Skip to content

OSČMS : Proti české pravici, háchovštině a přepisování dějin!

Dnes byl uprostřed nouzového stavu špinavýma rukama pražských radních odstraněn pomník maršála Koněva, vynikajícího bojovníka proti fašismu, osvoboditele Prahy a vyhlazovacího tábora Osvětimi.

Nejen radnice Městské části Praha 6, ale celá reakční politická scéna již třicet let usiluje pomocí ničení pomníků lidových vítězství a připomínek vítězství nad fašismem o rehabilitaci kolaborantské úlohy československé buržoazie, která prodala naši zemi Hitlerovi. Česká reakce spjatá i s antikomunistickými médii už desítky let otravuje veřejný prostor jedem lží o československém odboji, zlehčuje represe proti českému a slovenskému lidu ze strany nacistů a fašistů, zlehčuje utrpení našich občanů za nacistické okupace a snaží se vymazat nebo alespoň vulgárně napadat odboj i pomoc Rudé armády a Sovětského svazu jako takového. 

Účelově se komolí otázka Mnichovské zrady, viníci jsou zaměňováni za oběti, lže se ohledně spojenecké smlouvy se Sovětským svazem. 

Konformní vzdělávací systém indoktrinovaný antikomunistickou propagandou má jediný úkol – a to vymazat z hlav školáků a studentů jakékoli zmínky o nezměrném hrdinství slovanských národů, o snaze vymazat naše národy z mapy světa, o velkém podrobení Čechů a o slavné a nezastupitelné úloze, kterou měla vlast pracujících, komunistický Sovětský svaz, na rozdrcení nacismu. 

Místo hrdinů a osvoboditelů je pozornost věnována smířlivému pohledu na vrahy a kolaboranty, kteří napomáhali porobě našeho národa. Háchovština je ideologií kapitalistického Česka. Emanuel Moravec by mohl být vzorným reprezentantem české pravice, která se mnohdy nepokrytě hlásí k fašistickým diktátorům jako Franco či Pinochet.

Fašistické praktiky umlčování nepohodlných názorů, politická i sociální represe a šikana na pracovišti jsou spolu s vykořisťováním skutečnou tváří české pravice, která byla, je a bude vlastizrádná. Na Praze 6 povstali noví Emanuelové Moravcové! 

Stejné důvody, které po osvobození naší vlasti padly jako vina na hlavu předválečné buržoazie a jejích politických lokajů, padnou na hlavu české pravice, která nedokáže antikomunismem nabrat dech, který jí už dávno došel. Česká pravice odstraněním pomníku ukázala svou tvář: že je to špína na české vlajce, vřed v těle českého národa, ostuda a hanba české společnosti. Dovedeme si naši zemi představit šťastnou a zdravou – bude tomu však až poté, co odtáhnou novodobí henleinovci, quislingové, tj. česká pravice! 

 

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska (OSČMS), http://stavkuj.cz/