofický:

– Řecký lid v roce 2021 zaplatil NATO 6,5 miliardy eur, v době, kdy všechny tyto peníze chybí na důchody, školy, nemocnice, sociální dávky.

– Od roku 2014 řecké vlády vydřely od řeckého lidu pro potřeby NATO více než 35 miliard eur, a to v době, kdy jedno memorandum následovalo druhé, bez ohledu na to, že vládla „levicová“ Syriza.

Každým dnem se prokazuje to, co KS Řecka důsledně opakuje po celá desetiletí. NATO je faktorem nestability, živí tureckou agresi, není zárukou míru pro nikoho.

 

Političtí „výsadkáři“ na Donbasu

 

V „lidových“ republikách na Donbase byli dosazeni členové vlád. Post předsedy vlády převzal Vitalij Chotšenko, bývalý ministr energetiky, průmyslu a komunikací v ruském regionu Stavropol a od roku 2019 ředitel Odboru průmyslové politiky a projektového řízení Ministerstva průmyslu a obchodu Ruské federace. Kariéra tohoto ruského politika se rozvíjela pod „péčí“ Sergeje Kirijenka, bývalého premiéra (za Jelcina) Ruska, který je nyní prvním zástupcem předsedy ruské dumy.

V. Chotšenko není jediným politickým „výsadkářem“ v politickém životě tzv. „lidových republik“ na Donbasu. Post zástupce šéfa vlády „Doněcké lidové republiky“ převzal Jevgenij Soltsněv, bývalý asistent ruského ministra výstavby a člen „Ruských drah“. A. Kostomarov, bývalý náměstek hejtmana v ruských oblastech Lipetsk a později v Uljanovsku, převzal funkci místopředsedy předsednictva „Doněcké lidové republiky“. Podobné tendence jsou pozorovány v sousední „Luhanské lidové republice“, kde bylo oznámeno jmenování V. Kuzněcova, bývalého náměstka guvernéra ruské Kurganské oblasti místopředsedou vlády.

Tento vývoj potvrzuje skutečnost, že tzv. lidové republiky Donbasu jsou plně propojeny a závislé na Ruské federaci, na ruských ekonomických zájmech.

Tyto republiky nemají nic společného s lidovými republikami, které vznikaly ve střední a východní Evropě po druhé světové válce a kde přítomnost Rudé armády katalyzovala revoluční změny. „Lidové republiky“ Donbasu jsou buržoazní režimy zcela ovládané kapitalistickým Ruskem, a to i přes lživá tvrzení některých oportunistických skupin u nás i v mezinárodním měřítku, jenž se snaží ospravedlnit ruskou invazi na Ukrajinu.

 

Papež a ukrajinský konflikt

 

Objevují se informace, že papež František odstoupí ze svého postu nejpozději v srpnu. Je dost pravděpodobné, že jeho odchod z Petrova stolce bude zdůvodněn zdravotním stavem. Papež se však několikrát jednoznačně vyslovil pro hledání mírového řešení, za ukončení války. Je známý svými sociálními, antikapitalistickými postoji, nesouhlasem s existencí Severoatlantické aliance, ale také apelováním na skromnost a čestnost. Papež dostává svůj post na doživotí. (Dobrovolné) odchody papežů nejsou běžné. Jsou tak vzácné, že před abdikací Benedikta XVI. v roce 2013 naposledy abdikoval Celestýn V. v roce 1294, nepočítáme-li vynucené odchody papežů ve 14. a na počátku 15. století.  Také se hovoří o tom, že k abdikaci dojde, až bude nalezen další vhodný kandidát. Katolický svět se obává, aby to nebyl „ještě horší socan“ než František.

 

Čínský prezident Si Ťin-pching podepsal dekret umožňující „nevojenské“ použití ozbrojených sil

 

Peking se tak může připravit na „invazi“ na Tchaj-wan pod záminkou „zvláštní operace.“ Vyhláška vstupuje v platnost 15. června a upravuje základní zásady, organizaci a velení vojsk, druhy operací, operační zabezpečení a politickou práci a také vojenské mise.  Mezi její stanovené cíle patří zachování národní suverenity, regionální stability a regulace organizace a vedení speciálních operací. Zdá se, že nová legislativní iniciativa Pekingu by mohla legitimizovat zásah na Tchaj-wanu.

Podle současných zákonů ČLR je Tchaj-wan součástí Číny, takže použití Lidové osvobozenecké armády v této operaci nebylo donedávna právně zajištěno. To neznamená, že je Peking připraven na akci.  Nikdo však nezrušil plánovaný termín „znovusjednocení“ ostrova s pevninou, ke kterému dojde před rokem 2050.

Toto opatření není možné vnímat v izolaci, ale v souvislosti s vojenskými aktivitami okolo Tchaj-wanu organizovanými USA.

 

Situace v USA

 

Více než 10 000 kusů dobytka uhynulo v Kansasu kvůli abnormálním dlouhotrvajícím horkům. Kansas je největším producentem hovězího dobytka v USA s 385.000 kusy v roce 2021. Zvířatům se nedostalo žádné pomoci a pouze čekali na smrt na nekonečných rozpálených pláních, kde se je snažili zachránit místní farmáři s omezenými možnostmi. Když však energetičtí investoři potřebovali na pláních „sázet“ větrné elektrárny, bylo peníz i techniky dost. Každý farmář dostane pošlý kus 2000$, ale to je rozhodně nedostačující. Navíc horka se opakují mnohem častěji. Nejedná se o ojedinělou událost. Dodáváme, že zemědělci – hlavně tradiční producenti kvalitního hovězího, patří mezi největší specialisty v zemi, drtivá většina z nich nemá zdravotní a sociální pojištění, protože na něj prostě nezbývá nebo je třeba mít zásobu na podobné události jako sucha v roce 2021 či letos. Obvykle nemají ani zděné domy!!! Událost má minimálně dvě stránky: jednak zdražování a nedostatek kvalitního, místního masa a také další zbídačování tradičních farmářů působících mimo GMO a průmyslovou produkci potravin.

Americký prezident Biden požádal své podřízené, aby nezacházeli příliš daleko v rétorice na podporu Ukrajiny, aby nebudili nerealistická očekávání Kyjeva a neprovokovali Rusko.

Freeport LNG, americká společnost – světový lídr ve vývozu zkapalněného zemního plynu – vydala oficiální oznámení, že po požáru, který vypukl v jejích zařízeních v Texasu, nebude moci vyvážet žádný plyn. K příčinám požáru společnost žádné informace neposkytla.  Zpráva o explozi způsobila pokles kontraktů na plyn v USA asi o 6 %. Společnost, která je ve výrobě LNG sedmá na světě a druhá v USA, oznámila, že zjištěné škody se jeví jako natolik závažné, že čas potřebný na kompletní opravu a následný návrat do plného provozu bude nyní odhadován kolem roku konec roku 2022. Jednoduše řečeno: Sbohem americkému LNG jako alternativě moskevského plynu minimálně do příštího roku, až tankery mířící do Evropy budou moci opustit Texaský záliv.

Zatímco se ceny plynu v USA doslova propadly o 20 %, v Evropě rostou poté, co Gazprom oznámil 40% snížení dodávek plynu do Německa. Nedostatek plynu z USA tento růst jenom podpoří. Důvod je jasný: Zařízení Freeport Texas denně přijímá a zpracovává 16 % exportní kapacity zkapalněného zemního plynu v USA.  Pokud se ale infrastruktura pro opravy zavře, plyn do Evropy nepřijde. Globální poptávka po zkapalněném zemním plynu prudce vzrostla od ruské invaze na Ukrajinu. Evropské země se snaží snížit svou závislost na ruských energetických zdrojích.  Zvláštní roli zde hraje LNG, který se nemusí dodávat potrubím, ale může se do Evropy dostat i lodí.  Spolu s Austrálií a Katarem jsou USA jedním z největších exportérů LNG.  A význam v posledních měsících vzrostl: přibližně tři čtvrtiny americké produkce LNG byly během prvních měsíců dodány do Evropy. Tento plyn využívá mnoho společností, jako jsou BP, Jera, Kansai Electric, Osaka Gas, SK E&S a Total. Pro Evropu je otázka plynu velmi zásadní a prakticky bez řešení. Závislost na zdrojích mimo EU může být Achilovou patou evropského státu quo.

 

Biologické programy USA

 

Ruské ministerstvo obrany oznámilo nové podrobnosti o biologických programech USA na Ukrajině a na Kubě a jejich důsledcích:

– Minimálně od roku 2011 Ukrajina provádí experimenty na duševně nemocných, přičemž americký úředník nejednou navštívil laboratoř poblíž Charkova.

– USA testovaly neuromodulátory na zranitelných ukrajinských občanech, které způsobily nevratné poškození centrálního nervového systému,

– americký vojenský biologický program p-268 na Ukrajině studuje viry schopné infikovat komáry přenášející horečku,

– Kuba zažila „úmyslné propuknutí“ viru dengues horečky přenášeného komáry Aedes – stejné jako ty studované na Ukrajině – již v 70. a 80. letech 20. století Horečka dengue se šířila na americké základně v zálivu Guantánamo, kde byl ale vojenský personál předem očkován.

– Tularémie (také zaječí chřipka postihující voně žijící hlodavce), jejíž frekvence se v Doněcku znásobila a kterou NATO považuje za biologický prioritní faktor, byla šířena při vojenských cvičeních,

– financování ukrajinských projektů ze strany USA od roku 2015 souvisí s desetinásobným nárůstem infekčních chorob v Doněcku a Luhansku, včetně tularémie,

– USA rozvíjejí vojenské a biologické schopnosti, zatímco Ukrajina má roli testovacího pole,

– investice do těchto projektů osobně realizoval Joe Biden a jeho syn Hunter.

 

Další zprávy – přehled

 

Gazprom a čínská národní ropná a plynárenská korporace CNPC podepsaly technickou dohodu o trase „Dálný východ“ pro dodávky ruského plynu do Číny. Co na to komentátoři našich médií, kteří celý minulý týden plácali, že Čína zanevřela na Rusko?

 

Macron uvedl, že Ukrajina by měla jednat se samotným Ruskem: „Ani Francie ani Německo to místo ní neudělají,“ zdůraznil francouzský prezident. Jedná se o další případ, kdy „hrdinní“ západní politici začali nalévat vodu do vína a pod vlivem událostí na Ukrajině i na energetickém poli pomalu připravují situaci na uznání nároků Ruska minimálně na východě Ukrajiny.

Podobně se vyjádřil mluvčí Bílého domu: „Konflikt na Ukrajině musí být nakonec vyřešen prostřednictvím diplomacie.“ Americké úřady přitom podle něj neplánují nutit Kyjev k územním ústupkům ve válce s Ruskem.

 

Zelensky uspořádal naléhavou schůzku o hrozbě nové invaze z Běloruska, na které dal pokyn provést kontrolu připravenosti ve čtyřech regionech.

 

Ruský velvyslanec při EU Vladimir Čizov vyloučil uzavření německo-ruského plynovodu Nord Stream 1, hlavního německého zásobovacího kanálu. Čizov v projevu na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě podle ruského listu „Kommersant“ řekl: „Myslím, že by to byla (uzavření plynovodu – pozn. autora) pro Německo katastrofa.“ Momentálně je průtok omezený. Diplomat prohlásil, že Německo by mělo zvážit opravu turbín na svém území, aby nemusely být poslány do Kanady.  Gazprom již dříve uváděl zpoždění v opravách turbín, aby ospravedlnil omezení průtoku, ale německá strana to odmítla a ministr hospodářství Robert Hubbek nařkl Moskvu z politických her. Do dnešního rána dosáhlo omezení průtoku 60 %.

 

Italská veřejná ropná a plynárenská společnost ENI oznámila, že Gazprom pokryje pouze dvě třetiny (65 %) její denní potřeby. Gazprom snížil dodávky o 15 % a uvedl na svou obranu, že snížení bylo způsobeno problémy v jeho továrně Portovaya, která zásobuje plynovod Nord Stream, přes který ruská společnost dodává velkou část plynu společnosti ENI. Italská energetická společnost ENEA oznámila, že závislost Itálie na ruském plynu se v prvních pěti měsících letošního roku snížila z loňských 40 % na 24%, přičemž alžírský plyn vzrostl na 31 % z celkového objemu.

 

  1. Česká republika

 

 

Zelenskyj k českému parlamentu

 

Nejdůležitější událostí, která bezprostředně propojuje Českou republiku s událostmi ve světě, byl projev ukrajinského prezidenta k českému parlamentu, senátu a národu, který se uskutečnil online 15.6.

Zelenskyj takto vystoupil v mnoha parlamentech. Jeho proslov se odehrál ve stejném duchu, jako jeho předcházející. Tento bývalý herec se snaží motivovat své spojence k výraznější pomoci, přičemž ve zmíněném projevu několikrát vyjádřil uznání české pomoci, jak při přijímání uprchlíků, za zásilky zbraní, tak vojenského materiálu. Klasicky apeloval na evropskou identitu Ukrajiny a vyzval k rychlému udělení statutu kandidátské země EU pro Ukrajinu. Jak bylo komentováno i buržoazními zdroji při projevech k jiným parlamentům, Zelenskyj „úkoluje“ jednotlivé spojenecké země. To dokládá propojení ukrajinského vládního establishmentu s politiky Evropy i USA. Momentálně se nachází v situaci, že dodávky zbraní slábnou a ani evropské země nedokáží udržovat dosavadní rytmus, nebo některé druhy zbraní či střeliva prostě došly.

Zelenského projev je potřebný i pro vnitřní „spotřebu“. Veřejné mínění je po první velmi vřelé reakci směrem k ukrajinskému lidu i státu velmi chladné a přibývá těch, kteří jsou proti další vojenské pomoci. V ČR bylo vybráno 3,5 miliard korun na pomoc uprchlíkům, přičemž vloni po tornádu na jižní Moravě to bylo něco přes miliardu, což byla dosud rekordní nasbíraná suma určená pro pomoc.

Také nepřekvapí, že ani jednou v projevu Zelenského, ani v následujícíh reakcích českých politiků nezaznělo slovo mír.

V následující tabulce jsou ceny zbraní zaslaných na Ukrajinu sebírané z různých dostupných zdrojů. Tabulka není kompletní a čísla budou v reálu patrně vyšší. Některé země nezveřejňují přesná data, nebo žádná.

 

Země Cena zaslaných zbraní a jiného vojenského materiálu Poznámka – komentář
USA 4,5 miliard $ 40 bilionů odsouhlaseno a naplánováno
Británie 566 milionů $ Cvičí 22 tisíc ukrajinských vojáků
Kanada 208 milionů $
Německo Neudává číslo Poslalo systémy protivzdušné obrany, tanky a radary detekujíc artilerii. „Nezištně“ nabádá východní státy, aby se zbavovaly sovětské techniky s příslibem, že dodá novější německou techniku.
Spanělsko Neudává číslo 200 tun techniky
Francie 107 milionů $
Dánsko 88 milionů + Tato částka byla odsouhlasena pro příští zásilku. Kolik bylo posláno dosud nezjištěno
Ostatní severské země Neudávají čísla Desetitisíce střel různého typu. Statisíce běžného střeliva (Např. Finsko 150.000)
Polsko 1,62 miliard $
Slovensko 164 milionů $
ČR 182 milionů $
Lotyšsko 214 milionů $
Litva 4,5 milionů $ Tyto peníze sbírá od občanů
Estonsko 214 milionů $
Slovinsko Neudává číslo Posílá zbraně sovětské éry
Bulharsko 0 Ale jedná o zaslání pomoci
Belgie Neudává číslo 5000 automatických zbraní
Nizozemí Neudává číslo Hlavice Stiger (200) a děla
Řecko Neudává číslo Zbraně sovětské éry, 400 kalašnikovů
Τurecko Neudává číslo Bojové drony

 

Kdo nedrží basu

 

V květnu uspořádala dr. Soňa Peková tiskovou konferenci, ve které prezentovala svůj názor na původ viru SARS COVID 19 a na ukrajinské laboratoře vyvíjející, když ne chemické zbraně, tak velmi nebezpečný biologický materiál. Nedokážeme soudit, zda má ve všem pravdu či ne. Některé údaje o financování ukrajinských institutů, o udělených grantech ve farmaceutickém výzkumu jsou však snadno ověřitelná.

V tomto případě je mnohem důležitější další skutečnost: Peková je označována za deziformátorku, video z její tiskové konference bylo z YouTube smazáno, koluje v různých samizdatových kopiích, předává se přes komunikační vlákna na sociálních sítích. Je do nebe volající, že nesouhlasné názory jsou umlčovány, aniž by byla uvedena jediná informace, jediný argument, který by jasně usvědčil Pekovou a další, že nemají pravdu, šíří nepravdivá data a nesmysly, poplašné zprávy a dezinformace. Např. Jednoznačně bylo prokázáno spojení nejvyšších kruhů USA s ukrajinskými biologickými laboratořemi, které se zabývají viry a jinými patogeny. Jsou známy – pro jejich nebezpečnost – zamítnuté výzkumné granty zaměřující se na SARS viry a následně jejich realizace uskutečněná z neznámých, nebo neuveřejněných zdrojů.

Tento stav umlčování jakéhokoliv hlasu, který není v perfektním zákrytu s oficiální ideologií a propagandou odráží jak snahu systému v krizi eliminovat vše, co by jej mohlo dále zpochybnit. Jakýkoliv názor vymykající se z disciplinovaného zástupu musí být umlčen bez ohledu na pádnost jeho argumentů, bez ohledu na proklamované právo na svobodu slova, myšlení a názoru. Argument, logika, objektivita, pravda jsou systémově relativizované pojmy, což dokládá, že jediným argumentem je moc a násilí.

Z toho vyplývá další složitá překážka pro naše hnutí, kdy prezentace našich myšlenek a argumentů může být kdykoliv odříznutá od informačních toků a je nutné vytvářet nové způsoby komunikace mimo ty, kontrolované kapitálem.

 

Ekonomická situace

 

V ČR, stejně, nebo podobně jako v ostatních zemích EU roste inflace raketovou rychlostí. Ještě minulý týden se pohybovala na hranici 14%, dnes už je na 17% a dohady, kde a kdy se dotkne vrcholu, jsou spíš vyslovenými přáními. Inflaci doprovází prudké zvyšování cen veškerých obchodovaných komodit od energií, potraviny, oděvy, průmyslové produkty po služby, bydlení atd. Dluhové poradny hlásí za poslední měsíc zvýšení klientely o 25%, přičemž se na ně obracejí zákazníci, kteří prozatím mají dluhy obsloužené včas, ale ptají se, co dělat, že příští měsíc nebudou sto pokrýt zvýšené splátky na hypotéky, další půjčky a životní náklady. Jedná se o klienty s průměrnými příjmy, které není možné označit za dlužníky ze sociálních důvodů nebo finanční negramotnosti. Těmto klientům ale není pomoci a čeká je dluhová propast. Podobně se vyvíjela situace např. v Řecku v době ekonomické krize, která se začala výrazně projevovat od roku 2004. Řešení se nenašlo a většinu pracujících čekala dluhová propast, jejíž dno je velmi hluboké.

Zajímavá jsou také čísla dokumentující nezaměstnanost. Přesto, že je inflace a očekává se drastické zmenšení spotřeby, pády dalších podnikatelských subjektů i menších živností, firmy jsou velmi optimistické, co se přijímání nových zaměstnanců týče. Odhaduje se, že přes 320.000 Ukrajinců bylo zaměstnáno v ČR od počátku války a to hlavně na pomocných a dělnických pozicích. Podnikatelé si mnou ruce, že je k dispozici levná pracovní síla, která společně s krizí zajistí konkurenční výhody pro jejich podnikání.

 

  1. Hnutí

 

O aktuálních úkolech jednali komunisté Spolkové republiky Německo, Lucemburska a Nizozemí

 

Zástupci Německé komunistické strany (DKP), Lucemburské komunistické strany (KPL) a Nové komunistické strany Nizozemska (NCPN) diskutovali na společné konferenci ve dnech 11. a 12. června v Remichu (Lucembursko) o hodnocení současné fáze krize kapitalismu a jejích důsledcích pro dělnickou třídu ve svých zemích. Konstatovali, že vlády využívají pandemii coronaviru a v posledních týdnech i válku na Ukrajině k  přerozdělování společenského bohatství zdola nahoru. Tato politika má silné negativní dopady na sociální situaci a kupní sílu zaměstnanců, mladých lidí a důchodců.

Zástupci tří stran informovali o konkrétním vývoji krize ve svých zemích a o způsobu, jakým EU a národní vlády přenášejí břemeno krize na pracující, a také o rozmanitých formách boje proti této politice. Odmítají využít válku na Ukrajině jako záminku k masivnímu zdražování a zvýšeným vojenským výdajům. Podporují  jednání místo dodávek zbraní o ukončení války na Ukrajině. Souhlasí s tím, že boj komunistů za sociální a politická práva pracujících a ve stejné míře proti válce a NATO, za mír a odzbrojení musí být posílen.

 

Prohlášení Evropské komunistické iniciativy

 

„Rozšíření NATO je hrozbou pro národy,“ konstatovala Evropská komunistická iniciativa ve svém prohlášení z 9. června 2022. „Sekretariát Evropské komunistické iniciativy odsuzuje plány buržoazních tříd a vlád Švédska a Finska na vstup do NATO. Je to krok, který přibližuje národy obou zemí, celou Skandinávii i zbytek Evropy válečnému nebezpečí.

Vstup Švédska a Finska do NATO se odehrává v podmínkách vyostřené kapitalistické konkurence mezi USA-EU-NATO, Ruskem a Čínou uprostřed imperialistického konfliktu na Ukrajině. Je to diktováno snahou buržoazních tříd obou zemí posílit jejich zapojení do imperialistických plánů a jejich podíl na drancování národů rozdělených mezi monopoly. Je doprovázeno raketovým nárůstem vojenských výdajů na zbrojení, které nesouvisí s obranou zemí, ale s útočnými plány NATO, rozmístěním vojenských sil a techniky na Ukrajinu, plány na zřízení základen, které slouží jako odpalovací rampy pro válku, a vojenská cvičení, která představují nácvik války.

Národy Švédska a Finska se mohou poučit z historických zkušeností mnoha jiných zemí, které dokazují, že NATO, stejně jako EU, nikdy nebyly ochranným štítem pro národy světa, ale zdrojem velkých rizik. Vedly je k imperialistickým válkám, intervencím, drancování, změnám hranic, pronásledování a uprchlíkům.

Historie NATO je prosáklá krví. Zločiny, kterých se dopustilo v Jugoslávii, Libyi, Afghánistánu a Sýrii, jsou stále v čerstvé paměti. Pohrdání lidstvem a životem samotným koluje v žilách této organizace, která pouze zastupuje společné cíle monopolní třídy svých členských států.

Aby upevnili svou pozici v mezinárodním boji mezi kapitalisty, neváhají prolévat krev národů. Vývoj, který se odehrává před našima očima, je posilováním této tendence. Je to příprava na krvavější války, ještě drsnější konfrontace a ještě větší utrpení ve prospěch národů světa.

Víme, že posílení NATO, jaké dalších imperialistických aliancí, nás přivede blíž k válce. Víme, že mládež v našich zemích bude poslána zemřít pro zisky bohatých a že domy, města a země budou roztrhány na kusy, jen aby je bylo možné znovu vybudovat za účelem zisku.

Jako komunisté odmítáme každé posilování NATO a každé imperialistické spojenectví a odsuzujeme vstup Finska a Švédska do NATO. Komunisté slovy i činy zaujali aktivní postoj proti tomuto vývoji a jasně si uvědomují související nebezpečí.

Víme, že národy zaplatí cenu kapitalistického rozvoje a rozšíření NATO, ale stejně tak jsme si jisti, že se svým bojem mohou rozhodně postavit proti těmto plánům a klást jim vážné překážky. Jsme si jisti, že budoucnost patří lidem.

S tím, jak se události vyvíjejí stále nebezpečnějším způsobem a buržoazie Švédska a Finska se otevřeně staví na stranu řezníků z Bělehradu, Tripolisu, Kábulu ad., mohou národy svým bojem prosazovat své vlastní zájmy, postavit se proti vstupu svých zemí do NATO a dalších imperialistických paktů abojovat za odpoutání své země od imperialistických plánů a válečného masakru.

Zintenzivňujeme naše aktivity pro mír a za socialismus – jedinou alternativu ke kapitalistickému barbarství!“

 

KS Řecka a KS Ruské federace

 

Mezi KS Řecka a KS RF došlo k výměně otevřených dopisů, které jsou podle našeho názoru zásadní. Naše stanoviska se shodují se stanovisky KS Řecka, přesto se k této „korespondenci“ vrátíme po pečlivém prostudování a prodiskutování stanovisek obou stran.

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 16. 6. 2022 ve 20:00.