Skip to content

Leninovo velké dědictví: Generální tajemník KKE D. Koutsoumbas píše do „Sovetskaja Rossija“

V článku zveřejněném 22. dubna 2020 v novinách „Sovetskaja Rossija“ generální tajemník ÚV Komunistické strany Řecka (KKE) Dimitris Koutsoumbas oceňuje osobnost a dědictví Vladimíra Iljiče Lenina při příležitosti 150. výročí narození.

„Dnes, 150 let od narození V. I. Lenina, učení tohoto velkého revolucionáře a teoretika vědeckého komunismu zůstává naživu, relevantní, slouží jako vodítko pro boj mezinárodní dělnické třídy, lidových hnutí, za jejich konečné a neodvolatelné osvobození od vykořisťování, útlaku a nespravedlnosti – které jsou charakteristické pro kapitalistické výrobní vztahy, samotný kapitalistický systém, který je po desetiletí na svém posledním a nejvyšším, nejnebezpečnějším a barbarském stupni, ve fázi imperialismu. “ .

Generální tajemník KKE odkazuje na současnou situaci a píše, že „vývoj, který se odehrává v tomto období, s pandemií koronaviru, stejně jako nová ekonomická recese v globální ekonomice, znovu potvrzuje Leninovu analýzu, že kapitalismus je skutečnou hrozbou pro všechny lidi na světě“.

Dimitris Koutsoumbas poukazuje na to, že nezbytnost a význam socialismu a socialistické revoluce se časem zvýší a bude naléhavě vynesen na povrch, s novou dynamikou, která bude stále více zřejmá.

„Leninův průkopnický výzkum a jeho činnost, vítězství revoluce, umožnila shrnout své ponaučení do úplné teorie o socialistické revoluci a straně. Tyto lekce přispěly k rozvoji ideologického a politického základu pro vytvoření Komunistické internacionály, k novému vývoji v mezinárodním komunistickém hnutí, “zdůrazňuje vůdce KKE.

Koutsoumbas píše, že „dnes, více než kdy jindy, je Leninův teoretický odkaz neocenitelný. V praxi ověřuje správnost marxisticko-leninistické teorie revoluce, která byla výsledkem komplexní systematické analýzy imperialismu. “

Generální tajemník KKE dodává, že nihilistický přístup k socialismu 20. století a přijímání názorů na totální selhání – protože byl zastaven pokrok v jeho výstavbě – je nevědecký a antihistorický postoj, který vede k uváznutí na mrtvém bodě.

Koutsoumbas ve svém článku odkazuje na ospravedlnění Leninova teoretického přístupu k imperialismu a na ideologickou konfrontaci bolševiků a sociálních demokratů v rámci druhé internacionály v otázce imperialistické války.

„Velká říjnová socialistická revoluce – zdůrazňuje, – také potvrdila roli oportunismu jako ideologického politického vyjádření korupce v dělnické třídě, jako vliv buržoazní a maloburžoazní ideologie v dělnickém hnutí.“

Dále Dimitris Koutsoumbas mimo jiné píše:

„Na základě říjnových zkušeností se Lenin zabýval zejména otázkami moci státu pracujících, diktaturou proletariátu. Podrobně studoval zkušenosti Komuny, zkušenosti sovětů vytvořených během revoluce v roce 1905 v Rusku, roli státu na základě učení Marxe a Engelsa. Lenin zvláště přispěl k identifikaci zárodků orgánů nové moci, charakteru diktatury proletariátu jako nejvyšší formy státní organizace moci dělnické třídy, pro přechod od nezralé neúplné socialistické společnosti k vyšším a kompletní komunistická společnost, ve formě a obsahu “.

„Studiem této cenné zkušenosti, Leninova odkazu, zkušeností mezinárodního komunistického hnutí ,KKE vyvozuje závěry, které se odrážejí v jejích dokumentech. Dospěli jsme k rozhodujícímu závěru, že definici politického cíle, dělnické moci, je třeba dát na základě objektivního vymezení povahy doby, která je definována tím, která třída je objektivně v popředí sociálního rozvoje. “

Generální tajemník KKE zdůrazňuje, že Leninova teoretická práce a bolševická činnost poskytují cenné zkušenosti pro současné úkoly komunistických stran. „Neustálé tvůrčí využití leninistické metody a zkušeností v jejich každodenních politických činnostech by mělo být pro komunistické strany trvalým zájmem.“

http://www.idcommunism.com/