Skip to content

Odbory PAME k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách

Prohlášení Všedělnické odborové fronty (PAME), řecké odborové velmoci, u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách:

 

„U příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách vyjadřuje PAME znovu svou solidaritu s každou ženou, která zažívá násilí a nejistotu v práci i v každodenním životě.

 

Zvláště odsuzujeme děsivé případy sexuálního zneužívání a vykořisťování dětí.

 

Sexuální násilí a zneužívání jsou špičkou ledovce mnohostranného násilí a sociální diskriminace, kterou zažívají ženy z pracující třídy, přičemž hlavní příčinou je násilí ze strany zaměstnavatele a státu.

 

Protože násilí je:

 

– V roce 2022 s obrovským vzestupem vědy a techniky, obrovským bohatstvím produkovaným pracující třídou, kdy dělnická rodina není schopna uspokojit své základní potřeby. Žít ve strachu z výpadků elektřiny a vody. Nemůžeme vytápět naše domy. Naše děti se učí v chladných školách.

 

– Zrušení nedělních prázdnin, nařízení práce 7 dní v týdnu, vyčerpávající hodiny a matky, které nemohou své děti ani vidět.

 

– Naprostý nedostatek opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti, opatření na ochranu ženských těl, jehož výsledkem je každé tři dny jeden mrtvý pracovník, tisíce zmrzačených pracovníků.

 

– Propouštění těhotných žen, ženy s rodinnými povinnostmi.

 

– Soudní exekutoři a policie vtrhli do našich domovů na příkaz supích bank a fondů.

 

– Neustále a stále hlouběji nás zapojovat do vojenských soutěží a plánů a žít ve strachu z globální války.

 

PAME vyzývá odbory, aby posílily boj za práva moderních žen v práci, za ochranu mateřství, aby žádný pracovník nebyl zranitelný vůči ekonomickému a sociálnímu tlaku a vydírání.

 

Spolu s odsouzením násilníků bojujeme a požadujeme všechna nezbytná opatření pro plnou sociální ochranu a podporu týraných žen, dětí a rodin obětí s odpovědností státu.

 

Odsuzujeme současnou vládu, která štědře rozdává miliardy eur podnikatelským skupinám, ale omezuje veškerá opatření k prevenci násilí na ženách pouze na informační kampaně. Zároveň je zde obrovský nedostatek veřejné a bezplatné infrastruktury sociální a dětské ochrany, kterou časem podepíší všechny vlády.

 

Štítem ochrany pro každou zaměstnanou ženu a pro její děti je kolektivní, organizovaný boj prostřednictvím odborů a masových orgánů hnutí, účast na boji za život a práci s právy. Tak se láme strach a izolace, aby extrémní a násilné postoje nenašly oporu.

 

Požadujeme:

 

– Abychom zabránili násilí na ženách a chránili je, požadujeme rozsáhlou síť veřejných a bezplatných sociálních služeb a infrastruktury poradenských center, kde by pracovali kvalifikovaní a stálí pracovníci, nikoli soukromé společnosti a nevládní organizace. Financování ze státního rozpočtu.

 

– Obsazení škol potřebnými vědeckými pracovníky (psychology, sociálními pracovníky atd.), kteří také včas identifikují a budou se zabývat fenomény násilí a domácího násilí.

 

– Vytvoření jediného orgánu na ochranu dětí, který bude nést výhradní odpovědnost státu, s rozvojem moderních veřejných struktur, spolu s výraznou podporou institucí osvojení a pěstounské péče a plným personálním obsazením všech veřejných služeb zapojených do ochrany dětí.

 

– Organizovat informační programy ve školách a na univerzitách, ve zkušebních vzdělávacích oblastech vědeckými, státními orgány.

 

– Zvýšení mezd, podpis kolektivních pracovních smluv.

 

– Stálá stabilní práce, 7 hodin – 35 hodin – 5 dní, pevná pracovní doba dle kolektivních smluv, 6 hodin – 5 dní – 30 hodin pro těžké a rizikové profese.

 

– Legislativa pro potvrzení neděle jako svátku.

 

– Zrušení všech flexibilních forem zaměstnávání, neplacených přesčasů, zákonů o úpravě pracovní doby a narušování kolektivních smluv.

 

– Účinná ochrana pracujících žen a mateřství.

 

Posilujeme naše odbory, náš kolektivní, jednotný boj proti násilí a vykořisťování.”

 

 

(ze zdroje IDCOMMUNISM přeložil MP)