Skip to content

Oscar Figuera byl znovu zvolen generálním tajemníkem Komunistické strany Venezuely (PCV)

Oscar Figuera byl znovu zvolen generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Venezuely (PCV) po úspěšném 16. sjezdu strany.

 

Na svém prvním plenárním zasedání jmenoval obnovený ústřední výbor Figueru generálním tajemníkem a Perfecta Abreu Nievese prezidentem PCV.

 

„16. sjezd hodnotíme jako naprostý úspěch,“ řekl Oscar Figuera a zdůraznil, že kongres se konal v kontextu „výhrůžek, tlaku a agrese ze strany vládního vedení, kterému předsedá Nicolas Maduro a PSUV“ (Sjednocená socialistická strana Venezuely) proti PCV.

 

Generální tajemník zdůraznil, že „PCV je autonomní a nezávislá, marxisticko-leninská organizace, která čerpá z historického boje našeho lidu a z emancipačního myšlení Simona Bolivara“.

 

“Všechny vnější záměry byly poraženy, stejně jako všechny snahy o rozdělení PCV a ovlivnění jejího rozhodování,” dodal Figuera.

 

16. sjezd PCV potvrdil marxisticko-leninskou ideologickou orientaci strany proti sociálně demokratickým iluzím a posílil její soudržnost pro boje, které jsou před námi.

 

Nový ústřední výbor se skládá z 22 žen a 42 mužů, s 22 novými členy, což je 35,48% míra kádrové obměny.

 

(ze zdroje IDCOMMUNISM přeložil MP)