Skip to content

Naděje převládá v devíti kubánských školách, které se komplexně zabývají autismem

Hermetický svět dětí s poruchami autistického spektra, svět plný záhad, je rozzářen světlem naděje díky velké dávce lásky, náklonnosti a odhodlání specialistů pracujících v institucích zaměřených na vzdělávání a podporu dětí s poruchou autistického spektra (PAS). 

Škola Héroes del Moncada je jednou z institucí, která se nachází v historickém sídle pod záštitou Camagüey City Historian’s Office, která zrekonstruovala a přestavěla budovu a udržuje zde úzké vztahy se studenty prostřednictvím své rozsáhlé sítě kulturních institucí.

Škola obsadila majestátné panství, které se nachází v blízkosti parku Agramonte, protože zde byly před čtyřmi lety vytvořeny podmínky pro splnění požadavků výchovně-vzdělávacího procesu, který je vlastní tomuto typu speciálního vzdělávacího programu.

Škola je jediná svého druhu v provincii a slouží dětem z celého regionu se současným obsazením 24 dětí (21 chlapců a tří dívek), o které se pečlivě stará 40 členů personálu, který zahrnuje učitele, specialisty, asistenty pedagogů a pomocný personál. 

Rodiče dětí postižených touto neurologickou poruchou, jsou první, kdo vyjadřují vděčnost za citlivost a odhodlání, kterého jsou svědky při namáhavé každodenní práci ve škole, která vyžaduje nekonečnou trpělivost a vysokou úroveň profesní kvalifikace.

 

PRO POTŘEBY DĚTÍ

 

Proces hlavní renovace v Héroes del Moncada probíhal ve třech fázích a zahrnoval práce ve vstupní hale, sedmi učebnách, kuchyni, jídelně, počítačové laboratoři, knihovně, kanceláři sester, koupelnách, učebních odděleních, učebnu péče o domácnost a řemeslné dílně.

Ředitel Yudelis Pérez Carlos vysvětlil: „Vzhledem k tomu, že se jednalo o starou budovu, museli jsme znovu renovovat fyzický prostor, zajistit lepší světelné a ventilační podmínky a přidat prostory pro alternativní terapie, samozřejmě, vše s ohledem na specifické potřeby žáků. “

Rychlá prohlídka instituce byla dostatečná pro prozkoumání pečlivosti při navrhování každé ze tříd, včetně zrcadel pro práci logopedů a fotografií identifikujících učitele, pomocníky a samotné studenty, aby se děti lépe orientovaly uvnitř školy.

Ředitel uvedl, že prostřednictvím projektů mezinárodní spolupráce se brzy očekává specializované vybavení pro diagnostiku, které by mělo zase přispět ke zlepšení kvality života těchto mladých lidí a jejich pozdější přípravě na samostatnost jako dospělých.

Dnes,“ pokračoval Pérez, „si užíváme tuto krásnou, funkční školu, produkt úsilí a vytrvalosti pracovníků, kteří vložili své dovednosti a srdce do tohoto projektu lásky, který dodává cti a hrdosti společnosti.“

 

DŮLEŽITOST VČASNÉ DIAGNOSTIKY

 

Rodiče, znepokojeni chováním svých dětí, které by mohlo naznačovat autismus mohou nalézat ve škole důležité informace. Prvním krokem v takových případech je vyhodnocení Diagnostickým a orientačním centrem (CDO) a další multidisciplinární konzultační schůzka s cílem rozhodnout, jak postupovat.

Ředitel vysvětluje: „Praxe ukázala, že intervence začínající v raném věku spolu s aplikací inkluzivních vzdělávacích modelů představují nejlepší cestu k začlenění těchto dětí do společnosti. Proto je nesmírně důležité stanovit včasnou diagnózu. “

Správná kombinace těchto dvou faktorů přispívá k rychlejšímu přizpůsobení dětí sociální interakci s neznámými osobami v otevřených prostorech. Důležitost pravidelných výletů po městě, návštěva muzeí, účast na kulturních akcích, stejně jako terapie s koňmi a jinými zvířaty.

Neméně důležitá je téměř každodenní interakce s rodiči, kteří vždy věnují pozornost pokrokům dětí ve vzdělání a dovednostech, které doma doplňují cvičeními a domácími úkoly, které jim jsou vysvětleny, aby byla zajištěna kontinuita vzdělávacího procesu školy.

“V závislosti na potřebách rodin,” pokračoval Pérez, “každý měsíc pořádáme další tréninkové dny za účasti odborníků z neurologie, psychologie a psychiatrie mladistvých, abychom se podělili o nové poznatky a objasnili případné dotazy rodičů ohledně zacházení s jejich dítětem.”

 

STIMULUJÍCÍ KOMUNIKACE A SOCIÁLNÍ INTERAKCE

 

Učitelka Daidé Alejo Oquendo má více než 40 let zkušeností ve třídě, z čehož velká část je ve speciální pedagogice „Práce,“ říká, „která vyžaduje uplatnění dovedností, strategií a vzdělávacích reakcí, které autistickému dítěti umožní zažít kvalitní růst a rozvoj. “

Tato práce,“ pokračovala, „vyžaduje velkou trpělivost a lásku k tomu, co děláte, být flexibilní, pokoušet se dosáhnout svých cílů, aniž byste museli dětem něco vnucovat, ale spíše se k nim připojovat v jejich obavách a potřebách, a splnění vybraného cíle prostřednictvím osobní pozornosti. “

Daidé má na starosti seminář domácího hospodaření, jedné z klíčových oblastí, kde jsou autistické děti připraveny na život. Všichni studenti ve škole s ní tedy tráví čas a učí se, jak si připravit postel, oblékat se a koupat se, nebo si připravit salát, umýt nádobí, zamést a utřít prach z nábytku v místnosti. 

Účelem,“ dodává, „je přispět k prolomení sebeizolace, do které jsou ponořeni, zlepšit verbální a neverbální projev, budovat sociální vztahy a co nejvíce zlepšit komunikaci a schopnost samostatně žít i s problémy, které je obecně ovlivňují.“

To bude pro zaměstnance školy Héroes del Moncada dalším důvodem k oslavě Mezinárodního dne povědomí o autismu 2. dubna společně s celou společností jako další příležitosti k reflexi a prohloubení porozumění poruše, která vyžaduje zvláštní dávku něhy.

 

Data:

– Na Kubě je celkem 435 speciálních škol, které navštěvuje přibližně 33 639 dětí a dospívajících. Z toho je 443 studentů ( 199 žen a 244 chlapců) s PAS.

– Existuje devět škol specializujících se na komplexní pomoc autistickým dětem: Havana (4), Pinar del Río, Holguín, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Camagüey

Tito chlapci a dívky nedostávají podporu pouze v těchto komplexních zařízeních, ale také v dalších specializovaných centrech, která řeší komunikační omezení a mentální postižení, ale také v dalších vzdělávacích institucích, které jsou uzpůsobeny k obsluze těchto dětí. 

– Asi 246 studentů s PAS navštěvuje klasické školy na Kubě a je jim věnována komplexní pozornost v rámci inkluze.

 

Tato porucha, která se objevuje častěji u chlapců než u dívek, je definována neschopností navázat obvyklý kontakt s jinými osobami. Tyto děti mohou vykazovat různé ukazatele autismu, které zahrnují potíže s mluvení, či neochotou očního kontaktu. Často se straní, nehrají si s vrstevníky, mají poruchy emocí, rozrušují je změny v denní rutině, mají problém s pozorností, často provádějí opakované pohyby končetinami nebo hlavou, pohupují se, vytrvávají v monotónních činnostech nebo opakují různé rituály. 

Zdroj: http://en.granma.cu/cuba/2020-08-27/hope-prevails-in-nine-cuban-schools-comprehensively-addressing-autism