Skip to content

OS ČMS: Podpořte české pracující! Nechceme platit na politiku ukrajinské oligarchie!

Včera byla zveřejněna zpráva o výdajích VZP za současnou léčbu ukrajinské migrace. Ačkoli tato zpráva a vyhlídky na další výdaje nebyly nijak komentovány, přesto se hodí připomenout, že nejen za konflikt, ale za dlouhodobou ukrajinskou krizi a politický (i morální) marasmus, doplácí čeští pracující na úkor své životní úrovně, na úkor budoucnosti nastupujících generací. Přehršel vlajek ukazujících, že konformní jsou znovu papežštější než papež, nezakryje to, že nás ukrajinská buržoazní vláda dostala do krize – a ještě má tu drzost nás poučovat i nám diktovat (o čemž svědčí cenzurní zásahy arogantního ukrajinského velvyslance). Dopláceli jsme až příliš na ty, kteří zvedli hnědý mor z hrobu. Ukrajina je opravdu rozkradená země, přístup do EU by z ní udělal černou díru na dotace – a její oligarchové by byli ještě bohatší, což je taky jejich cíl. Česká třídně orientovaná centrála nesmí stát stranou, nesmí mlčet.

Napsali jsme výzvu pracujícím z obou stran konfliktu, stejně jako cizincům dalších národů, kteří u nás pracují. Chceme zapojit ty, kteří se hlásí k pracující třídě, ne k reakci a národní buržoazii.  Považujeme za nutné otevřeně říct větu, která by mohla být ihned cenzurována elitními „pravdomluvci“: Doplácíme na spory mezi ukrajinskou a ruskou oligarchií, doplácíme nejen politickým kreditem, ale penězi na spory cizích reakcí, která jedna i druhá vytáhly do boje za přepisování historie – a nikdo z nich nepředstavuje nějakou pokrokovou a sociálně spravedlivou sílu. Ukrajinská oligarchie prokázala velké umění, jak zdevastovat vlastní zemi, o čemž svědčí i ohromný počet předválečných emigrantů. Je to přeskupení buržoazních sil, konkurence imperialistických centrál. A plno lží, válečná propaganda, konflikt až nereálných rozměrů. A jak bylo řečeno, jestliže si Zelenský stěžoval, že jeho vládu dosud vyšla válka na v přepočtu 200 miliard korun, dopočítejme se, kolik nás stál komfort pro 350 000 příchozích, kteří NESPLŇUJÍ definici uprchlíka, jak jej definuje Ženevská úmluva o uprchlících z roku 1951. Dopočítejme se, že dosud VZP vyplatila za léčbu 150 milionů korun, plánován je výdaj okolo 4 miliard. To není jediný výdaj. Platíme, vláda v čele s Fialou si dělá PR, lidí se nikdo neptá, tichá, ale intenzivní nespokojenost roste. Situace je okořeněna cenzurou a fantasmagorickými zprávami v novinách, kterým těžko kdo věří. My jsme internacionalisté, ale jak jsme pomohli skutečným uprchlíkům? Co skutečně trpící lidé z Palestiny, z Jemenu – této tisíckrát horší války, než je ta ukrajinská (avšak pro média zřejmě neatraktivní), ze Sýrie, kteří trpěli následky mezinárodního spiknutí a sankcí??? Pravice mluví o humanitě a podobné žvásty a schvaluje ty sankce, které jí Brusel předepíše – samozřejmě na úkor lidí zmíněných zemí.

 

Ukrajinská válka není naše válka a „u Kyjeva“ se nebojuje a nikdy nebojovalo za Prahu!

 

Odbory jsou proti posílání jakéhokoli válečného materiálu kyjevskému režimu, který jej bude používat i na vyhlazování menšin, odbory chtějí sociální výhody v první řady pro naše pracující a žádají přesné rozlišování pojmu uprchlík a migrant s tím, aby nebyla udílena mimořádná ochrana, stejně jako povolení k pobytu a pracovní povolení, plošně, což je diskriminační vůči lidem z jiných (režimem méně preferovaných) zemí.

 

Odbory OS ČMS žádají zastavení cenzury a odstranění všech nástrojů, vedoucích k potlačování politických práv v současné době.

 

Žádáme konec sankčních opatření vůči suverénním státům a samozřejmě požadujeme znárodnění majetku ukrajinské oligarchie na našem území, který bude spolu s příspěvkem velvyslanectví Ukrajiny sanovat výdaje a škody (například vybydlené ubytovny) vzniklé v období migrační vlny. Rovněž se připojujeme k tlaku na demokratizaci Ukrajiny, v první řadě na konec útlaku menšin a na legalizaci odborů a komunistické strany i dalších pokrokových a sociálních organizací!

 

Bez jasného slova třídně orientované odborové organizace bychom se mlčením stali spoluviníky kolapsu české infrastruktury a ukradení základních sociálních a politických práv pracujících v České republice!

 

Centrála Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS)