Skip to content

Panorama – 2.-3. týden

ČTK oznámila, že laboratoře v České republice zjistily za pondělí 17. ledna 20 270 nových případů nákazy koronavirem, o 12 928 více než před týdnem. V úterý 18. ledna to bylo 28 469 a ve středu 19. ledna 25 889 nově nakažených a 3 327 reinfekcí.

Klesají ale počty pacientů s koronavirem v nemocnicích. 19. ledna jich bylo 1615, o 509 méně než před týdnem.

Ačkoli před některými testovacími centry se tvořily až dvouhodinové fronty, katastrofické scénáře o paralyzaci hospodářství po zavedení povinného testování všech zaměstnanců a živnostníků se nenaplnily, ani doprava (potýkající se s dlouhodobým nedostatkem provozního personálu) nezaznamenala mimořádně rozsáhlé výpadky (nicméně zvláště mimo velká města ji při dlouhých intervalech i sebemenší vynechání spojů činí velmi nespolehlivou až nepoužitelnou).

Dodržování platných preventivních opatření proti šíření koronaviru přitom na mnoha pracovištích (ale nejen tam) zůstává jen na papíře a v praxi jsou porušována téměř všeobecně. Dokonce i ve velkých podnicích probíhá testování tak, že se zaměstnanci shlukují bez respirátorů a jeden před druhým se kolektivně rýpou v nose. Zajímavé je, že antigenní testy i potom vykazují téměř nulovou pozitivitu.

Společnost je do značné míry rozdělena na dvě kategorie lidí, z nichž jedna se domnívá, že očkováním je vše odbyto a jakákoli další opatření nemají smysl, zatímco druhá soudí, že celá pandemie je nesmysl a odmítají jakákoli opatření včetně očkování.

Povinné očkování od 1. března se mělo týkat zdravotníků, sociálních pracovníků a studentů těchto oborů, pokud mají i praktickou výuku, vojáků, zpravodajců, policistů a strážníků, hasičů včetně dobrovolných a pracovníků hygienických stanic. Vyhlášku, schválenou ještě Babišovou vládou, stávající Fialova vláda právě na dosavadním vrcholu pandemie 19. ledna zrušila. Patrně si netroufla ignorovat zjevný fakt, že téměř všechny cílové kategorie trpí už nyní nedostatkem pracovníků a nucený odchod byť jen menšiny z nich, která by se nařízení o očkování nepodřídila, by nesly velmi těžce.

V Česku až do tohoto rozhodnutí pokračovalo hysterické běsnění odpůrců očkování a ostatních opatření proti šíření koronaviru. Jednotlivých demonstrací proti platným opatřením, jakkoli tato mají na život většiny populace minimální až žádný dopad, se zúčastnily stovky až jednotky tisíc lidí. Nejen na těchto, ale i dalších veřejných akcích jsou masově a téměř stoprocentně porušována platná opatření za lhostejného přihlížení bezpečnostních složek. Tomu se ostatně nelze divit, když i nemalá část jejich příslušníků patří k odpůrcům a veřejně to deklaruje. To vše se děje v zemi, která už po desítky let uplatňuje několik typů jiného povinného očkování bez jakýchkoli problémů.

K „zásluhám“ těchto zpátečníků a zabedněnců středověkého kalibru patří úmrtí popíračky koronaviru, zpěvačky Hany Horké ze skupiny Asonance 16. ledna ve věku 57 let. Před svým skonem se nechvalně proslavila výroky, že si přeje nákazu koronavirem, radovala se z nákazy a vysmívala se této smrtelné nemoci. Její syn Jan Rek nazval popírače koronaviru odpadem.

Ve stejné době se šířením konspiračních teorií a odporu proti očkování zabývá nemalé množství Čechů považujících se za komunisty. Strany a organizace hlásící se k socialismu a komunismu nemají (ani) v této otázce jednotné stanovisko a v jejich řadách se vyskytují všechny názory od zastánců nejtvrdších protiepidemických opatření až k nejzběsilejším odpůrcům. Haló noviny (de facto deník KSČM) publikují řadu stanovisek na podporu očkování a boje proti pandemii, reálný postoj a praxe mnoha členů a sympatizantů strany včetně jejích vedoucích představitelů jsou však protichůdné.

 

*

 

S podporou opoziční Sociálně demokratické strany Rakouska (SPÖ) a strany Nové Rakousko – Liberální fórum (NEOS) zavede od února 2022 rakouská spolková vláda složená z Rakouské lidové strany (ÖVP) a Zelených povinné očkování proti koronaviru pro občany starší 18 let, jako v první zemi v Evropě. Od poloviny března bude neočkovaným hrozit pokuta až 88 tisíc Kč. Uvedl to 16. ledna na tiskové konferenci kancléř Karl Nehammer z lidové strany.

Komunistická strana Rakouska (členská organizace Strany evropské levice), nyní zastoupená jen dvěma poslanci ve Štýrském zemském sněmu (poslance Národní rady měla naposledy v roce 1959), kromě kterých má několik komunálních zastupitelů (zejména ve Štýrském Hradci /Grazu/, kde má od roku 2021 dokonce starostku) podporuje očkování jako „nejdůležitější nástroj v této pandemii“, jenž „snižuje riziko těžkého průběhu onemocnění, minimalizuje infekčnost a zejména v současné dramatické vlně nákazy předchází nevýslovnému lidskému utrpení, mnoha dalším úmrtím a (stále!) přetížení našeho zdravotnictví.“ Strana se podílela na propagaci a organizaci očkování. Povinné očkování však kritizuje, protože „signalizuje další odklon spolkové vlády od vzdělávání, přesvědčování…, ale spoléhá na předpisy shora“.

Mnohem zřetelnější je (zřejmě nejen v této otázce) postoj komunisticky orientované mimoparlamentní Rakouské strany práce (založené 2013), jež ve svém stanovisku uvádí, že neodmítá očkování, které považuje za „vysoce pravděpodobně účinnou ochranu proti závažnému průběhu CoViD-19“, ale „nařídit očkování zákonem a pod hrozbou trestu představuje masivní zásah do lidských práv, který považuje za neoprávněný, nevhodný a neúčelný.“ Dodává, že „se po desetiletí cíleně šetří ve zdravotnictví… To je důvod, proč rakouské zdravotnictví není odolné proti pandemii – protože spolkové a zemské vlády snížily náklady na úkor zdraví a veřejné lékařské péče o obyvatelstvo a protože otevřely prostor pro zisk soukromých společností. Vinu za toto nezodpovědné státní selhání nese politika, která nejedná v zájmu obyvatelstva, ale v zájmu kapitalismu.“

Vyzývá: „Za upřímné, informativní, důvěru vzbuzující a jednoduché nabídky očkování pro každého i osobní poradenství! Za volný výběr vakcíny! Za uvolnění patentů na vakcíny! Za uznání a schválení kubánské, ruské a čínské vakcíny! Pouze skutečně celosvětová řada očkování může účinně bojovat s pandemií! … Farmaceutické společnosti a soukromé nemocnice pod společenskou kontrolou! To, co každý potřebuje, musí být přístupné všem a patřit všem! Žádné zisky z pandemie!“

 

*

 

Italská vláda, tvořená populistickým Hnutím pěti hvězd (prosazujícím „přímou demokracii“) a dalšími pěti stranami, zavedla povinné očkování pro Italy i zahraniční rezidenty starší 50 let od 15. února. Od 1. února bude certifikát potvrzující očkování nebo prodělání nemoci nutný i pro vstup na úřady, pošty, do bank či obchodů, které nepokrývají základní potřeby. Od 15. února bude pro lidi od 50 let platit povinnost prokázat se v práci takzvaným superzeleným pasem, který potvrzuje buď očkování, nebo nedávné prodělání covidu-19. Od stejného data nebudou moci neočkovaní cestovat veřejnou dopravou, a to ani s negativním testem.

Organizace Amnesty International vyzvala 15. ledna Itálii k zavedení alternativních opatření, zahrnujících například testování, aby neočkovaní mohli nadále chodit do zaměstnání a využívat veřejnou dopravu.

Komunistická strana (takto plným názvem), jako jediná z italských KS samostatně kandidující v parlamentních volbách 2018 (se ziskem 0,33 % a tedy bez poslanců, ale s jedním senátorem), uvádí, že Draghiho vláda svaluje všechnu vinu za mimořádně rychlé šíření nákazy koronavirem na všechny, kdo se nenechali naočkovat třemi dávkami, namísto zdravotnického systému zdevastovaného škrty posledních 30 let, kvůli kterému polovina rodin nemá žádný nebo jen omezený přístup k lékařskému ošetření.

Mimoparlamentní Strana komunistické obnovy konstatovala, že „samotná vakcína nemůže problém vyřešit. … Vláda neudělala nic…, aby snížila dramatický dopad veřejné dopravy na šíření viru. … Neudělala nic pro snížení počtu žáků ve třídě …, pro zlepšení veřejného zdraví a … využívá covidový syndrom k další privatizaci zdravotnictví. … Tato vláda, která mluví o očkovací povinnosti, zásadně znemožnila, aby se vakcína stala právem pro celou světovou populaci, počínaje africkými národy.“

Stejně jako v případě Rakouska, ani v Itálii nepublikují komunistické strany a organizace stanoviska proti očkování samotnému, na rozdíl od postoje nemalého množství zastánců socialismu v Česku a na Slovensku.

 

*

 

Kromě Rakouska a Itálie nařídilo povinné očkování Řecko, a to pro občany od 60 let od 15. ledna. Neočkovaní budou pokutováni 100 euro (cca 25 tisíc Kč) měsíčně. Do budoucna zřejmě bude stejným způsobem vymáhat očkování postupně po celé populaci.

Komunistická strana Řecka (s výsledkem 5,3 % ve volbách 2019 a 15 poslanci ze 300) argumentuje, že v tržním systému, kde zdraví je zbožím, není účinná obrana proti viru. Propaguje očkování, které považuje za jednu ze zbraní v boji s virem, ale upozorňuje, že není samospásné. Je pro individuální přístup s ohledem na anamnézu každého člověka, pro vysvětlování a vědeckou argumentaci a proti administrativním příkazům.

Předseda vlády Řecka Kyriakos Mitsotakis byl dotázán novinářem, jak hodnotí rok 2021, druhý rok pandemie, kdy Řecko zaznamenalo velký počet mrtvých: „Ano, ti mrtví, samozřejmě… Zároveň se nám podařilo udržet ekonomiku otevřenou. Nezavedli jsme lockdown. Zachránili jsme turismus. A zaznamenali jsme výjimečně vysoký růst ekonomiky…” Rozhovor proběhl 13. 1. 2021 na televizní stanici Antena. Jde o jasný důkaz toho, že pro buržoazii je podstatná záchrana ekonomiky, nikoli záchrana životů.

Všeobecné povinné očkování dále zavedly přinejmenším Ekvádor, Indonésie, Mikronésie, Tádžikistán a Turkmenistán (dle zprávy Reuters) a několik desítek států jej vyžaduje po státních zaměstnancích, případně zaměstnancích jednotlivých sektorů nebo všech zaměstnancích v zemi.

Povinné očkování ve zdravotnictví a sociální péči plánuje zavést Spojené království a Polsko, o plošném povinném očkování uvažuje například Německo. V Maďarsku je povinné pro zdravotníky a státní zaměstnance. Totéž platí v Lotyšsku, kde navíc musí všichni zaměstnanci doložit očkování nebo prodělání nákazy.

Dle dostupných informací není očkování povinné v žádné zemi označující se za socialistickou, ačkoli zde probíhají mohutné očkovací kampaně a pro neočkované platí řada omezení, zřejmě s výjimkou Korejské lidově demokratické republiky, kde očkování pravděpodobně neprobíhá nebo o něm sdělovací prostředky neinformují, trvá však úplná uzávěra státních hranic a jiná přísná protipandemická opatření.

 

*

 

Mezinárodní charitativní organizace Oxfam ve zprávě o nerovnosti vydané 17. ledna uvedla, že nízké příjmy těch nejchudších během pandemie přispěly ke smrti 21 000 lidí denně. Majetek deseti nejbohatších lidí se od března 2020 více než zdvojnásobil.

Dle zprávy v důsledku pandemie spadlo do chudoby dalších 160 milionů lidí. Oproti tomu majetek nejbohatšího muže světa Elona Muska (USA) vzrostl více než desetinásobně.

Kvůli pandemii narůstá nerovnost mužů a žen a nemoc covid-19 podle zprávy nejvíce zasáhla etnické menšiny.

Zprávu přinesla i česká režimní média. ČTK k ní dodala, že prezident Světové banky David Malpass (Republikánská strana, USA) konstatoval, že vyhlídky slabších zemí jsou stále takové, že budou pořád více zaostávat.

 

*

 

Korejská lidově demokratická republika pokračuje v úspěšném rozvoji odstrašujících prostředků národní obrany. 11. ledna sledoval generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR Kim Čong Un zkušební palbu hypersonické rakety, která zasáhla cíl ve vzdálenosti 1000 km na moři a potvrdila vynikající manévrovatelnost hypersonické klouzavé hlavice.

14. ledna se uskutečnilo zkušební palebné cvičení za účelem posouzení bojeschopnosti železničního raketového pluku provincie Severní Pchjongan. Dvě taktické řízené střely odpálené z železničního vagónu přesně zasáhly cíl ve Východním moři (u nás známému jako Japonské). Informace o testech, nejprve přinesené jihokorejskými a zahraničními tiskovými agenturami, záhy potvrdila Korejská ústřední tisková agentura (KLDR).

17. ledna byly odpáleny ze západní oblasti Koreje další dvě taktické řízené střely do Východního moře, které přesně zasáhly ostrovní cíl.

USA již v mezidobí mezi těmito testy jako obvykle uvalily další sankce na osoby a organizace údajně spojené se „severokorejským jaderným programem“.

Hypersonické zbraně jsou schopny letu minimálně pětinásobkem rychlosti zvuku. Dle agentury Bloomberg (USA) chtějí USA v nejbližších letech investovat do vývoje hypersonických zbraní miliardy dolarů, protože v něm zaostávají za Čínou a Ruskem.

Těmito zbraněmi disponují nebo se na jejich vývoji podílejí dále také Indie, Japonsko, Austrálie, Francie a Německo. Jižní Korea v minulém roce oznámila, že chce provést test hypersonické rakety v roce 2022.

Za této situace by jistě bylo pacifistickou nejapností vyčítat KLDR, že posiluje svou obranyschopnost, namísto aby raději investovala do jiných sektorů svého hospodářství.

 

*

 

Americký ministr zahraničí Antony Blinken a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov budou 21. ledna jednat v Ženevě.

Ukrajina navrhla třístranné rozhovory videokonferencí s americkým prezidentem Joem Bidenem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, řekl v pátek 14. ledna vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Oba tábory, zjednodušeně označitelné jako ruský a americký, posilují vojenskou přítomnost a vybavení na své straně hranice mezi tím, co je vnímáno jako Západ a co jako Východ.

Biden a Putin dvakrát telefonicky hovořili o aktuálním napětí, přičemž americký prezident varoval před masivní ekonomickou odplatou, „pokud Rusko napadne Ukrajinu“ (čímž jsou míněna i území Doněcké a Luganské lidové republiky, přičemž však celý západní svět chápe jako nedílnou součást Ukrajiny i Krym, už od března 2014 plně ovládaný Ruskem a zcela bez vlivu ukrajinské vlády v Kyjevě – po jeho obsazení Ruskem se západní tábor nezmohl na nic než formální protesty).

Prezident Putin popřel plány Ruska na invazi na Ukrajinu, ale vydal požadavky včetně nerozšiřování NATO na východ. Spojené státy tento požadavek odmítly.

Ukrajinu v pátek 14. ledna zasáhl velký kybernetický útok, který vyvolal obavy z příprav na ruský útok.

U nemalé části světové antikapitalisticky orientované veřejnosti stávající vývoj posiluje iluze, že dnešní oligarchické Rusko je pokrokovou silou podobně jako například SSSR v letech Velké vlastenecké války a případné obsazení části Ukrajiny nebo jakéhokoli jiného území Ruskem bude pro jeho obyvatele spásou a zajistí vysokou životní úroveň, skvělé sociální jistoty nebo snad dokonce sociální spravedlnost.

 

(Redakční uzávěrka 20. ledna 2022.)