Skip to content

„Nádherná Amerika“ (12)

Válka USA a NATO (EU) proti Rusku na Ukrajině

V roce 2015 prohlásil zakladatel a ředitel společnosti Geopolitical Futures a hlavní stratég USA G. Friedman:

Evropané jsou tak hloupí, a neakceschopní, že až jim budeme ničit jejich ekonomiku, oni nám v tom budou ještě pomáhat.“

Američané se tím, že plánují vyvolat válku na Ukrajině, nijak netají, už od roku 2014 (!), ale Evropané dělají, že to neslyší. (Převzato z e-mailové pošty 3. 4. 2022)

I. Válka na Ukrajině začala jako válka občanská 15. dubna 2014

Ano, válka na Ukrajině začala agresí nacistické vlády v Kyjevě, instalované po majdanském puči prozápadně orientovaných politických sil západní Ukrajiny, připravovaném a řízeném politickými špičkami USA. Byla to nová, kyjevská vláda, která poslala ukrajinskou armádu bojovat proti vlastnímu lidu do Luhanské a Oděské oblasti na východní Ukrajině, s převážně ruským obyvatelstvem. Tato válka po osm let, do února 2022, nebrala konce! Číst dál

„Nádherná Amerika“ (11)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pokračování z minulého čísla 

Válka Ruska na Ukrajině

(Příprava USA a NATO na agresi proti Rusku)

Předmluva

Předložený text byl napsán před 24. únorem 2022, kdy jsem reagoval na stále intenzivnější pnutí mezi agresivními Spojenými státy, zeměmi NATO a Ruskem, obkličovaným jejich vojenskými základnami, při uplatňování nespočetných sankcí proti němuNavíc již v roce 2008 byl velením NATO schválen plán přijetí Ukrajiny a Gruzie do tohoto paktu. Přitom byl Spojenými státy zorganizován a řízen, dlouhodobě naplánovaný politický převrat, ke kterému došlo na Kyjevském Majdanu, na přelomu roku 2013 a 2014. Šlo o demonstrace, jichž se aktivně účastnili i přední politici s USA a EU, fakticky s výzvami ke změně režimu. Demonstrace se postupně zvrhly v brutální násilíV únorových dnech 2014 pak došlo ke svržení demokraticky zvoleného prezidenta a legitimní vlády země. Číst dál

„Nádherná Amerika“ (10)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pokračování z minulého čísla

Rozhodující úloha USA při nastolení a udržení teroristických, diktátorských režimů

v Latinské Americe

Motto:

Zdálo se, že se všude rozzuřila krize. Střední Amerika, po desítkách let protrpěné chudoby, brutality a korupce pod vládou pravicových diktátorů podporovaných USA, se koncem 70. let ocitla na pokraji explose. V Nikaragui se v červenci 1979 chopili moci sandinisté – první úspěšná revoluce v Latinské Americe od té kubánské před dvaceti lety – a zahájili ambiciózní program pozemkových, vzdělávacích a zdravotních reforem. Brzezinski obhajoval vojenskou intervenci, protože se obával, že revoluční kvas povzbudí i síly v sousední Guatemale, Hondurasu a Salvadoru kde už přes sto let panovala čtyřicítka rodin. Vraždění a mučení ze strany pravicových eskader smrti se stupňovalo a v roce 1980 byl zavražděn pokrokářský salvadorský arcibiskup Oscar Romero. Později toho roku se vzbouřenci z FMLN (Národní osvobozenecká fronta – Z. K.) ocitli na pokraji další úspěšné revoluce, když Carter pod tlakem Brzezinského obnovil americkou vojenskou pomoc tamější (Salvadorské – Z. K.) vládě.(Stone, O., Kuznick, P.: Utajené dějiny Spojených států, Temné stránky Americké historie od anexe Havaje po tažení v Iráku, Press Brno 2015, s. 243; Též filmový dokument „Americké století očima Olivera Stonea …“ č. 8, /13:33 – 14:41/)

* * * Číst dál

„Nádherná Amerika“ (9)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pokračování z minulého čísla

CIA v roce 1973 v Chile iniciovala a řídila vojenský, fašistický převrat

Do listopadu roku 1970 v Chile vládla oligarchie … Předchozí vlády byly loutkami Spojených států.“ (Šílený svět studené války č. 5, Mír a válka, 02: 54 – 03:01). Slovy Gustavo Martina (ministr zemědělství v Allendeho vládě): „A severoamerické společnosti obíraly Chile o přírodní zdroje.“ /03:05/ Komentátor dodává: „Velké chilské povrchové doly jsou největším producentem mědi na světě. Třetina z nich patří Američanům. Marxistický prezident Allende znárodnil měděné doly. Vláda rovněž znárodnila větší banky a pozemky. Ke zděšení americké vlády se z Allendeho vyklube komunista…“ (Tamtéž /03:05–03:38/) Tedy přisvojit si zpět uloupené přírodní bohatství své vlastní země, navrátit jej svému lidu, národu, to byl pro americké imperialisty tyjící z cizího bohatství, vskutku smrtelný hřích! Bylo tedy třeba tvrdě, bezohledně zakročit a Allendeho umlčet, odstranit! Číst dál

„Nádherná Amerika“ (8)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pokračování z minulého čísla

Ještě pár faktů k válce ve Vietnamu a o dalších agresích USA v téže době

1. K upřesnění počtu obětí Vietnamců, Laosanů a Kambodžanů

V minulé části (7) jsem uvedl, že ve vyhlazovací válce USA proti Vietnamu  bylo zabito přes 4 milióny Vietnamců, Kambodžanů a Laosanů a USA shodily na Vietnam třikrát více bomb, než použily za celé období 2. světové války (Stone, O., Kuznick, P.: Utajené dějiny Spojených států, Temné stránky Americké historie od anexe Havaje po tažení v Iráku, Press Brno 2015, s. 213). Vyšel jsem z údajů, jež byly publikovány. Nyní je, přestože se mezi sebou i liší, dále rozvedu, konkretizuji.

Vietnamská válka stála život 58 000 Američanů a 3 milióny Vietnamců …“, (Dokument USA 2008, Válka ve Vietnamu, Peklo na zemi (1), Nacionalismus a budování národa 1945-1960); „30. dubna 1975 padlo hlavní město Jižního Vietnamu Saigon do rukou Severního Vietnamu, což ukončilo dekádu dlouhý spor, jež si vyžádal životy víc než 2 miliónů Vietnamců a přes 58 000 Američanů.“ (Americké války: Iluze a realita, Editoval Buchhelt Paul, Clarity, Inc., s. 83) Číst dál

„Nádherná Amerika“ (7)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pokračování z minulého čísla

Zločinná agrese, vražedná válka USA proti Vietnamu

USA shodily na Vietnam 3 krát více bomb, než použily za celé období 2. světové války

(tj. 14 000 000 tun, což se rovná ekvivalentu 700 hirošimských atomových bomb)

V této vyhlazovací válce USA bylo zabito přes 4 miliony Vietnamců (Kambodžanů, Laosanů).

Z toho mnoho civilistů: žen, starců a 250 000 dětí, kdy 750 000 bylo zraněno a zmrzačeno.

A usmrceno bylo jen 58 000 amerických agresorů. Číst dál

„Nádherná Amerika“ (6)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pokračování z minulého čísla

I. Válka proti Kubě – dokončení

Již jsem uvedl, Spojené státy v roce 1898, vyhnaly Španělské kolonialisty z Kuby, ne proto, aby pomohly kubánskému lidu získat nezávislost (jak by se mohl domnívat člověk neznalý nejen minulosti, ale i současné politiky USA, zglajchšaltovaný mainstreamovou propagandou), ale proto, aby místo nich tuto zem ovládly a Kuba se stala jen jejich protektorátem. Vždyť i diktátor Batista, byl ovládán Spojenými státy, byl fakticky jejich loutkou, ztělesněním porobení a nesvobody kubánského lidu.

Proto Fidel Castro přísahal, že revoluce nebude opakovat ty chyby z oné doby (po roce 1898), kdy Severoameričané se stali pány jejich země. Což jim umožnilo, že „ovládli 90 % telekomunikací a dodávek elektřiny, 50 % železnic a 40 % cukrovarnického průmyslu.“ (Livingstoneová G., Zadní dvorek Ameriky. USA a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny po válku s terorem, GRIMMUS Politika /Historie 2011, s. 48) Dále 90 % dolů, 36 % jejich nejlepších pozemků a ovládali turistické služby. (Deschner K., Utajované dějiny USA …, Eko konzult 2016, s. 246) Číst dál

„Nádherná Amerika“ (5)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pokračování z minulého čísla

Ještě několik informací k předchozí části (4)

I. Dodatek k části Válka v Koreji

Mccarthismus – „hon na čarodějnice“ v USA 1947-1957

Nejen dobře placení buržoazní (prokapitalističtí) „historici“, profesoři aj. odborníci, nemluvě o různých novinářích aj. publicistech, včetně některých „marxologů“ a „neokomunistů“, rádi píší a mluví o „deformacích“ „komunistického režimu“, ne-li o „zločinech komunismu“ a drží se stále falešné představy o „demokratickém“ kapitalismu. Kapitalistické systémy jsou přitom nepravdivě líčeny jako demokracie, kdy jen prostý parlamentarismus je ztotožňován s vládou lidu. Jak absurdní, vždyť kdo dnes může být volen? V zásadě jen bohatí nebo jejich a jimi koupení mluvčí a vykonavatelé jejich vůle. Neboť zde přeci vždy vládli a vládnou, jak jinak, než jen a jen peníze, a tedy majitelé velkých peněz. Číst dál

„Nádherná Amerika“ (4)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pokračování z minulého čísla

USA od války v Koreji do počátku 60. let

Nejen Japonsko, ale celá Asie, zejména Čína a tím i Korea a Vietnam byly dlouhodobě významným objektem zájmu zahraniční politiky super imperialistických Spojených států amerických, což nabylo vrchu po skončení 2. světové války.

1. Vítězná revoluce v Číně

Zvýšenou pozornost si vysloužil Korejský poloostrov a zvláště Severní Korea poté, co zvítězili v čínské občanské válce na pevnině, nad zkorumpovanými, buržoazně nacionalistickými a kontrarevolučními silami, pod vedením Čankajška, čínští komunisté a 1. října tak byla vyhlášena Čínská lidová republika (ČLR). Tedy poté, co se na cestu budování lidové a socialistické demokracie, cestu socialismu vydal největší a nejlidnatější stát na světě, „musel“ v okupovaném Japonsku působící, militantní generál Douglas MacArthur, napsat do amerického magazínu „Life“: „Pád Číny ohrožuje Spojené státy.“ Lapidárně postihl, jak budou Spojené státy reagovat. Číst dál

„Nádherná Amerika“ (3)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pokračování z minulého čísla

1. Přípravy USA a VB na boj proti koaličnímu partnerovi SSSR

USA a Velká Británie, záludní spojenci

K závěru předchozího textu, jsem připomenul tajný plán W. Churchilla z konce 2. světové války, „Operace Nemyslitelné“, který nechal vypracovat v dubnu 1945 (viz odtajněné dokumenty v roce 1998). Šlo o likvidaci jejich spojence – SSSR. Bylo zde počítáno s tím, že válečná mašinérii Velké Británie a USA využije překvapivého úderu na sovětská vojska počátkem července 1945. Měly na ně zaútočit britské a americké divize, spolu se „svobodnými polskými jednotkami“ a 100 tisíci znovuvyzbrojenými německými vojáky. Jejich strategické letectvo mělo intenzivním bombardováním smést z povrchu země největší města SSSR. Cílem operace bylo to, aby „přinutili Rusko podrobit se vůli Spojených států a Britského impéria.“ Tato operace se neuskutečnila pouze z toho důvodu, že ti, kteří ji připravovali, si nakonec spočítali, že poměr sil v Evropě nehraje v jejich prospěch. (Starikov, N. V.: Stalin. Spomínáme společně, Vydavateľstvo Torden, s.r.o., 2018, s. 351 – 353) Číst dál

„Nádherná Amerika“ (2)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Dokončení z minulého čísla

1. První světová válka 1914 – 1918 a úloha USA v ní a po ní

Co je třeba si uvědomit je skutečnost, že světový kapitalistický systém se v roce 1914 dostal do všeobecné krize, když nedokázal řešit své vnitřní rozpory jinak než rozpoutáním světové války, což vrhlo lidstvo do katastrofy. Bylo to spjaté s tím, že tento systém vstoupil do svého druhého stádia – přešel z fáze kapitalismu volné soutěže v monopolní kapitalismus = imperialismus. Šlo tedy o válku imperialistickou, dobyvačnou, v níž se řešily zejména rozpory mezi velmocemi: Dohody (Anglie, Francie, Rusko, k nimž se připojila Itálie a posléze i USA) na jedné straně a na straně druhé zeměmi Centrálních mocností (Německo, Rakousko-Uhersko a Turecko, k nimž se přidalo Bulharsko). Do této války byl nakonec zatažen celý svět. Číst dál

Federace odbojářů – sdružení antifašistů (FIR): 75 let vojenské aliance NATO

4. dubna 1949 dvanáct západních zemí – USA, Kanada, Francie, Velká Británie (tehdy s Maltou),
Itálie, Belgie, Dánsko (s Grónskem), Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Lucembursko a Island –
založilo „Severoatlantickou smluvní organizaci“ (NATO) coby západní vojenskou alianci. Založení
NATO bylo vyjádřením začátku „studené války“, rostoucího napětí mezi bývalými spojenci USA,
Francií a Velkou Británií na jedné straně a SSSR na druhé. Zkušenost ničivých následků války byla
v Evropě stále všudypřítomná, ale geopolitické vztahy na druhé straně Atlantiku se už začínaly
reorganizovat. Číst dál

Projev Pambise Kiritsise, generálního tajemníka SOF – zpráva o činnosti SOF – na Radě předsedů SOF v Sao Paulo, 1. a 2. března 2024

Vážení soudruzi,

dovolte mi, abych vás jménem sekretariátu naší federace přivítal na tomto důležitém výročním zasedání prezidentské rady SOF.

Tato zasedání, na kterých máme možnost setkat se tváří v tvář a vyměnit si zkušenosti a názory, sblížit se a lépe se poznat, poskytují každému z nás určitý prostor k dýchání. Je to palivo, které pohání naši každodenní činnost. Proto cítím potřebu poděkovat CTB (Brazilské dělnické středisko) z hloubi srdce za to, že toto zasedání uspořádalo a poskytlo všechny náležité podmínky pro to, aby toto zasedání bylo pohodlné a úspěšné. Číst dál

Korespondenční volba a její širší souvislosti

Stanovisko a argumenty redakce Kominternet Dialogu

V současné době se projednává návrh zákona, který má umožnit občanům ČR žijícím v zahraničí korespondenční volbu do zákonodárného sboru ČR. Návrh již prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Současná právní úprava umožňuje občanům ČR nacházejícím se v době voleb v zahraničí volit osobně ve volebních místnostech, které jsou zřizovány na zastupitelských úřadech (velvyslanectví, konzuláty). Volby v zahraničí dozorují tzv. zvláštní volební komise, které jsou tvořeny pouze úředníky – oproti běžným okrskovým volebním komisím na území ČR, které se skládají z jednoho jmenovaného zapisovatele (většinou úředníka), zástupců kandidujících politických stran a placených brigádníků. Číst dál

„Nádherná Amerika“ (1)

(Jiná, zakrývaná a zalhávaná tvář USA)

Pro stoupence kapitalismu jsou Spojené státy americké prý tou nejcivilizovanější a nejdemokratičtější“ zemí na světě. Sama skutečnost, nejen období vzniku těchto států, ale i druhá polovina 20. století a až do současnosti, nasvědčuje o něčem zcela jiném.

Spojené státy americké vnikly 4. 7. 1776 vyhlášením Nezávislosti na Velké Británii.

Co do velikosti jsou 3. na světě (9 831 214 km2), co do počtu obyvatel na 3. místě na světě (327 652 594). Pokud jde o státní zřízení – jde o federativní prezidentskou republiku. (Wikipedie) Číst dál

Předmluva redakce Kominternet Dialogu k cyklu Nádherná Amerika

Po poměrně rozsáhlé redakční diskuzi a domlouvání s autorem přistupujeme k postupnému zveřejňování textů rozsáhlého cyklu Nádherná Amerika našeho soudruha, spolupracovníka a přítele Doc. RSDr. Zdeňka Košťála, CSc. Obsahuje celkem 12 analytických textů, čtyři závěrečné shrnující texty a předmluvu napsanou speciálně pro toto vydání. Děkujeme autorovi za vykonanou práci, otevřenou komunikaci a za souhlas s publikováním seriálu, přestože věděl, že k některým jeho postupům a závěrům zaujímáme kritické stanovisko. Číst dál

Osobní zkušenosti z Ghany  

V souvislosti s článkem ODKAZ bych rád přispěl pár osobními poznatky z mé nedávné návštěvy Ghany.
Základní charakteristiky země

Ghana je rozvojová, avšak na africké poměry poměrně ekonomicky silná západoafrická země, jejíž hrubý domácí produkt je srovnatelný se Slovenskem či Běloruskem. Na druhou stranu distribuce bohatství, které pramení i z její surovinové základny – zejména zlato (odtud koloniální název “Zlatonosné pobřeží”), diamanty, z plodin pak zejména kakao, je ve srovnání s těmito zeměmi mnohem více nerovnoměrnější. Číst dál

Kominternet Dialog k situaci v zemědělství a stanovisko Evropské komunistické aktivity

Stanovisko redakce Kominternet Dialogu k situaci v zemědělství v ČR

Zveřejňujeme stanovisko Evropské komunistické aktivity, s jehož obsahem se plně ztotožňujeme. Podporovali jsme a podporujeme také protesty pracujících zemědělců v ČR, i když je jejich vlastnická a zájmová struktura částečně odlišná například od zemědělců ve Francii, Německu, Nizozemí, Itálii či v Řecku. Po likvidaci JZD, státních statků a dalších společensky vlastněných podniků v ČR převážilo ve zbytku zemědělství velkovýrobní hospodaření (subjekty nad 50 ha obhospodařují cca 90% zemědělské půdy) ovládané většinou obchodními společnostmi. Třída malých a středních rolníků téměř zanikla. Číst dál

Stanovisko k protestům zemědělců

Odborové sdružení Čechy, Moravy, Slezska plně podporuje protesty českých zemědělců zaměřené na řešení současného neutěšeného stavu v českém zemědělství.

Vnímáme současnou tíživou situaci českých zemědělců a neadekvátní českou vládní politiku dotací, výkupních cen zosobňující vysoké marže pro obchodníky, nedostatečné ochrany českého trhu proti levným nekvalitním zahraničním potravinám a dovozu zemědělských levných zemědělských komodit. Číst dál