Skip to content

NE cvičení NATO NEL2! NATO ven z Rakouska!

Následující prohlášení předkládám především těm, kteří stále ještě tvrdí, že Rakousko je neutrální stát a tudíž jednotky USA, potažmo NATO, musely jet na manévry do Maďarska přes české svrchované území. (Pozn. překl.)  

 

Deklarace Ústředního výboru Rakouské strany práce, Vídeň, 21. listopadu 2021

 

V týdnu od 22. listopadu proběhnou vojenské manévry s účastí 1 700 vojáků ve Federální armádní výcvikové oblasti Allentsteig v Dolním Rakousku. Jde o cvičení „NATO Evaluation Level 2“ (NEL2), v němž bude krom jiného nacvičováno válčení v městských oblastech a bude vyhodnocena jeho účinnost. Účastní se ale nejen 7. střelecká brigáda Rakouských ozbrojených sil, ale také německá výsadkářská jednotka, jež funguje výslovně jako síla NATO. Cvičení je plánováno s úmyslem dovolit rakouským vojákům účast na zahraničních vojenských intervencích pod velením NATO.

Rakouská strana práce tyto vojenské manévry ostře odmítá. Podle ústavního zákona je Rakousko neutrální země, jež nemá se západní imperialistickou válečnou aliancí NATO nic společného. Vojáci NATO nemají co dělat na rakouském území, a ani Rakouské ozbrojené síly nemají co dělat v žádném podniku pod velením NATO. Naprosto se to neslučuje s rakouskou neutralitou ani s tím, že aliance svobodně podniká společná bojová cvičení nebo aktuální mise s jednotkami NATO či FRG (Family Readiness Group, Rodinný pohotovostní oddíl, v podstatě domobrana, složená z dobrovolníků a civilistů pracujících pro armádu, organizovaná armádou USA; pozn. překl.). NATO je imperialistická vojenská aliance, celosvětově zodpovědná za nabádání k válce, aktuální války, vojenské intervence, agrese a okupace. Akce vojsk NATO, jež na různých místech porušují mezinárodní právo a dopouštějí se válečných zločinů, musí být odsouzeny. NATO je jedním z nositelů nebezpečí vůči světovému míru.

Navíc rakouská pokračující a prohlubující se účast na plánech NATO znamená nebezpečí pro rakouský lid. Znamená nejen že synové a dcery Rakouska riskují život coby vojáci v misích NATO. Rakousko se tímto také stává terčem v imperialistických plánech a konfliktech, stejně jako terčem teroristických útoků, jak se stalo před rokem ve Vídni.

 

Rakouská strana práce pevně prohlašuje:

NE cvičení NATO NEL2 v Allentsteigu!

Vojska NATO ven z Rakouska!

Stáhněte Rakousko z natovského „Partnerství pro mír“!

NE misím rakouské armády pod velením NATO!

Stáhněte rakouskou armádu z Balkánu!

 

Www.solidnet.org  24. listopadu 2021

překlad Vladimír Sedláček