Skip to content

Venezuela: Zastavte pronásledování komunistických odborářů!

Dne 17. února vydala Komunistická strana Venezuely (PCV) a Národní fronta dělnické třídy (FNLCT) prohlášení, ve kterém odsuzuje činy agrese, represí a policejního obtěžování proti komunistickým odborářům v ropném průmyslu.

Konkrétně se prohlášení týká odborářů Dolores Herrerové a Gustava Yáneze, členů odborového svazu ropných dělníků „Jesús Faría“ (CCT-CV), byli ve svém vlastním domě napadeni ozbrojenou skupinou a byli násilně vystěhováni a zbaveni svých osobních věcí.

Podle prohlášení PCV došlo k podobnému útoku proti ropným dělníkům tolerované policejními složkami ve státě Zulia, kde státní agentura DIGECIM údajně zatkla tři odborové vůdce. Číst dál

Komunistická strana Řecka (KKE): K 150. výročí narození V. I. Lenina

Následuje prohlášení Politického předsednictva KS Komunistické strany Řecka (KKE) k 150. výročí narození V. I. Lenina.

 

K 150. výročí narození V. I. Lenina

 

“A při pohledu zpět z budoucnosti v tento den,

první viděná věc bude Leninova postava,

z tisíciletí otroctví hořícího cestou

do věku Komuny díky touze a přísnosti.”

 

(V. Majakovský, „Vladimír Iljič Lenin“)

Číst dál

Kubánští lékaři jsou světoví hrdinové – jejich národ nás teď potřebuje

Odbory vedou výzvu k ukončení blokády Kuby Spojenými státy v boji proti pandemii, píše ROB MILLER

„Teď máme šanci ukázat solidaritu s Kubou a pomoci kubánskému lidu v jeho boji proti koronaviru doma i v cizině“

Len McCluskey, generální tajemník odborového svazu Unite

 

Po celém světě sílí požadavky na ukončení blokády Kuby Spojenými státy a pomoci tak v mezinárodní bitvě proti pandemii koronaviru.

Politici, mezinárodní organizace, vlády i miliony lidí po celé Zemi teď vyzývají Spojené státy, aby odstranily blokádu Kuby v této době celosvětové krize. Hlavní požadavek je humanitární – teď je čas ke spolupráci přes hranice, ne k agresi a blokádě. Číst dál

SOLIDARITA ANO – BLOKÁDA NE: Prohlášení komunistických a dělnických stran proti kriminální blokádě USA na Kubu

Na základě iniciativy kyperské strany AKEL podepsaly četné komunistické a dělnické strany z celého světa společné prohlášení o solidaritě s Kubou, které požaduje okamžité zrušení kriminální americké obchodní a finanční blokády:

 

SOLIDARITA ANO – BLOKÁDA NE!

 

POŽADUJEME OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ KRIMINÁLNÍ BLOKÁDY KUBY

 

Jak se pandemie Covid-19 šíří po celé planetě a způsobuje obrovskou lidskou bolest a ztráty, tragicky potvrzuje existenci dvou různých přístupů: jeden trvá na tom dávat zisky a zavedení globální kontroly nad veřejné zdraví pro blaho svých vlastních lidí a druhý dává zdraví a spokojenost lidí nad všechny ostatní zájmy.

Uprostřed pandemie Covid-19 se na různých kontinentech lidé stávají svědky internacionalismu a solidarity vyjádřené Kubou, protože reaguje na výzvy k pomoci vysláním lékařských týmů do desítek zemí. Tato humanitární reakce je pokračováním desetiletí nezištné praxe, kdy kubánští lékaři a sestry přišli na pomoc zemím zasaženým přírodními katastrofami nebo epidemiemi. Číst dál

Marco Rizzo: „Covid-19 zabil EU a kapitalismus. Jediným řešením je socialismus“

Rozhovor affaritaliani.it, ve kterém generální tajemník ÚV Komunistické strany Itálie (Partito Comunista) Marco Rizzo analyzuje skutečné důvody dramatické situace, která v Itálii existuje kvůli pandemii COVID-19.

 

„Dramatická zdravotní situace, kterou v těchto dnech Itálie prožívá, jasně ukazuje, jak byl za posledních 30 let, od pádu berlínské zdi a zmizení Sovětského svazu, demontován celý sociální stát a veřejná zdravotní péče v naší zemi,” poukazuje na Rizzo.

Generální tajemník říká, že během těchto velmi těžkých časů pro italské obyvatelstvo Evropská unie „doslova zmizela “a dodává, že solidarita dorazila do Itálie ze zemí „jako je Kuba, Venezuela, Vietnam a Čína, které mají odlišný přístup k této záležitosti“. Číst dál

Dimitris Koutsoumbas: „Solidarita EU je vtip, kapitalismus sám bankrotoval“

V článku zveřejněném ve víkendovém vydání novin Komunistické stran Řecka (KKE) „Rizospastis“ se generální tajemník Dimitris Koutsoumbas zmiňuje o situaci s COVID-19 a politických důsledcích současné pandemie.

Článek pod názvem „Konec mýtů a iluzí“ přináší důležité závěry o zdravotní péči v kapitalismu a zdůrazňuje skutečnost, že pandemie ukazuje omezení samotného kapitalistického systému.

Mezi další zajímavé otázky poukazuje generální tajemník KS Řecka na to, že pandemie COVID-19 vedla ke zhroucení dvou mýtů. První se týká předpokládaného mírového soužití veřejného a soukromého sektoru. Píše: „Tento mýtus je vyvrácen ziskem soukromých (lékařských) center na testech koronaviru, které jsou dostupné pouze pro ty, kteří mohou platit, ale také zbavuje cenný majetek státního plánování a současně zvyšuje riziko rozptýlení“. Číst dál

Leninovo velké dědictví: Generální tajemník KKE D. Koutsoumbas píše do „Sovetskaja Rossija“

V článku zveřejněném 22. dubna 2020 v novinách „Sovetskaja Rossija“ generální tajemník ÚV Komunistické strany Řecka (KKE) Dimitris Koutsoumbas oceňuje osobnost a dědictví Vladimíra Iljiče Lenina při příležitosti 150. výročí narození.

„Dnes, 150 let od narození V. I. Lenina, učení tohoto velkého revolucionáře a teoretika vědeckého komunismu zůstává naživu, relevantní, slouží jako vodítko pro boj mezinárodní dělnické třídy, lidových hnutí, za jejich konečné a neodvolatelné osvobození od vykořisťování, útlaku a nespravedlnosti – které jsou charakteristické pro kapitalistické výrobní vztahy, samotný kapitalistický systém, který je po desetiletí na svém posledním a nejvyšším, nejnebezpečnějším a barbarském stupni, ve fázi imperialismu. “ .

Generální tajemník KKE odkazuje na současnou situaci a píše, že „vývoj, který se odehrává v tomto období, s pandemií koronaviru, stejně jako nová ekonomická recese v globální ekonomice, znovu potvrzuje Leninovu analýzu, že kapitalismus je skutečnou hrozbou pro všechny lidi na světě“. Číst dál

Ruce pryč od gruzínských komunistů – o pronásledování Temura Pipii

Temur Pipia, předseda Ústředního výboru Sjednocené komunistické strany Gruzie, byl zatčen na gruzínských hranicích ve dnech 28. až 29. března po svém příjezdu z Ruska.

Důvodem jeho zadržení bylo, že mezi jeho osobními věcmi byly pamětní medaile darované Komunistickou stranou Ruské federace (KPRF) k 75. výročí Velkého antifašistického lidového vítězství.

Pronásledování je založeno na odporné gruzínské antikomunistické legislativě, která zakazuje komunistické symboly a srovnává je s těmi nacistickými! Číst dál

Arménská genocida 1914-1923: Prohlášení Arménské komunistické strany

U příležitosti 105. výročí od začátku arménské genocidy vydala Arménská komunistická strana toto prohlášení:

 

Potvrzení, rozpoznání a převzetí odpovědnosti za genocidu! Podniknutí nezbytných kroků k posunu vpřed!

24. dubna 1915 je datum, kdy osmanské úřady v Istanbulu (dříve Konstantinopoli) začaly shromažďovat, zatýkat a vynuceně deportovat přední arménské osobnosti z města, což je obecně považováno za začátek kampaně genocidy proti tehdejší menšině Osmanské říše – arménské komunity… Kampaň, která měla v následujících několika letech umožnit pokračování z velké části bez zdrženlivosti, jejíž ozvěny jsou stále ještě o sto let později citelné. Číst dál

Turecko: Zatímco se Erdogan zajímá o zisky kapitalistů, komunisté TKP říkají „lidé jako první!“

Reakce vlády AKP Tayyipa Erdogana na pandemii COVID-19 se primárně zaměřila na zabezpečení ziskovosti velkých podniků a monopolů, trestuhodně opomíjející zdraví a bezpečnost pracujících lidí.

Základní práva zdravotnických pracovníků byla pozastavena, zatímco tisíce pracujících mužů a žen (nejméně 811 000 pracovníků ve věku 18–20 let) jsou nuceny pracovat bez základních ochranných opatření.

Na druhé straně Komunistická strana Turecka (TKP) od vypuknutí epidemie požaduje provedení nezbytných opatření a politik na ochranu zdraví pracujících. Číst dál

1. máj 2020: Společné prohlášení komunistických a dělnických stran – kapitalismus není konec historie

Společné prohlášení komunistických a dělnických stran u příležitosti 1. května, Mezinárodního svátku práce.

 

Komunistické a dělnické strany, které toto společné prohlášení podepsaly, by chtěly vyjádřit společné globální postavení u příležitosti 1. května, Mezinárodního svátku práce. Navzdory skutečnosti, že letošní mobilizace pracujících nebude tak masivní jako v předchozích letech kvůli účinkům epidemie Covid-19, budou pracovníci používat mnoho forem boje, aby si uctili svůj Mezinárodní svátek práce jako stávkový den, a budou projektovat své cíle a požadavky, postavit se proti kapitalistickému vykořisťování.

 

Naše komunistické a dělnické strany pořádají při této příležitosti vedle mezinárodních akcí různé akce a toto univerzální prohlášení je jednou z nich. Číst dál

1. máj 2020: Současná situace a naše povinnosti

Světová odborová federace při příležitosti 1. máje 2020 zdraví pracující všech kontinentů, všechny ty, jejichž práce i nadále udržuje v chodu běh života i v tak těžkých podmínkách, jako je pandemie koronaviru, a udržuje výrobu všech potřebných věcí, aby život mohl pokračovat a mohly být uspokojeny potřeby pracujících a lidových vrstev.

Vzdáváme čest milionům zaměstnanců veřejných zdravotnických systémů po celém světě: lékařům, sestrám, všem zdravotníkům, kteří uprostřed pandemie koronaviru každý den bojují, aby zachránili pacienty před pandemií, dokonce i bez potřebného ochranného a léčebného vybavení a při ohrožení vlastního zdraví a života. Jsou v první linii boje, s odvahou a sebezapřením, zvedají břímě péče a ošetřování uprostřed pandemie, jež čítá už miliony případů a statisíce úmrtí, v systému veřejného zdravotnictví, zhoršovaném podfinancováním a diskreditovaném politikou všech kapitalistických vlád, jež systém veřejného zdravotnictví vědomě podrývají a privatizují jeho bolestivou činnost, aby zvyšovaly spekulativní ziskovost nadnárodních společností. Číst dál

Hrozí v době pandemie vojenská intervence do Venezuely? 

Většina Američanů, protože se potýkáme s touhle děsivou pandemií, neví vůbec nic o tom, že Trumpova vláda uskutečňuje největší vojenskou operaci v Latinské Americe za posledních 30 let, a už objasnila, že cílem je údajný venezuelský „narkoterorismus“. Stojí za povšimnutí, že k poslednímu přesunu podobného rozsahu došlo v době americké intervence v Panamě k odstranění generála Manuela Noriegy v roce 1989.

Prezident Trump ohlásil přesun na začátku tiskové konference ke Covidu-19 1. dubna. Podle ministra obrany Marka Espera se na tomto soustředění sil podílejí torpédoborce a čluny pro boj u pobřeží, kutry pobřežní stráže, pobřežní hlídkové letadlo a části armádních bezpečnostních složek. Generál Mark Milley, šéf náčelníků štábů, dodal, že do operace jsou zapojeny tisíce námořníků, příslušníků pobřežní stráže, vojáků, letců a námořní pěchoty.  Číst dál

V předvečer krize

Vzpomínáte na typický obrázek let 2008-2014? Zástupci různých svazů kapitalistů (Dlouhý, Hanák, Havlíček a další) se jako panáčci na orloji střídali ve sdělovacích prostředcích všech forem a pravidelně lkali: „Bez pomoci státu se neobejdeme, buď nám přispěje na udržení zaměstnanosti, nebo budeme muset hromadně propouštět. I tak řadu lidí propustíme. Nedá se nic dělat, musíme se současnému trendu přizpůsobit. Nemáme dostatečný odbyt, poptávka je nízká v celém světě, kupní síla obyvatel klesá, trhy se hroutí. Je také potřeba snížit přímé daně, ale i odvody – v ČR jsou velmi vysoké vedlejší náklady práce.“ K tomu jim sekundovali všichni zástupci hlavních i vedlejších politických stran, snad s výjimkou několika málo jednotlivců z KSČM: „Musíme snížit platy ve veřejném sektoru, zpřísnit podmínky čerpání sociálních dávek a zabránit jejich zneužívání. Plýtvaní je jedním z hlavních problémů současnosti! Nesmíme se astronomicky zadlužit (jako by jejich působení nezadlužilo za 30 let celou zemi i s obyvateli – pozn. autora). Ani důchody se příliš rychle valorizovat nebudou. Je nutné podpořit zaměstnavatele, kteří dávají lidem práci, a udržovat spoluprací s nimi a odbory sociální smír. Zaměstnanci musí být stále více flexibilní, uskromnit se, zároveň se neustále vzdělávat (často za své peníze – pozn. autora) a rekvalifikovat. O krizi se musí všichni občané rovnoměrně podělit.” Číst dál

Komunistická mládež v Itálii zahájila kampaň k zaručení studentských práv

Fronta komunistické mládeže (FGC) odstartovala na více než 40 univerzitách v Itálii petici #EmergenzaUniversità, požadující podporu pro studenty během probíhající krize.

Italská Fronta komunistické mládeže (FGC) zahájila petici #EmergenzaUniversità, požadující podporu a ochranu pro studenty v celé zemi během probíhajícího stavu nouze. FGC říká, že pandemie COVID-19 se protlačila až na okraj univerzit v zemi, které už jsou pod napětím kvůli rozsáhlému omezování státního financování a modelu autonomie. Kampaň byla zahájena na více než 40 univerzitách po celé zemi, včetně univerzit v Římě, Milánu, Florencii, Benátkách, Turínu, Veroně, Pise, Palermu a Padově. Číst dál

Třídní solidarita, nikoli sociální partnerství

Odborové hnutí nesmí, až pomine pandemie, přistoupit na „sociální partnerství“. Není to naše třída, ale třída vládnoucí, kdo musí učinit kompromis, když se selhání kapitalismu následkem pandemie covidu-19 odhalilo nade vší pochybnost.

Sociální partnerství není odpovědí na tuhle krizi. Sociální partnerství je prostě k tomu, aby naplnilo potřeby kapitálu kdykoli se to hodí, což umožňuje podlézavá složka odborového hnutí. Je to společenská (nebo, chcete-li, sociální; pozn. překl.) zrada, nikoli partnerství; jediné partnerství je mezi elitou a společnostmi, neustále nutícími dělnickou třídu k neustále klesajícím podílu na bohatství, jež produkujeme.

Až se dostaneme z téhle pandemie, nebude návratu k témuž starému. Musíme se vrátit k našim tradičním odborovým kořenům, tam, kde jsme byli založeni, k boji za práva pracujících a naše třídní zájmy. Číst dál

Koronavirová krize: Nový produkt systémové krize kapitalismu

V roce 2002 se v kapitalistických zemích, především ve Spojených státech, objevily příznaky významné krize, vycházející z neoliberální politiky, prováděné od 80. let 20. stol. a rozvíjené duem Reagan-Thatcherová, s využitím pravicové deviace Gorbačovem vedeného Sovětského svazu. Tato nová kapitalistická krize vypukla v roce 2008 a zanechala černý otisk na životech desítek milionů dělníků a zaměstnanců, kteří přišli o práci, ani nemluvě o víc než dvou miliardách lidí po celém světě, kteří se ocitli v nesmírné chudobě… Došlo k tomu v době, kdy kapitalistické systémy okrádaly bankovní střadatele a nabídly jejich vklady bankám a významným finančním společnostem, aby si zajistily kontrolu nad světovým výkonem a lidskými životy. Číst dál

Komunistická strana Zimbabwe: K ODSTRANĚNÍ VÁLEČNÉHO PAMÁTNÍKU MARŠÁLU KONĚVOVI A RUDÉ ARMÁDĚ

Komunistická strana Zimbabwe

Prohlášení solidarity s OS ČMS, Odborovým sdružením Čech, Moravy a Slezska

 

K ODSTRANĚNÍ VÁLEČNÉHO PAMÁTNÍKU MARŠÁLU KONĚVOVI A RUDÉ ARMÁDĚ RADOU MĚSTA PRAHY 9. DUBNA 2020

Komunistická strana Zimbabwe nahlíží s naprostým znechucením na rozhodnutí Rady města Prahy odstranit válečný památník, zasvěcený maršálu Koněvovi a Rudé Armádě, jež ztratila 140 000 vojáků, bojujících společně se statečnými československými partyzány proti nejkrutějším divizím SS, jež zůstaly bojovat v Praze dokonce i po osvobození Berlína Rudou armádou, Hitlerově sebevraždě a obklíčením Německa Spojenci. Číst dál

Brazilské odbory českému OSČMS: Podpora protestu proti odstranění Koněvova pomníku

CGTB – Central General dos Trabalhadores do Brasil
CTB – Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil


São Paulo, 12 de abril de 2020.

Adresováno Odborovému svazu Čech, Moravy a Slezska

předsedovi Stanislavu Grospičovi

 

Ústřední centrála brazilských pracujících CGTB a Ústředí brazilských zaměstnanců a zaměstnankyň CTB se jménem brazilských pracujících připojují k protestu Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska, dalších organizací z České republiky a mezinárodních odborových svazů, proti rozhodnutí městské rady a primátora Prahy odstranit památník maršála Ivana Štěpanoviče Koněva, sovětského vojenského vůdce, který v květnu 1945 velel vojskům, které se podílely na osvobození Prahy od nacistických okupantů. Číst dál

OTEVŘENÝ DOPIS K ODSTOUPENÍ MGR. RENATY JEŽKOVÉ

Vážená paní ředitelko Mgr. Renato Ježková,

v současné době vládních opatření nemáme jinou možnost, jak reagovat na Vaše jednání, než formou otevřeného dopisu vyjádřit nesouhlas s tím, jakým způsobem přistupujete ke svým zaměstnancům v Diagnostickém ústavu, Brno, Veslařská 246.

I když bylo doporučeno představiteli vlády zachovávat pracovní místa, tak dáváte svým zaměstnancům výpovědi pro nadbytečnost, ukončujete pracovní poměry a neprodlužujete pracovní smlouvy. V době karantény a nouzového stavu je to z vaší strany vysoce neetický, alarmující a hrubý přístup k týmu vašich zaměstnanců. Není to ani pochopitelné při uvážení dlouhodobého nedostatku odborných zaměstnanců v diagnostickém ústavu. Tato vaše personální reakce způsobuje velikou fluktuaci zaměstnanců, což se negativně odráží na stabilitě týmu. Váš personální přístup tak opakovaně a dlouhodobě snižuje kvalitu péče o klienty.

Číst dál