Skip to content

Nový protikomunistický útok proti KS Venezuely a dělnickému hnutí

21. července se Komunistická strana Venezuely (PCV) stala cílem nové agrese, která demonstruje represivní eskalaci vlády Nicolase Madura proti bojům dělnického a lidového hnutí, jež konfrontuje přizpůsobování se neoliberalismu a vládní politiku, která ničí mzdy dělníků.

Událost se odehrála v kontextu masivní mobilizace, již svolala Jednotná odborová platforma s požadavkem, aby byly zrušeny pokyny Národního rozpočtového úřadu (ONAPRE), které výrazně snižují platy a kolektivní práva dělníků veřejné správy. Vláda se prostřednictvím kanceláře starosty obce Libertador (Caracas) a Strany PSUV (Sjednocené soc. strany Venezuely) pokusila porušit politické a demokratické právo dělníků na provedení jejich mobilizace tím, že rozmístila zastrašující skupiny a represivní státní orgány po celé trase mobilizace plánované Jednotnou odborovou platformou. Tuto praxi vyvíjely po mnoho let diktátorské, sociálnědemokratické a sociálnědemokratické vlády – poslední dvě jmenované se seskupily v paktu „Punto Fijo“ – aby zastrašily a potlačily dělnické a lidové boje v 60., 70., 80. a 90. letech minulého století.

Trvalé obklíčení a provokace těchto přepadových skupin proti mobilizaci pracujících se projevilo fyzickými útoky proti několika pracujícím, mezi nimi i naší soudružce Jackeline Lópezové, člence ústředního výboru PCV a národního vedení Ženského hnutí Clary Zetkinové, kterou porazily přepadové skupiny z caracaské radnice při útoku, jenž koordinovali regionální a národní představitelé PSUV, kteří zabránili příchodu dělníků a důchodců do kanceláří místopředsedy.

Protikomunistické a protidělnické represe mobilizací neskončily. Na konci dne představitelé Bolívarské zpravodajské služby (SEBIN) – politické policie státu – pronásledovali vozidlo PCV, ve kterém se soudružka Adelaida Zerpová, členka ústředního výboru a politické kanceláře PCV, a soudruh Angel Castillo, národní koordinátor 2. června kolektivu pracovníků Barrio Adentro (Zdravotnictví) a člen PCV, vraceli do sídla strany. Po příjezdu do sídla obklíčili úředníci SEBIN vozidlo, brutálně napadli soudružku Adelaidu Zerpovou a vzali soudruha Angela Castilla jako rukojmí, bez jakéhokoli oprávněného důvodu, a tím porušili jeho základní lidská práva.

Po tlaku vyvolaném vypovězením PCV, venezuelských pracujících, lidového hnutí a mezinárodní solidarity byl soudruh Angel Castillo propuštěn. Byla mu však vydána soudní obsílka k údajnému vyšetřování, jehož příčina není v textu specifikována. Nepochybně jsou tyto akce součástí operací obtěžování, cenzury, nenávistných poselství, zastrašování a represe proti revolučním dělníkům a lidovému hnutí, což je zase součástí prohlubování politiky kriminalizace a souzení bojů pracujících v zemi.

Tato konkrétní skutečnost, která dokládá vzestup protikomunistického a protidělnického násilí vlády, úzce souvisí se systematickou kampaní protikomunistického očerňování, již provádějí mluvčí a vysocí představitelé PSUV prostřednictvím státních kanálů. Prostřednictvím těchto médií je PCV nezodpovědně obviňována z přijímání finančních prostředků od bývalých představitelů vlády PSUV, obviňována z korupce nebo z přijímání hospodářské podpory od amerických imperialistických organizací. Nedávno místopředseda PSUV Diosdado Cabello ve svém týdenním televizním programu vydal nová nezodpovědná prohlášení, v nichž obvinil PCV, a zejména generálního tajemníka ústředního výboru soudruha Oscara Figueru, z toho, že jsou vykonavateli imperialistických plánů proti Venezuele. Právě v rámci těchto lží a tohoto falešného „antiimperialistického“ boje ospravedlňují vláda a vedení PSUV své agrese proti politickým a demokratickým právům PCV a vůdců pracujících z Jednotné odborové platformy.

Jak jsme při různých příležitostech odsoudili, vláda a vedení PSUV používají falešný protiimperialistický diskurz k represi proti pracujícím a lidovému hnutí, které povstává proti divoké proimperialistické a protidělnické politice. Zatímco diskurzivně udržuje zdání konfrontace s americkým a evropským imperialismem, vláda uzavírá pakt s Washingtonem a jeho monopoly, hlavně ropnými. Nedávno schválený organický zákon o zvláštních ekonomických zónách a pokroky směrem k reformě zákona o uhlovodících ukazují pokrytectví vlády, která tvrdí, že je „levicová“, když tlačí na nejhanebnější odevzdání svrchovanosti a bohatství země zahraničnímu kapitálu.

Vyzýváme komunistické strany a celosvětové dělnické hnutí, aby zůstaly ostražité tváří v tvář této eskalaci agresí vlády a jejích represivních orgánů proti politickým právům PCV a venezuelského dělnického a lidového hnutí. Mezinárodní solidarita a důrazné odsouzení proti kriminalizaci a judicializaci dělnických bojů ve Venezuele hraje důležitou roli v zadržování tohoto zuřivého vládního náporu, který odpovídá ofenzivě kapitálu proti právům venezuelských dělníků.

Z PCV jsme vděčni za četné projevy solidarity, které nám různé komunistické strany světa zaslaly veřejnými i soukromými cestami.

 

Politické byro Ústředního výboru Komunistické strany Venezuely (PCV)

Caracas, 23. července 2022