Skip to content

Evropská levice na křižovatce

Seminář Centra strategických a teoretických studií (CSTS), Praha 21. 10. 2019

(Z diskusního vystoupení)

 

Téma dnešního semináře je bezesporu správné, potřebné a naléhavé! Je třeba se však ptát (a bylo třeba se ptát už dávno) proč levice ztrácí, proč se lidé od ní odvracejí, proč si voliči hledají někoho jiného, komu dát hlas, či zda vůbec jít k volbám?

Takže otázky zní:

akcentuje levice to, co lidé považují za podstatné?

rozumí tomu, co ta dnešní levice hlásá a obhajuje?

nemíjí se občas – a stále více – se zdravým rozumem a lidskou normalitou?

nechybí ji (a jejím vůdcům) odvaha? Číst dál

46. pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí  

46. pražskou teoreticko-politickou konferenci pořádal v sobotu 12. října 2019 Obvodní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Praha 1 společně se 17 dalšími okresními a obvodními výbory, městským výborem v Jirkově, Klubem pokrokové inteligence Olomouc a Komunistickým svazem mládeže. U příležitosti 100. výročí vzniku Komunistické internacionály se zabývala tématem „K problematice mezinárodní jednoty a součinnosti komunistického hnutí v boji proti antikomunismu a válečnému nebezpečí, za sociální pokrok“.

Do plného velkého sálu budovy Ústředního výboru KSČM se dostavili účastníci z 15 zemí tří kontinentů, kromě českých z Čínské lidové republiky, Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Řecka, Švédska, Ukrajiny, Velké Británie a diplomaté z Kuby, Korejské lidově demokratické republiky a Vietnamské socialistické republiky. Přítomen byl místopředseda KSČM, předseda Středočeského KV KSČM a poslanec Parlamentu ČR soudruh Stanislav Grospič, předsedkyně KV KSČM Praha soudružka Marta Semelová a předseda Plzeňského KV KSČM soudruh Miroslav Kavij. Číst dál

Co čeká naši vlast?

Co čeká naši nešťastnou vlast, až všichni pamětníci německé okupace a protektorátní éry umřou? Pohrobci českých kolaborantů spolu se sudetskými Němci určitě důkladně přepracují dějiny. Lze již dnes odhadnout, že se čeští školáci dovědí, jak byli nacisté velkorysí a umožnili českým občanům přežít válku v oáze klidu a míru. Zároveň se poučí, že tuto idylku žel narušovaly neodpovědné živly, které si německé velkomyslnosti nevážily. Proto museli nacisté přistoupit k odvetným opatřením, a tak to holt někdo odskákal. Budou tvrdit, že se české děti díky protektorátnímu školství naučily německý jazyk a v hodinách zeměpisu důkladně poznaly Velkoněmeckou říši. Uměly zazpívat nacistickou hymnu a zvládly zdravit zdviženou pravicí. To všechno by se přece nemohly naučit bez otcovského přihlížení státního ministra K. H. Franka. Od konce světové války jsme už zaznamenali i řadu pokusů o obhajobu zrádců a kolaborantů. Je to neuvěřitelné, ale dokonce už v roce 1946 při procesu s členy tzv. protektorátní vlády se v soudním sále ozývaly výkřiky jejich příznivců. Je třeba připomenout, že zejména po listopadu 1989 se roztrhl pytel s omlouváním kolaborace „státního prezidenta“ Háchy a protektorátních filmových hvězd. Číst dál

KLDR odmítá vměšování amerických imperialistů a jejich vazalů

Jak informovala Korejská ústřední tisková agentura (KCNA), 5. listopadu jihokorejský prezident Mun Če In dopisem pozval předsedu Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky Kim Čong Una, aby se zúčastnil mimořádného summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v jihokorejském Pusanu.

KCNA k tomu uvádí, že „jihokorejské orgány se stále nezbavily chybného stanoviska při řešení všech otázek mezi severem a jihem, když se spoléhají spíše na vnější síly než na národní spolupráci. Je nepravděpodobné, že něco bude projednáno a rozhodnuto s takovým partnerem, který úplně ztratil nezávislost a samostatný postoj a svěřuje vše vnějším silám.“ Číst dál

Bolívie: Světová odborová federace odsuzuje destabilizační pokusy imperialismu

Světová odborová federace (SOF) jako jediná třídně orientovaná odborová federace, vyjadřující se jménem 97 milionů pracujících pěti kontinentů, znovu potvrzuje svou třídní solidaritu dělnické třídě a obyvatelům Bolívie, kteří opět čelí destabilizujícím imperialistickým zásahům.

SOF odsuzuje manévry politické opozice v Bolívii organizované imperialismem, které usilují o destabilizaci země a svrhnutí legitimně zvoleného prezidenta Evo Moralese Aymy. Vyjadřujeme také své nejsilnější odmítnutí proti lynčování a únosům odborových a sociálních vůdců, které páchají reakční skupiny. Číst dál

Vzpomínka na opravdové komunisty

V letech 1968-69 pořádaly všechny hromadné sdělovací prostředky divokou honbu na lidi, kteří se nepřipojili k všeobecné štvanici proti přítomnosti vojsk Varšavské smlouvy na území Československa.  Přitom skoro všem jen trochu politicky myslícím občanům muselo být zřejmé, že dosavadní vývoj situace vedl k odtržení země ze svazku socialistických zemí a návratu ke kapitalismu. Lidé však byli vystaveni nepředstavitelné masáži a vymývaní mozků a proto se značná část společnosti nechala touto štvanicí ovlivnit a zastrašit. Číst dál

Sovětská okupace a jediný obhájce linie strany

24. října 2019 odhlasovalo 130 ze 137 přítomných poslanců ustanovení 21. srpna „Památným dnem obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy“. Pro návrh hlasovali všichni kromě poslanců KSČM, s výjimkou Jiřího Dolejše, jenž návrh podpořil. Považuji Dolejšovo jednání za nešťastné, protože přijaté vyhlášení památného dne nemá jiný cíl než posílení antikomunismu!

Z pohledu existující generální linie KSČM, stanovené jejími dokumenty, je však namístě podotknout, že pouze poslanec Dolejš hájil linii strany, zatímco ostatní poslanci jednali proti této linii a měli by být za to voláni k odpovědnosti. Číst dál

Obrana socialismu nebo „okupace“?

Používat termín „okupace“ v souvislosti s událostmi srpna 1968 je stejné, jako házet socialismus a fašismus do jednoho pytle!

Ohánět se právními formulacemi není namístě!

Nad vším byl právě princip obrany socialismu!

 

*****

Revoluce, která se neumí bránit, nemá smysl. Je smutné, že vedení strany si muselo jet „napravit hlavu“ do Moskvy! Číst dál

30 let lží a podvodů

Režim na lži postavený od svého počátku – kdo z řečníků v listopadu a prosinci 1989 přiznal, že usiluje o znovunastolení kapitalismu – pokračuje v tomtéž kursu. Připomeňme si i falešnou zprávu o smrti studenta na Národní třídě, jež antikomunistické propagandě pomohla aktivizovat do ulic další „cinkače s klíči”. Vzpomínám například na jednu funkcionářku KSČ ve středním věku, která na členské schůzi strany v jedné z tehdejších významných institucí pár dní po 17. 11. 1989 hystericky vykřikovala: „Nedáme zabíjet své děti!” Číst dál

K vyhlášení 21. srpna památným dnem

Při charakteru režimu po kontrarevolučním převratu z roku 1989 považuji za docela překvapivé, že „Památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy” byl Poslaneckou sněmovnou schválen až 24. října 2019. Pokud by k tomu došlo již v 90.letech, nedivil bych se. Načasování na letošní podzim zavání antikomunistickou provokací a snahou zákonodárců hledat zástupné problémy od současných problémů kapitalistické společnosti. Číst dál

K návrhům aktualizace Programu KSČM

Výročním členským schůzím KSČM byly předloženy tři návrhy k úpravě programu KSČM. O jejich zhodnocení se pokusil Lukáš Vrobel v příspěvku „Kritika tří třešnových programů” uveřejněném 4. 11. na našich stránkách. V podstatě souhlasím s autorem v jeho analýze oficiálního návrhu vedení KSČM i alternativního návrhu iniciativní skupiny zastoupené Josefem Skálou. Číst dál

Věrolomnost USA

Donald Trump říjnovým stažením jednotek USA ze severní Sýrie uvolnil ruce tureckému prezidentovi (s chováním diktátora) Erdoganovi k jeho tažení proti Kurdům. Šéf Bílého domu hodil přes palubu své nejlepší spojence v boji proti Islámskému státu, a ještě to licoměrně obhajoval tvrzením, že Kurdové nepomáhali USA za vylodění v Normandii roku 1944. Upřímnější by bylo přiznat, že administrativa USA zneužila Kurdy i přes levicové zaměření mnoha z nich. Dokud se hodili jako „kanónfutr”, na ničem jiném nezáleželo. Mouřenín vykonal svou práci, mouřenín může jít. Číst dál

Gorbačov usiloval o pád Berlínské zdi

Profesor Bostonské university Igor Lukeš v exkluzivním rozhovoru pro pořad Televize Seznam Svět bez obalu 24. 11. uvedl, že britská premiérka Margaret Thatcherová se obávala revolučních změn ve východní Evropě a nechtěli je ani Američané.

„Je jen málo důležitých dějinných událostí, jejichž pozadí je dosud tak temné,” prohlásil profesor Lukeš. Upozornil na paradox, že Západ v roce 1989 vlastně bránil status quo, zatímco Moskva tlačila na změny. Tehdejší prezident USA Bush st. například naléhal na zástupce polské Solidarity, aby v příštích prezidentských volbách volili Jaruzelského a vysvětloval jim to tak, že by si Amerika přála ve východní Evropě udržet klid a mír. Margaret Thatcherová se zoufale bála představy, že by po pádu Berlínské zdi mohlo dojít ke sjednocení Německa. Číst dál

Muzeum romské kultury a socialismus

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991, sídlí v Bratislavské ulici v Brně a spravuje také památníky na místě bývalých fašistických pracovních táborů v Kunštátu u Hodonína a Letech u Písku. Nedávno jsem navštívil jeho brněnskou expozici a dovolím si uvést několik poznatků ve vztahu expozice k období socialismu.

Předesílám, že nesouhlasím s byrokraty, kteří nám jednou zakazují používat slovo „cikáni“, podruhé „rum“ a potřetí „pomazánkové máslo“, a píši-li o cikánech, nemyslím tím nic hanlivého, tím spíše ne, že se tak běžně sami označují. Číst dál

Stojí za přečtení: 23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu

Autor stejnojmenné knihy Čang Ha Džun (Ha-Joon Chang) (1963) studoval v Soulu a v Cambridgi, kde dnes přednáší. Je odborník na rozvojové ekonomiky a poradce řady významných mezinárodních institucí (Světová banka, OSN, Evropská investiční banka a Oxfam – mezinárodní charitativní organizace sdružující 13 národních organizací zaměřených na odstranění chudoby a nespravedlnosti ve světě).

Knihu zamýšlenou jako ostrou kritiku fungování soudobého kapitalismu a vyvracení mýtů o trhu a kapitalistické ekonomice dokončil roku 2010. Český překlad vydalo nakladatelství Argo v edici Dokořán o tři roky později. Knihu mají ve fondech Městské knihovny v Praze. Vřele doporučuji její zapůjčení.

 

Z úvodu Čang Ha Džuna

Celosvětové hospodářství je v troskách. V roce 2008 sice monetární a fiskální stimul, jaký neměl obdoby, zabránil tomu, aby finanční krize vedla k naprostému zhroucení globální ekonomiky, i tak je však recese z tohoto roku druhou největší v dějinách, hned po velké hospodářské krizi z 30. let 20. století… Číst dál

Milan Matouš: Tři čtvrtě století komunistou

Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc. (narozen 1928) sepsal v červenci letošního roku své vzpomínky pod názvem „Tři čtvrtě století komunistou“. Název odkazuje na skutečnost, že autor je členem KSČ, posléze KSČM, od prosince 1945. Časopis „Dialog“ již zveřejnil jeho vzpomínky na poválečné období a Vítězný únor 1948 a na kontrarevoluční léta 1989-1990. V současnosti se hledají možnosti vydání celé knihy vzpomínek (235 stran).

Číst dál

Epigram aktuální i po 170 letech

Nechoď, Vašku, s pány na led;
mnohý příklad známe,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.

Škoda, že radu skvělého básníka, žurnalisty a národního buditele Karla Havlíčka Borovského (1821-1856) neměli na paměti ti účastníci demonstrací v listopadu 1989, kteří nestáli o demontáž socialismu a postupné nastolení dravého kapitalismu (i takoví v těch davech tehdy byli). Nemuseli přijít o sociální jistoty nesrovnatelné s nynějším marasmem. Číst dál

Čtenářům do roku 2020

Vážení čtenáři a sympatizanti „Dialogu“!

Náš komunistický list DIALOG*otázky*odpovědi vychází od roku 1990.

Nyní končí rok 2019!

Po celou dobu vychází především díky komunistickému přesvědčení a uvědomění jeho tvůrců i přispěvatelů, rovněž zásluhou věrnosti svých příznivců a všech vás, kteří ho podporujete a sponzorujete.

Číst dál

Vědeckost a pravdivost socialistické teorie čučche

(Příspěvek k mezinárodnímu elektronickému semináři u příležitosti 25. výročí vydání práce velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila „Socialismus je věda“)

Před 25 lety, 1. listopadu 1994, zveřejnil velký vůdce soudruh Kim Čong Il svou zásadní práci „Socialismus je věda“. Jejím vydáním přispěl k obhajobě velké věci socialismu ve velmi obtížném období mezinárodního revolučního hnutí, nedlouho po obnově kapitalismu v někdejších Sovětském svazu a většině socialistických zemí, a jen několik měsíců po úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který přivedl korejskou revoluci k vítězství nad japonskými okupanty i barbarskou agresí amerických imperialistů a jejich vazalů a po téměř půl století stál v čele socialistické Koreje, která se pod jeho vedením pozvedla z popela v nejskvělejší zemi vládnoucího pracujícího lidu.

Číst dál

Svaz pro zachování míru

Počátkem října došlo ke dvěma důležitým událostem, které zřejmě značně ovlivní formu a obsah budoucích geopolitických procesů soudobého vývoje. Obě události budou mít stejně velké důsledky pro rozvoj mezinárodních vztahů a vliv na ruskou společnost, přestože leží v principiálně odlišných politických rovinách.

Číst dál