Skip to content

OS ČMS: Proti pokrytectví, proti vykořisťování, za české pracující!

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, česká členská organizace Světové odborové federace a jediná české třídně orientovaná odborová centrála považuje za nutné prolomit mlčení a vyjádřit se k tomu, že česká pracující třída je sice vysoce solidární, přesto bude doplácet na politiku USA a EU a na střet mezi zájmy ruské a ukrajinské oligarchie. Konflikt mezi těmito bloky vyvrcholil válkou na Ukrajině a dopady této agrese na životní úroveň normálního obyvatelstva obou zemí jsou jistě odsouzeníhodné. Agresi jsme nepodpořili, přijali jsme za svá stanoviska Světové odborové federace a komunistických stran, které zveřejnil SOLIDNET a v české verzi byly zveřejněny na webu Kominternet-Dialog.

Uvědomujeme si, že česká buržoazie, česká oligarchie, čeští kapitalisté a jejich politické loutky vítají obrovskou migrační vlnu s tím, že tyto lidi chtějí využít jako levnou pracovní sílu. O této zkušenosti není pochyb. Propojení mezi pravicovými či pseudolevicovými politiky a zájmy kapitálu je zcela zjevné. A jde proti zájmu našich pracujících. Pochybná je pak solidární snaha jinak antisociálních pravicových politiků, kteří vystěhovávají studenty z vysokoškolských kolejí a kvapem nabízejí městský bytový fond či obecní pracovní místa. Štědří jsou tedy ti, kteří byli ještě včera k vlastním lidem velmi skoupí. 

Musíme zdůraznit, že český pracující je solidární, nesouhlasí s utrpením prostých lidí. Avšak není pokrytecký. Český pracující vidí, jak režimní reprezentanti roní krokodýlí slzy, zatímco konflikty v Afghánistánu, Jugoslávii, Iráku a Sýrii či Jemenu a Palestině je nechávaly až cynicky chladnými. I v těchto konfliktech kapitalistická reprezentace přilévala olej do ohně. A platil český pracující. Ten pracující, jemuž snižuje životní úroveň krize kapitalismu, konflikt na východě Evropy, nezodpovědná politika současné i předchozích vlád a především několik desetiletí antisociální politiky.

Jako odbory odmítáme tento válečný konflikt a nepodporujeme ani jeden z bloků oligarchie, tedy ani oligarchii ukrajinskou, ani ruskou. Proč? Protože oligarchie je a vždy byla parazitem, nepřítelem vlastních národů, jejich neštěstím a kolikrát jejich vrahem. Oligarchie pro svůj zájem rozsévá nenávist, nesnášenlivost, pokud je to pro její zájem potřeba, tak i válečnou agresi. Oligarchie je vřed – o čemž svědčí i tento konflikt, za který platí nevinní.

Zaměstnavatelé zvou uprchlíky, protože v nich vidí levnou pracovní sílu, možnost ještě více vykořisťovat. Ani pravice, ani reformisté pracujícím neřeknou, že toto pozvání není řešením sociální situace ani uprchlíků před válkou, ani ekonomické migrace. Je beranidlem jak liberalizovat zákoník práce v zájmu kapitalistů, jak upřednostnit agenturní či přímo nelegální zaměstnávání, jak osekat sociální práva a sociální ochranu. Doplácet na tento až kriminální egoismus kapitalistů budou jak čeští, tak zahraniční pracující!

 

Žádáme tedy:

– garantovat stejné podmínky pracujících, jejich důstojnou mzdu i bezpečnost při výkonu jejich zaměstnání!

– garantovat pracujícím pravidelné zvyšování minimální mzdy!

– garantovat legálnost zaměstnávání, potírejte nelegální zaměstnávání, švarcsystém!

– zakázat zaměstnávání přes soukromé agentury!

– garantovat českým pracujícím možnost dostat se k možnosti využít obecní bytové fondy!

– nechat studenty ve svých pokojích, které si platí. Nevystavujte je svévoli a parazitismu spekulantů s bydlením!

– neignorujte požadavky českých pracujících na obecní pracovní místa!

Centrála OS ČMS