Skip to content

O krádeži mezd nemluvíme dost

Městská rada v Denveru vykročila do roku 2023 pravou nohou. V pondělí 9. ledna rada jednomyslně odhlasovala rezoluci 22-1614, zákon proti krádežím mezd, který výrazně zvyšuje schopnost denverských zaměstnanců vymáhat mzdy, které jim ukradli jejich šéfové.

Téměř čtyři roky připravovaná rezoluce 22-1614 je nejen vítězstvím dělnické třídy na Mile High, ale příležitostí pro americkou levici jako celek. Prosazováním podobných zákonů proti krádežím mezd po celé zemi budou moci socialisté současně chránit dělníky, trestat provinilé podniky a povznést se nad hluk kulturní války, aby dělnické třídě ukázali, že levice je jedinou politickou silou, která se vážně zasazuje o zlepšení jejich materiálních podmínek.

 

Denverská vyhláška

 

„Krádež mzdy“ je široce definována jako případ, kdy šéf nezaplatí pracovníkovi to, co mu ze zákona dluží. Mezi její nejběžnější formy patří porušování minimální mzdy, neplacené přesčasy, nucení zaměstnanců pracovat přes přestávky na jídlo, nelegální srážky z výplaty a přímé krádeže. Když se tyto prohřešky vezmou dohromady, dosahují závratné výše. Podle výzkumu denverské městské rady se zaměstnancům v Coloradu každý rok ukradne až 728 milionů dolarů.

Kromě toho, že ukradené mzdy vytahují peníze z kapes jednotlivých zaměstnanců, přispívají k tomu, že připravují dělnické komunity o tolik potřebnou ekonomickou aktivitu (nákupy a pod.; pozn. překl., možná zbytečná) a daně k financování zásadních sociálních programů, jako jsou školy, doprava a zdravotnictví. Místo toho se ukradené mzdy ukládají na bankovní účty zlodějů, daleko od míst, kde jsou nejvíce zapotřebí.

Díky snahám denverských odborových svazů, levicových skupin jako Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA) a městských zastupitelů podporovaných DSA však dnes rezoluce 22-1614 těžce brzdí potenciální zločince tím, že zaměstnancům dává možnost snadno si přivlastnit to, co jim právem patří, a zároveň trestá podniky, které okrádají denverskou dělnickou třídu.

Nový návrh zákona dává poškozeným pracovníkům dvě možnosti, jak získat ukradenou mzdu zpět. První je prostřednictvím úřadu práce v Denveru, který žádost prošetří a má možnost zaměstnavatelům naúčtovat dlužnou mzdu plus dvanáctiprocentní úrok. Druhou možností je právo na soukromou žalobu, které zaměstnancům umožňuje žalovat u soudu o trojnásobné odškodné, odměnu advokáta, opětovný nástup do zaměstnání a 100 dolarů za každý den, kdy odešli a mzda jim nebyla vyplacena.

Kromě těchto možností návrh zákona také zvyšuje promlčecí lhůtu pro krádež mzdy na tři roky, rozšiřuje definici „pracovníka“ o nezávislé dodavatele (řidiče Uberu, DoorDashers atd.) a zavádí restituce „na řetězu“, což pracovníkům umožňuje vymáhat mzdu od podniků, které si najaly svého přímého zaměstnavatele.

S jasnými restitučními procesy, přísnými tresty a rozšířenou ochranou je denverská rezoluce 22-1614 zlatým standardním modelem legislativy proti krádežím mezd. Levice by se měla snažit ji napodobit v každém americkém městě a státě.

 

Celonárodní otázka

 

Krádeže mezd se bohužel neomezují jen na Skalisté hory. Výzkum provedený denverskou městskou radou zjistil, že až 68 procent amerických dělníků s nízkými mzdami a se sídlem ve městech utrpělo během typického pracovního týdne nejméně jedno porušení zákona o krádežích mezd. Podle Institutu hospodářské politiky je americkým dělníkům krádežemi mezd každý rok ukradeno až 50 miliard dolarů. Pro srovnání, FBI odhaduje celkovou hodnotu loupeží v roce 2019 na 482 milionů dolarů, což znamená, že zaměstnavatelé ukradli Američanům stokrát více než tradiční zloději.

A zatímco každý desetník ukradený jakémukoliv dělníkovi je neomluvitelný zločin, stejně jako většina forem vykořisťování, nejčastějšími oběťmi krádeží mezd jsou ti nejopomíjenější. Vzhledem k tomu, že největší pravděpodobnost, že jim bude ukradena mzda, mají ženy, migrující dělníci a dělníci barevné pleti, ochrana proti krádežím mezd je otázkou sociální spravedlnosti stejně jako otázkou pracovní.

Vzhledem k tomu, že krádeže mezd představují pro dělnickou třídu ve Spojených státech každodenní hrozbu, měly by levicové a dělnické skupiny po celé zemi učinit schválení zákonů proti krádežím mezd nejvyšší prioritou. I když některé oblasti mají stávající legislativu proti krádežím mezd – a ve Sněmovně reprezentantů právě leží „zákon o prevenci krádeží mezd a vymáhání mezd z roku 2022“ – je zřejmé, že to, co už platí, k zastavení této všudypřítomné hrozby nestačí. Vzhledem k naléhavé potřebě chránit těžce vydělané platy amerických zaměstnanců by se socialisté měli snažit zavést ochranu proti krádežím mezd na všech úrovních vlády.

Právní ochrana není jediným přínosem, který by takový nátlak přinesl. Prosazování zákonů proti krádežím mezd by kromě boje proti nespravedlnosti vytvořilo jasnou hranici mezi politickými aktéry, kteří se skutečně snaží pomoci dělníkům, a těmi, kteří používají prodělnickou rétoriku, aby zakryli svou reakční politiku. Ke škodě levice jsou prokapitalistické instituce obou hlavních politických stran zběhlé v papouškování prodělnických nálad, odvádění pozornosti dělnické třídy a vysávání socialistického hnutí potenciálních stoupenců.

Donald Trump a republikáni se staví do pozice „dělnické strany“ tím, že z přistěhovalců dělají obětní beránky jako příčinu stagnace mezd. Mezitím snižují firemní daně a ohrožují dělníky deregulací, jak je vidět na děsivé vlakové katastrofě ve východní Palestině. A jak jsme viděli z rozhodnutí prezidenta Joea Bidena preventivně rozbít stávku železničářů počátkem letošního roku, Demokratická strana odpočívá na vavřínech s podporou odborů, zatímco pro samotné pracující dělá jen velmi málo.

Může trvat dlouho, než budou mít socialisté moc prosadit na celostátní úrovni účinný zákon proti krádežím mezd. Jejich představení místním politikům je dosažitelnější a zároveň slibnější, protože na nižších úrovních mnohem méně převládá politický tribalismus a deformace korporátních médií.

Jakmile budou zákony proti krádežím mezd předloženy státním zákonodárným sborům a městským zastupitelům, mnoho prostoru k váhání nebude. Buď jsou politici pro ochranu pracujících, nebo stojí za zlodějskými šéfy. Pokud zvolí to první, levice právě předložila důležitou legislativu chránící přehlížené a odstrkované a omezující krádeže korporátních firem. A pokud politici zvolí to druhé, budou odhaleni jako politici proti dělníkům, kteří mluví za pracovní síly, ale chodí za šéfy. Oba výsledky mají potenciál podpořit náš projekt budování bojující dělnické třídy.

 

https://portside.org/2023-03-07/we-arent-talking-enough-about-wage-theft  

vyšlo v Portside 7. března 2023

Autor: Joe Mayall, pův. pro Jacobin, 5. března 2023

===

překlad Vladimír Sedláček