Skip to content

Světová odborová federace aktuálně 1-2/2024

Novoroční zpráva Světové odborové federace

Na konci roku SOF hrdě vzdává hold bojům, které dělnická třída vedla v roce 2023 za ochranu práv pracujících, za praktické vyjádření mezinárodní solidarity a za společnost bez vykořisťování a útlaku.

Rozhodnutí našeho 18. Světového odborového kongresu, který se konal v Římě v květnu 2022 pod heslem „Jednotně pokračujeme pro uspokojení našich současných potřeb – proti imperialisticko-kapitalistickému barbarství“, vedla kroky SOF k posílení bojů pracující třídy v každém koutě světa. Číst dál

Kominternet aktuality 4. ledna 2024

V 90. den izraelské agrese v Gaze bylo zavražděno 22 438 palestinských mučedníků a 57 614 zraněno
4. ledna 2024

Okupovaný Jeruzalém, SANA – palestinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že sionistická okupace spáchala během posledních hodin v pásmu Gazy 13 masakrů, které si vyžádaly 125 obětí a 318 zraněných. Číst dál

Cíle kapitálu převlečené za “individuální práva” v éře “internetu těl”

Poznámka: zvýraznění textu podle originálu.
Před několika dny jeden z nejmocnějších kapitalistů na světě Elon Musk oznámil úspěšnou implantaci mikročipu do lidského mozku, který dokáže “číst” myšlenky kvadruplegika a přenášet příkazy do zařízení, jako je počítač a mobilní telefon. Jeho společnost Neuralink není jediná, která experimentuje a vyvíjí podobné technologické aplikace.

Číst dál

Jak daleko je Afrika?

Pokus o analýzu programu Bojovníků za ekonomickou svobodu

Přesto, že africký kontinent představuje celou pětinu zemského povrchu a žije na něm jedna a čtvrt miliardy lidí, často je na tento kus země pohlíženo jako na domov velmi zaostalých kultur, kde žijí lidé, kteří si nevědí rady s civilizací, nechápou její hodnoty a principy, nedokáží racionálně rozhodovat o své zemi. Případně nás děsí migrační vlny směřující z Afriky do Evropy. Velká část xenofobní populace buď Afričany pohrdá nebo je považuje za bezohledné hlupáky, kteří se chtějí přiživovat na evropské “prosperitě” a odvolávají se na jejich kulturní, jazykovou a hygienickou nekompatabilitu s evropskou civilizací. Takové a podobné pohledy dokládají minimálně totální neznalost poměrů v Africe, jsou pozůstatky koloniálního rasismu a úspěchem buržoazní propagandy. Číst dál

Pokyny pro autory

Redakce Kominternet Dialogu zveřejňuje pokyny pro autory, kteří budou v budoucnu publikovat své texty na našem webu. Rozhodli jsme se k tomuto kroku v rámci celé řady našich koncepčních opatření, které mají za cíl zkvalitnit činnost uvnitř redakce, ale především naše aktivity v rámci lidových tříd a vrstev, k nimž patříme. Tímto opatřením dáváme jasně najevo, že máme zájem publikovat texty, jež pocházejí a jsou v zájmu utlačovaných a zbídačovaných lidí.

Veřejně také zdůrazňujeme, že takové články musí mít patřičnou formální úroveň. Díky zveřejněným “Pokynům” bude snadné a operativní na konkrétní pravidla odkázat. Vedle formální stránky však považujeme za klíčovou úroveň obsahovou. Dle názorů redakce Kominternet Dialogu musí být taková, aby předčila kvalitu výstupů současné vládnoucí třídy, jejích pomocníků a spojenců. Považujeme naplnění této podmínky za jeden z důležitých úkolů, který musíme jako lidové třídy a vrstvy splnit, abychom se osvobodili.

Texty odevzdávejte jako wordový dokument.

Typ písma: Times New Roman

Používejte velikost písma 12, řádkování 1,5.

Normální okraje (Obvykle jsou naformátovány na 2,54cm nahoře, dole, vlevo i vpravo)

Text zarovnejte vlevo. Nezarovnávejte do bloku, protože na některých řádcích se vytvoří nepřiměřeně velké mezery.

Nadpis zarovnejte na střed a použijte tučné písmo. Vynechte řádek mezi nadpisem a vlastním textem.

Nadpisy podkapitol

zarovnávejte vlevo a také použijte tučné písmo.

Odstavec: 1,25 cm před textem.

V anglosaských textech je běžnější zarovnání vlevo a mezera za odstavcem. Kontinentální Evropa dává přednost odsazování textu prvního řádku bez mezer mezi odstavci.

Literatura a zdroje:

Pokud literaturu necitujete v textu, ale pouze uvádíte zdroje, uveďte na konec textu:

Použitá literatura:

Abecedně seřaďte seznam literatury.

Doporučuji nejjednodušší možný citační úzus:

Příjmení autora, iniciála jména, rok vydání: název díla, místo vydání, nakladatelství.

Monografie:

Klontza-Jaklová, V. 2016: What’s wrong? Hard science and humanities – tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption. Brno: MUNIPress.

Článek v periodiku:

Klontza-Jaklová, V. 2015: History hidden in broken pots or broken pots hidden in history?The Late Roman – Early Byzantine stratigraphy at Priniatikos Pyrgos (Crete) Studia Archaeologica Brunensia 20/2, 137-162

Pokud je text dostupný na internetu, je dobré uvést na konci citace odkaz.

Více autorů:

– Dva oddělit pomlčkou: Klontza-Jaklová, V. – Klontzas, M. 2023…

– Více než dva: použít zkratku et al. psanou kurzivou: Klontza-Jaklová, V. et al. 2023…

Pokud literaturu citujete v textu, odkazujte se pomocí číslované poznámky pod čarou.1

Pokud přikládáte obrázky, uveďte na konci textu Popisky k obrázkům. V případě, že ilustračních obrázků je více, očíslujte je a odkažte se na ně v textu (obr. 1). U popisku obrázku vždy uveďte zdroj (foto: autor; ilustrace: autor; archiv autora; internetový odkaz, nebo adekvátní informaci).

Lenin a odbory

Robert Small, The Morning Star, 20. ledna 2024

Ekonomický boj a jeho vztah k širšímu revolučnímu boji je klíčovou součástí Leninových myšlenek.

Tento víkend, bude Lenin, jeho život a odkaz, oslavován po celém světě. Vůdce prvního socialistického státu bude oslavován za svou praktickou revoluční roli, ale také za svůj přínos marxistické teorii, zejména v oblasti imperialismu a internacionalismu, roli strany, státu a revoluce, demokracii a diktaturu, boj za mír. Číst dál

Komunistická strana Venezuely (PCV): O KONZULTATIVNÍM REFERENDU O ÚZEMÍ ESSEQUIBA

Prohlášení VII. plenární schůze Ústředního výboru PCV ohledně poradního referenda o území Essequibo:

Komunistická strana Venezuely (PCV), jako revoluční strana dělnické třídy, jednající zcela nezávisle na kapitálu a buržoazním státě, vedená zásadami marxismu-leninismu, antikolonialismu, antiimperialismu a proletářského internacionalismu, v zabezpečení míru a suverenity národů a inspirovaná emancipačními, latinskoamerikanistickými a sjednocujícími ideály osvoboditele Simóna Bolívara se obrací k dělnické třídě měst a venkova a obecně k venezuelskému lidu, aby vyjádřil svůj postoj k výzvě národní vlády ke konzultačnímu referendu ohledně území Essequiba dne 3. prosince 2023: Číst dál

KOMINTERNET: Panorama 28/12/2023

Světová odborová federace: Prohlášení o solidaritě s argentinskými pracujícími

22. prosince 2023

Světová odborová federace důrazně odsuzuje neofašistickou politiku Mileiovy vlády v Argentině. Protilidová opatření vlády, včetně devalvace měny, protiústavních protokolů a masivního dekretu, ohrožují dělnickou třídu a sociální spravedlnost.

SOF stojí na straně argentinských dělníků a třídně orientovaného odborového hnutí země, odsuzující privatizaci státních subjektů, erozi pracovních práv a celkovou neoliberální agendu. Číst dál

Věda v současném světě

Věda určitě patří mezi proklamované úspěchy současného kapitalismu společně s technologickým a technickým pokrokem. Vědecký výkon si kapitál připisuje do svých aktiv, přivlastňuje si ho jako všechny ostatní zdroje zisku. Avšak věda není ani nějaký fenomén existující sám o sobě; je produktem konkrétních výrobních vztahů, odpovídá stupni jejich rozvoje, souvisí také se stavem společenského vědomí a se stupněm uvědomění společnosti. Číst dál

KLDR: Spojené státy jsou kamenem úrazu pro mezinárodní mír a bezpečnost, nemají právo zůstávat v posvátné aréně OSN

Tiskové prohlášení náměstka ministra zahraničí KLDR, 10. prosince (KCNA) – Kim Son Gyong, náměstek ministra zahraničních věcí KLDR pro mezinárodní organizace, vydal 10. prosince následu-jící tiskové prohlášení s názvem „Spojené státy jsou kamenem úrazu pro mezinárodní mír a bez-pečnost, nemají právo zůstávat v posvátné aréně OSN“. Číst dál

Panorama – události počátku prosince

1) KS Švédska, ani jeden americký voják na švédské půdě!

8. 12. 23

Nedávno švédský ministr obrany podepsal dohodu o rozšířené vojenské spolupráci mezi Švédskem a USA. Dohoda představuje další krok k oficiálnímu začlenění Švédska do spolupráce euroatlantického imperialismu s cílem co nejúčinněji chránit zájmy kapitalistů v regionu před jejich konkurenty. Číst dál

Sýrie: Je čas ukončit izraelské masakry proti Palestincům, říká ministerstvo zahraničí

2. prosince 2023

Damašek, SANA – Izraelský fašismus spáchal po skončení příměří v pásmu Gazy další válečné zločiny a zločiny proti lidskosti na palestinském lidu, uvedlo v sobotu ministerstvo zahraničí a emigrantů v prohlášení.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že izraelská entita spáchala dnes ráno novou agresi proti Sýrii, v novém pokusu zakrýt své selhání při dosahování vlastních cílů a vyhnout se konfrontaci s realitou vytvořením regionální krize. Číst dál

Panorama – 47. týden 2023

Z DOMOVA

Policejní zásah proti korupčníkům v Pardubicích

Policie v pardubické kauze obvinila 19 lidí a dvě firmy podezřelé z manipulace s veřejnými zakázkami, které vyhlašoval magistrát a městské společnosti Služby města Pardubic a Rozvojový fond Pardubice. Hnutí ANO, velkokapitalistou, který přišel ke svému majetku pochybným způsobem, dva své obviněné členy vyloučilo ze svých řad. Zadržena byla také zastupitelka za SPD. Číst dál

Stávka v České republice

Několik poznámek ke stávce v ČR, stavu školství a odborům

Základní informace o průběhu

V pondělí 27. 11. 2023 se mnoho pracovišť v České republice zastavilo kvůli stávce zaměstnanců různých odvětví. Jejím jádrem byla stávka zaměstnanců mateřských, základních a středních škol. Dle údajů hlavního organizátora, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (patří k reformistickým, prokapitalistickým odborům ČMKOS), se do ní zapojilo 74% škol a školských zařízení. Někteří tuto sociální akci podpořili skutečnou stávkou, tj. nepracovali celý den, jiné školy nebo někteří zaměstnanci stávku podpořili odlišnými formami – symbolicky, verbálně, pořádáním vzdělávacích či veřejných aktivit. Číst dál

Zelensky již není v kurzu

Není tomu tak dlouho, co musel covid vyklidit titulní stránky novin, aby je mohl zaplnit Zelensky. Komikovi v roli prezidenta se dostalo přezdívky Alzák, jelikož působil stejně vtíravě, jako kdysi maskot počítačového obchodu, který neúprosně drtil psychiku diváku „sty tablety týdně“. I tento „maskot“ východní fronty byl zcela neúprosně smeten novou agitační smrští, tentokrát obhajující genocidu Palestinců v největším koncentračním táboře zvaném Gaza. Číst dál

DĚLNICKÁ TŘÍDA A NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ — POUČENÍ Z VENEZUELSKÉ ZKUŠENOSTI

ADRIEN WELSH

Hlas lidu (Kanada)

Když se Hugo Chávez dostal k moci ve Venezuele v roce 1999, zbořil triumfální tvrzení imperialismu, že historie skončila. Kuba již nebyla v subregionu sama – další antiimperialistická hnutí, která do té doby omezovala své akce na ekonomickou sféru, nyní pochopila důležitost uchopení politické moci. To byl případ Evo Moralese v Bolívii a poté Rafaela Correi v Ekvádoru, následoval El Salvador, návrat Sandinistů v Nikaragui, Pepé Mujica v Uruguayi atd. Číst dál