Skip to content

Obrana socialismu nebo „okupace“?

Používat termín „okupace“ v souvislosti s událostmi srpna 1968 je stejné, jako házet socialismus a fašismus do jednoho pytle!

Ohánět se právními formulacemi není namístě!

Nad vším byl právě princip obrany socialismu!

 

*****

Revoluce, která se neumí bránit, nemá smysl. Je smutné, že vedení strany si muselo jet „napravit hlavu“ do Moskvy!

 

Zásadní chybou A. Novotného s jeho socialistickou ústavou bylo, že zde místo toho nezřídil základnu sovětské armády. Mohlo se tak předejít aktu, který díky idiotovi A. Dubčekovi kormidlovanému jistou klikou, došlo pod vedením nepřátel ve sdělovacích prostředcích k masové hysterii, kterou se dodnes ohánějí pravicové síly. Žel, nenašel se nikdo jiný než G. Husák s minulostí politického vězně a ten nechtěl, aby se o něm říkalo, že se mstí. Tvrdé tresty za ohrožení socialistického vývoje, za narušení jednoty socialistického tábora by tehdy byly zcela namístě.

Ze strany nebyli vyloučení žádní přesvědčení komunisté. Do prověrek měli dost času si své postoje rozmyslet. A ti, co se provinili praktickým naplněním výše uvedené skutkové podstaty, byli vyloučeni právem a své ledví odhalili svou následnou aktivitou a podporou Charty 77 a jiných podvratných aktivit vedených mstou. Jakékoli vysvětlování, že šlo o okupaci je antikomunistický výlev!

Řada dalších vývodů podpořených citacemi různorodých zdrojů je zcela zmatečná!

Názorně lze dokumentovat, jak vypadá příchod okupační armády lze známým snímkem z průjezdu wehrmachtu Václavským náměstím, kde se z davu zvedá jedna zaťatá pěst. Ostatní přihlížející jsou ochromeni strachem.

Poté se národ přece jen odhodlal při výročí 28. října 1939 vyjádřit odpor k okupaci. Demonstrace byla v Žitné ulici potlačena střelbou a výsledkem byli dva těžce poranění, kteří zraněním podlehli. Ještě 15. listopadu se pohřbu Opletala zúčastnili tisíce studentů. Jaká byla odpověď okupantů na tento vzdor, je všeobecně známo…

Chce snad někdo tyto události srovnávat se zásahem proti demonstrantům v roce 1969? V třicátém devátém bylo okamžitě zatčeno několik set  studentů a organizátoři zastřeleni. Byly zakázány vysoké školy. Zatčení byli odesláni do koncentračních táborů a následovaly je další desetitisíce odpůrců okupace. Dále už odpor mohl probíhat jen v ilegalitě a s nasazením vlastního života.

Chce s tím snad někdo srovnávat sesazení některých exponentů režimu, kteří ve valné většině zradili své komunistické přesvědčení, s příkazy k totálnímu nasazení do Německa? Nerespektovat příkaz, znamenalo koncentrák, kde smrt hrozila každým dnem.

A pak zde máme obrázky ze srpna 1968, kdy se zdivočelí výrostci a uražení „vlastenci“ pokouší zapalovat tanky beze strachu z odvety. Tak nevypadá okupace! Za ta léta „okupačního“ režimu bylo např. postaveno na 2 miliony bytů a chyběla jen jedna pětiletka a byt se mohl dostat na každého: 3+1 za základní nájem cca 250 Kč a s další slevou na každé dítě!

Mnozí si na Letné  v listopadu 1989 vycinkali velmi drahou budoucnost, jak přijít ke střeše nad hlavou, což je základní životní potřebou, která spadá v takto rozvinuté společnosti mezi základní lidská práva.

Názory prezentované v článku L. V. jsou příčinou toho, že ještě několik dalších generací nepochopí
podstatu srpna 1968 a proč se tak muselo stát!

Možná se mohlo více experimentovat v rámci zemí RVHP, ale tady šlo o rozpad socialismu!

*****

Kdyby tady byla zmíněná základna sovětské armády a při každé výměně ročníků se prováděly oslavné průjezdy sbratřené armády (tak jak to dnes předvádějí armády NATO), žádný nečekaný vstup by se nekonal!

Kdyby sem dnes vstoupila vojska NATO, nikdo ve světě by ani nešpitnul. My bychom to považovali za okupaci, ale ti druzí by šli tleskat vojákům na ulici tak, jako se dnes chodí dívat obdivně do Ostravy na největší symbol hromadného vraždění civilistů letouny B-52 schopné nést až 50 tun bomb či napalmu.

 

*****

Který okupant by si dal do smlouvy o dočasném pobytu vojsk ustanovení, že jeho vojáci pohybující se mimo základny, podléhají jurisdikci okupovaného? Který okupant se smíří s tím, že jeho národ má poloviční životní úroveň než okupovaný?!

Dnes se naši „bratři“ v EU honosí dvou- až čtyřnásobnými platy než máme my „osvobození“ z „totality“. Za války si Němci – okupanti, mazali chleba máslem a my margarinem! Po nečekané návštěvě armád Varšavské smlouvy, ukázaly eurokomunistické strany své revizionistické ledví, které je dovedlo do záhuby. Nepochopili, že jde o zrušení dohod z Jalty a o ofenzívu kapitálu.

Někdo roní slzy nad tím, že jsme uran vyváželi do SSSR. Měli jsme ho snad vyvážet za „lepší“ cenu jestřábům USA?

V rámci RVHP jsme měli jistotu dovozu surovin, na kterých byla naše ekonomika závislá a navíc za stabilní ceny. Vedle toho jsme měli zajištěn odbyt výrobků těžkého strojírenství a plynulé využití jeho kapacit, které dnes, pokud jsme o ně nepřišli, jsou závislé na soutěžení s těmi silami imperialismu, které ovládají světový kapitál a trh.

Varšavská smlouva byla součástí mezinárodního práva v souladu s Chartou OSN a jejím základním principem byla obrana socialismu. Takže události srpna 1968 vidím jako bratrskou pomoc!

 

Karel Mráz