Skip to content

Odsouzení kněze v Polsku za antisemitismus

Polský soud poprvé odsoudil katolického kněze za antisemitské urážky v kázání.. „Mše neomlouvá antisemitský jazyk nenávisti,“ uvedl soud v Poznani a odsoudil kněze Michala Woźnického, který přirovnával Židy k pijavicím a klíšťatům.

Zatím nepravomocný verdikt představuje podle deníku precedens. „Útočil na Židy slovy, která měla vyvolat proti nim nepřátelství a odmítání akceptace a vytvářet negativní postoje,“ prohlásil soudce.

„Musíme si uvědomit, že Židé ve světě přijali roli pijavice, klíštěte, tvora, který žije na těle hostitele a tyje z něj, dokud jej nepřivede k smrti a pak se přenese na dalšího,“ prohlásil Woźnicki během bohoslužby na konci předloňského října.

Tvrdil také, že ďábel používá Židy, aby vytvářel situace, kdy malé dítě místo toho, aby vzpínalo ruce k bohu, zapne mobilní telefon a kouká se na „nahou ženskou a nahého chlapa“, popřípadě na „kluka s klukem, anebo ženskou s ženskou“. „To jste udělali vy, Židé, a děláte to s penězi v rukou,“ hlásal kněz. Židům připsal vinu za „špatnost ve světě“. Novináře, který o něm psal, označil kněz za slouhu Židů.

Nebylo to Woźnického první nenávistné kázání, ale první, o které se musela začít zajímat prokuratura, kvůli podanému trestnímu oznámení.

Kněz před soudem neskrýval pobouření nad tím, že jej prokuratura stíhá za vyjádření během bohoslužby. Soudce ale zdůraznil, že žádné okolnosti neomlouvají hlásání antisemitismu a kázání nezbavuje kněze povinnosti respektovat zákon.

Woźnicki obvinění odmítal a tvrdil, že chtěl jedině upozornit na hříchy a hříšníky, řídil se „láskou“ a starostí o křesťany a Židy. Ale ani před soudem se nezdržel spikleneckých teorií. Tvrdil, že Židé vládnou světu a vyvolali pandemii. „Povinností kněze je hlásat pravdu a pravou víru bez ohledu na to, že se to může dotknout něčích náboženských citů,“ prohlásil.

„Obžalovaný se mýlí. Nic nemůže ospravedlnit urážení lidí. Účel nesvětí prostředky,“ prohlásil soudce. Řekl také, že jej nepřesvědčilo knězovo vysvětlování, že přirovnání k parazitům a ztělesnění zla mělo být výzvou k zavržení hříchu. Knězovy výroky byly podle soudce nepřípustné a nepřijatelné. Nenávistné kázání nebylo „nehodou“ při práci, ale stálým motivem v knězových kázání, o kterých média mnohokrát informovala. Jen se o ně do té doby prokuratura nezajímala.

Soudce nicméně připustil, že kněz až dosud nebyl trestán, a neposlal jej proto do vězení. Místo toho má během půl roku odpracovat každý měsíc 30 hodin ve prospěch společnosti.

Saleziáni vyloučili Woźnického ze svých řad za neposlušnost, ale nadále zůstává knězem. Církevní řízení s ním trvá od roku 2021, přestože je kněz obviněn z pohoršování a kacířství. Po nuceném odchodu z příbytku v sídle saleziánů v centru Poznaně bydlí u dospělého ministranta, odkud nadále vysílá své mše na serveru YouTube.

Uvedený případ je jenom křiklavým projevem vlivu, který plní náboženství ve společnosti.  Smyslem náboženství vždy bylo ideologicky ovládnout “masy” prostřednictvím odvrácení pozornosti od skutečných příčin jevů a podpořit tak legitimitu vládnoucí třídy.

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 9. 2. 2023 ve 20:00.