Skip to content

OSČMS v boji za práva olomouckých pracujících

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska poskytuje v těchto dnech pomoc zaměstnancům postiženým diskriminačním chováním dvojice zaměstnanců, kteří jsou kryti manažerem podniku.

Zaměstnankyně olomoucké pizzerie čelila před nedávnem verbálnímu xenofobního útoku ze strany dvojice zaměstnanců. Napadení ihned hlásila manažerovi podniku, který přislíbil neprodlené vyvození důsledků z celého incidentu. Přes své sliby však on ani vedení společnosti neučinilo žádný krok k nápravě, nereagovalo na mailovou komunikaci, ani neinformovalo o dalším postupu.

Zaměstnankyně se tedy obrátila o radu i praktickou pomoc na Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, jedinou českou třídně orientovanou odborovou centrálu. Představitelé centrály zaštítili nejen poškozenou zaměstnankyni, ale i další z kolektivu zaměstnanců čelícím diskriminačnímu jednání na pracovišti pizzerie právní i další odbornou pomocí.

anažer, který situaci nijak neřešil vzhledem ke své podjatosti, omlouval a bagatelizoval jednání viníků a i přes řadu urgentních výzev ignoroval požadavky zaměstnanců i zákonné normy právního řádu ČR, které se týkají diskriminace a zásady rovnosti. Následovaly obstrukce, hra o čas, pomluvy a nátlak na poškozenou i na ostatní zaměstnance. Představitelé Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska však přikročili k součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a se správními orgány.

Zaměstnavatel pohrdal garantovanými právy svých zaměstnanců, tak českým právním řádem, který pro něj byl až do příchodu třídních odborů jen popsaným papírem bez jakéhokoli významu. Další komunikace odkryla defekty v jednání šikanující zaměstnankyně s ostatními zaměstnanci, kteří se rozhodli spojit síly a bránit se. Ani arogance zaměstnavatelů, kteří čerpají ekonomickou pomoc z kapes našich občanů, kterými zároveň ve své honbě za vlastními benefity pohrdají, nemůže zdolat přirozenou vůli pracujících po rovném zacházení a spravedlnosti.

Předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a poslanec Stanislav Grospič se k případu vyjádřil: „Olomoucký incident, aktivní spolupráce s našimi odbory i výsledky jednotné akce zaměstnanců a třídních odborů, znamená jasný signál pro všechny diskriminované pracovníky v sektoru gastronomie. Zaměstnavatelé, kteří ignorují práva svých zaměstnanců, nejsou neporazitelní! Pracujícím v gastronomii jsme ukázali, že nejsou sami, že se mohou na Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska spolehnout!“

Z celé události plyne jasné poučení z aktuálního významu husitského hesla „V jednotě je síla!“. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska pak bere nejen v tomto boji za své heslo Světové odborové federace:  Žádný sociální dialog, žádný sociální kompromis! Vše ve prospěch pracujících!

 

Sekretariát  Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska (OSČMS)

http://stavkuj.cz