Skip to content

Panorama – 12. týden

Rusko

 

V moskovskej organizácii Komsomolu, ktorá mládežníckou organizáciou Komunistickej strany Ruskej federácie (KSRF) s predsedom Gennadijom Zjuganovom, vznikol konflikt medzi zástancami a odporcami invázie na Ukrajinu.

Komunistická strana Ruskej federácie ruskú inváziu na Ukrajinu podporuje. Moskovský Komsomol vydal však stanovisko, ktoré bolo o niečo menej šovinistické ako stanovisko KSRF.

Odporcovia invázie v Kosomole označovali líniu vedenia strany ako šovinistickú a boli z organizácie vylúčení na základe iniciatívy členov jej predsedníctva. Boli označení za fašistov a národných zradcov. Podporu ich vylúčeniu prejavili aj členovia vedenia moskovského Komsomolu (Daria  Bagina, Ivan Guselnikov a Maxim Petukhov).

Bývalý predseda kontrolnej a revíznej komisie Komsomolu sa vyjadril, že rozhodnutie o ich vylúčení bolo úplnom v rozpore s pravidlami.

 

Vojna na Ukrajine

Pohľad priateľa KĽDR Dermota Hudsona

 

Priateľ KĽDR a britský komunista Dermot Hudson v časopise Morning Star publikoval krátky článok v ktorom z čučche pozície definoval príčinu vojny na Ukrajine a za pôvodcu označil americkú imperialistickú politiku. Citácia krátkeho článku:

Nedávno publikovaný článok Od Petra Escourta, v ktorom na mňa útočí (M. Star z 8. marca) ilustruje, ako veľa ľudí prepadlo hystérii okolo Ukrajiny vyvolávanou mainstreamovými médiami, a tiež totálny nedostatok pochopenia amerického imperializmu.

Americký imperializmus je vo svete hlavným agresorom. Žiaľ, existujú ľudia, ktorí vidia svet liberálnym a pacifistickým pohľadom.

Konflikt na Ukrajine vznikol v dôsledku zasahovania USA a Západu do jej vnútorných záležitostí. Vojna na Ukrajine v skutočnosti začala farebnou revolúciou organizovanou USA a EÚ v roku 2014.

V 90-tych rokoch mali Ukrajina a Rusko priateľské vzťahy.

Keby USA nestrkali nos do Ukrajiny, vojna by dnes nebola. Som si istý, že bez vonkajšieho zasahovania by si Rusi a Ukrajinci mohli spoločne sadnúť a vyriešiť svoje nezhody. V časoch Sovietskeho zväzu spolu nažívali pokojne.

Dá sa tiež tvrdiť, že vojna na Ukrajine je výsledkom rozpadu Sovietskeho zväzu, ktorý presadzovali USA a ďalšie imperialistické krajiny.

Pokiaľ ide o Organizáciu Spojených národov, história ukazuje, že tá opakovane konala v mene USA natoľko, že jeden spisovateľ povedal, že OSN bola jednoducho koloniálnym úradom amerického imperializmu.

Pán Escourt zjednodušene hovorí, že Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) riadi OSN. Zabúda, že USA sú jedným z piatich stálych členov BR OSN s právom veta a dvaja ďalší stáli členovia BR OSN – Británia a Francúzsko sú spojencami USA. (…)

K tejto analýze je možné pridať citát Stalina o OSN z 1951:

Organizácia spojených národov sa zo svetovej organizácie národov s rovnakými právami zmenila na nástroj dobyvateľskej vojny. OSN v skutočnosti nie je ani tak svetovou organizáciou ako organizáciou Američanov schvaľujúcou ich agresiu.

 

Vojna na Ukrajine ako zámienka na ideologický útok proti myšlienke socializmu – postreh

 

Narážky na socialistickú minulosť Ruska a Ukrajiny, ktoré sa objavujú v prozápadných médiách typu, že Putinov režim túži po návrate Sovietskeho zväzu sú snahou západného imperializmu vojnu na Ukrajine zneužiť aj na ideologický útok proti socializmu, ktorý v minulosti popisoval už  Kim Čong Il:

V krajinách v ktorých sa zrútil socializmus, bola pošliapaná ich dôstojnosť. Národy v nich zažili katastrofy a dokonca zájomné krviprelievanie, ktoré vzišlo zo stretov medzi nimi. Využijúc týchto udalostí, sa imperialisti kŕčovito snažia zatemniť obraz socializmu tým, že mu pripisujú tieto pohromy. (Kim Jong Il, Selected Works, vol. 14, Foreign Languages Publishing House, Pyongyang 2014, p. 286)

 

USA

Floridská univerzita po ruskej invázii na Ukrajinu premenovala študovňu Karla Marxa

Miestnosť v univerzitnej knižnici bola pomenovaná po Karlovi Marxovi ako súčasť širšej iniciatívy na oslavu vplyvných mysliteľov. V knižnici sú miestnosti pomenované po aj po iných historických osobnostiach.

Univerzita sa vyjadrila, že Vzhľadom na aktuálne udalosti na Ukrajine a inde vo svete sme usúdili, že je vhodné odstrániť meno Karla Marxa, ktoré bolo v roku 2014 umiestnené v študovni na Floridskej univerzite.

Kritické hlasy zdôrazňujú, že Karl Marx nebol Rus ale Nemec. Nikdy nežil v Rusku a väčšinu dospelého života strávil medzi Londýnom a Parížom. Zomrel v 80-tych rokoch 19. storočia, takmer pol storočia pred VOSR a takmer 140 rokov pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Narodil sa v Pruskom meste Tier, ktoré je v súčasnosti súčasťou Nemecka.  A nakoniec, že Rusko nie je socialistická ale kapitalistická krajina a nehlási sa k učeniu marxizmu.

 

Filipíny

Filipínska vláda v poslednej dobe zosilnila boj proti Novej ľudovej armáde, ktorá je vojenským krídlom maoistickej Komunistickej strany Filipín. Súvisieť to môže mať so sľubom prezidenta Rodriga Duterteho, že porazí miestnych komunistických partizánov do konca svojho funkčného obdobia.

19. marca sa vzdalo 75 partizánov a 23. marca Komunistická strana Filipín oznámila, že Google, zmazal ich gmailové účty, čo napovedá o miešaní sa USA do záležitostí Filipín.

 

(obrázok: Nová ľudová armáda, ilustračný obrázok)

Čína

Revizionistická Komunistická strana Číny zahájila medzi svojimi členmi dlhodobú vzdelávaciu kampaň zameranú na dejiny strany. Ide o pokračovanie už existujúceho ideologického vývoja v krajine. Napríklad už od polovice minulého roka sa v Číne začali na školách vyučovať myšlienky Si Ťin Pchinga a koncom minulého roka bola na zasadnutí ÚV KS Číny prehlásená „ideológia Si Ťin Pchinga“ za „základ čínskej kultúry“.

 

Albánsko

V blízkosti Albánska rastie napätie. Chorvátsko, ktoré je členom NATO, a Srbsko, ktoré je proti Aliancii, vedú medzi sebou závod v zbrojení. Srbsku dodáva výzbroj Rusko, Chorvátsku krajiny Západu. Kvôli tomuto vývoju sa v Albánsku za finančného prispenia NATO znovuotvorí letecká základňa v Kuçovë – 85 km južne od Tirany, a ktorá pochádza z doby Envera Hodžu.

Kuçovë sa pred kontrarevolúciou volalo Stalinovo mesto (Qyteti Stalin). Kvôli miestnej leteckej základni malo mesto status uzavretého mesta po príklade ZSSR.

Miestna letecká základňa mala do začiatku 60-tych rokov na starosti pokrytie celého vzdušného priestoru krajiny. Albánsko malo v 1990 dohromady 3 letecké základne a vyše 200 prúdových lietadiel rôznych typov čínskej a sovietskej výroby. Posledné prestali lietať v 2005.

Albánsko sa v súčastnosti pridalo k sankciám proti Rusku.

 

(obrázok: vyradené prúdové lietadlá v Kuçovë)

 

Austrália

V angličtine bola krátko po smrti autora vydaná kniha Strana: Komunistická strana Austrálie od rozkvetu po pád (The Party: The Communist Party of Australia from heyday to reckoning) v rozsahu 512 strán. Autorom je Stuart Macintyre, ktorý bol austrálskym historikom. V časoch štúdia na vysokej škole v 70-tych rokoch bol aktívny v Komunistickej strane Austrálie, neskôr sa prihlásil k sociálnej demokracii a stal sa členom Austrálskej strany práce (Australian Labor Party). Okrem uvedenej knihy napísal aj publikácie o histórii marxizmu v Spojenom kráľovstve a o robotníckom hnutí v Austrálii.

Podľa stručného popisu sú predmetom knihy dejiny Komunistickej strany Austrálie hlavne v 40-tych rokoch keď bola na vrchole a v čase príchodu sovietskeho revizionizmu keď strana začala upadať. Kniha má na webe goodreads.com medzi jej čitateľmi vysoké hodnotenie (4,7 hviezdičiek z 5).

 

(obrázok: kniha)

 

 

Zdroje

  1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2971661699810710&id=100009007287910
  2. https://www.orlandoweekly.com/orlando/university-of-florida-renames-karl-marx-study-room-following-russian-invasion-of-ukraine/Content?oid=31222068
  3. https://www.benarnews.org/english/news/philippine/philippine-communists-goodle-03232022130852.html
  4. https://www.marxist.com/russia-communist-youth-expels-opponents-of-war-in-ukraine.htm
  5. https://www.euronews.com/2022/03/20/nato-to-open-balkan-airbase-in-member-state-albania-converted-from-ex-soviet-facility
  6. https://mb.com.ph/2022/03/19/75-communist-rebels-local-terrorists-yield-in-one-day-afp/
  7. https://www.npr.org/2021/11/11/1054646063/china-xi-jinping-communist-party?t=1648143067058

 

Připravila redakce Kominternet-Dialogu.

Uzávěrka 24. 3. 2022 ve 20:00.