Skip to content

Operace Streaming: Nová americká zpravodajská operace ke zkreslení kubánské historie

Upravit z rozmaru historická fakta a přizpůsobit je příběhu, který škodí suverenitě národů, je opět sázkou vlády USA proti kubánskému národu. To je to, o čem je výpověď, kterou tyto noviny před několika týdny umocnily, týkající se operace amerických speciálních služeb koncipovaných – když ne – za účelem „změnit režim“ na Kubě.

Operace Streaming, což není příliš nový termín, má mimo jiné za cíl přepsat historii Kuby, poskytnout přeslazený popis kapitalismu před rokem 1959 a samozřejmě představit obílenou verzi neokolonie a roli USA v této historii.

Jejich cílem je rozložit to, co nazývají oficiální verzí kubánské historie, a ovlivnit zejména mládež. Vycházejí ze skutečnosti, že Kuba čelí nejen ohromným peripetiím ekonomické situace, ale také procesu větší složitosti reality s existencí nových ekonomických aktérů a jejich sociálním dopadem.

Usilují proto o to, aby po šesti desetiletích konečně zvítězilo myšlení a hodnoty promytého, idylického kapitalismu, zbaveného katastrofy, kterou tento systém s sebou nese pro velkou většinu v nerozvinutých zemích a stále více v prvním světě.

Za tímto účelem mají mediální stroj a zdroje, aby se pokusili prosadit v digitálních sociálních sítích, ve kterých hyperbolizují jak problémy, kterými zde trpíme, tak výhody takzvaného amerického snu, to vše formulované vládou USA, která, jak bylo oznámeno, zaručí v roce 2024 pro tyto účely nejméně 50 milionů dolarů.

DULLES A UMĚNÍ INTELIGENCE

Zakladatel Ústřední zpravodajské služby (CIA), Allan W. Dulles, v roce 1963 publikoval The Art of Intelligence, který aktem „upřímnosti“ vysvětluje potřebu změnit morálku a historii národů, které jsou předmětem imperialistického apetitu.

Bezostyšně dodává, že cílovou skupinou je mládež, kterou „zkorumpujeme, demoralizujeme a zvrhneme,“ říká a uzavírá, že „konečným cílem strategie v planetárním měřítku je porazit na poli idejí alternativy k naší nadvládě, skrze uzurpaci kolektivní imaginace a rekolonizaci vykupitelských a libertariánských utopií“. Konec citátu, který nevyžaduje další komentář.

V aktualizované modalitě najdeme stejné koncepty odhalené „otcem zakladatelem“ spawnu CIA, ve výše zmíněné operaci Streaming.

Razones de Cuba, digitální zpravodajská platforma, která tuto operaci zveřejnila, poukazuje na to, že jde o výtvor amerických zpravodajských služeb s „cílem zmanipulovat události a postavy kubánské historie“, jako je fyzické zmizení Camila Cienfuegose a Ernesto Che Guevara, boj proti banditům v Escambray, vítězství na Playa Giron a epická role Kuby v Africe, včetně viscerální války, kterou před časem vedli proti kubánské lékařské spolupráci v zahraničí.

Razones de Cuba dodává, že financování této operace pochází od ministerstva zahraničí a dokonce i od OAS, neuvěřitelné, co se může pokazit, je otázka s jistou dávkou ironie.

Některé z těchto omylů již probíhají. Například média sídlící na jižní Floridě, jejichž jména není třeba uvádět, parafrázujíc Dona Quijota, věnovala ne méně než šest článků kubánské internacionalistické účasti v Angole, okořeněné delirantními postavami zjevné vědecké vážnosti.

Lze dodat, že tato praxe je běžná v tomto médiu, které se mimochodem za vydatné podpory Usaid podílí na další operaci finanční destabilizace prostřednictvím datové platformy DevTech Systems, Inc, vytvořené v roce 2018 a v čele s jedním z obvyklých podezřelých z miamské mafie, vzdáleného kubánského původu.

Na sociálních sítích je také běžné, že se množí profily, které evokují okouzlující, elitářskou Havanu před rokem 59, snažící se prodat absurditu, že všechno bylo velkolepé, a vyhýbající se obrovským pohromám, které utrpěla velká většina Kubánců, včetně popírání vraždy 20 000 mučedníků.

Mezinárodní povaha operace Streaming se neomezuje pouze na zemi původu myšlenky a na to, kdo ji financuje, ale zahrnuje také představitele argentinské vlády. To nám umožňuje bez krácení slov prohlásit, že ideologický základ a formát této nové kampaně proti kubánskému lidu má silné vazby na ultrapravicový drift.

To odstraňuje veškeré pochybnosti o tom, kterou cestou se v těchto časech ubírá neobatistická kontrarevoluce a některé z nich s umírněným projevem, jako jsou výše zmíněná média financovaná USAID.

Vládci jižní země dokonce nabízejí možnost školení pro Kubánce, kteří se chtějí naučit „skoncovat s komunismem“, kteří a priori ignorují zásadu nevměšování se do vnitřních záležitostí svých sousedů, jak je uvedeno v Proklamaci Latinské Ameriky a Karibiku jako zóny míru, jednomyslně přijaté u příležitosti 2. summitu Společenství států Latinské Ameriky a Karibiku (CELAC), který se konal v Havaně v roce 2014.

NEGATIONISMUS V RIO DE LA PLATA

Argentinská ultrapravice ze své strany popírá genocidu na svém lidu; dobře, také popírá současnou a každodenní genocidu v Gaze. Tento postoj, známý jako „popírání státního terorismu“, sahá od prostého popírání této genocidy až po jemnější formy, které jdou až k bagatelizaci nemilosrdných a dehumanizovaných faktů, prezentovaných jako triviální. V podobném duchu jsou na sociálních sítích zprávy napsané v Miami, které dávají za pravdu Fulgenciovi Batistovi.

Nyní se z vysoké vlády v Buenos Aires ozývají hlasy, které nevědí, že tam byla vojenská diktatura, a zpochybňují, že počet 30 000 lidí zmizel, což vyvolalo absurdní debatu o počtu, jako by nestačil pouze na jeden případ nuceného zmizení, který má navíc tu krutost, že příbuzní nemohou oběti ani vidět.

S velmi podobnou zaujatostí nalézáme další ultrapravicové přístupy od Vox, španělské verze tohoto proudu; zde jdou až do přemíry tvrzení, že k takovému dobytí Ameriky nikdy nedošlo, jako by Hernán Cortés byl jedním z prvních turistů ze starého kontinentu na této straně Země.

Tyto snahy, které se již ze zvědavosti vyskytují v trumpovské rétorice, jsou ty, které pro Kubu propaguje prostřednictvím operace Streaming „liberální“ Bidenova vláda, se žádostí o podporu argentinských úřadů. Při nedávných návštěvách v Buenos Aires republikánský senátor Marco Rubio a dva váleční biskupové, ředitel CIA a nevýslovný náčelník Jižního velitelství, který pracuje na hanebné reedici Monroeovy doktríny, plánovali něco podobného při nedávných návštěvách Buenos Aires.

VĚCI BUDOU VIDĚT

V kontextu chaotického klimatu, ve kterém dnes funguje mezinárodní realita, v němž staré odmítá zemřít, se hegemonismy uchylují k tradičním metodám, fabulují o historii a zpochybňují inteligenci lidí, stejnou inteligenci, kterou se vždy snažili bránit v nejlepším hollywoodském stylu, nyní s audiovizuálními kapslemi ve formátu 2.0 pro digitální sociální sítě.

Vše objasňuje Dulles, který lakonicky trvá na tom, jaký by měl být postoj k zachování imperiálních zájmů: “Budeme se muset zbavit sentimentalismu a nesmyslů. Musíme zanechat vágní a nerealistické cíle, jako jsou lidská práva. Podle doznání není třeba dokazovat.“

Francisco Delgado Rodríguez / granma.cu

Překlad redakce Kominternetu