Skip to content

KSM na 25. Rosa Luxemburg konferenci v Berlíně

Po roce se delegace KSM opět vydala na cestu do Berlína na letos 25. konferenci pojmenované po Rose Luxemburgové, organizovanou novinami Junge Welt s názvem “Boj v ulici, odpovědět na systémovou otázku” (Kampf der Strasse, die Systemfrage beantworten). Ta se konala v Berlíně v sobotu 11. ledna 2020. Oficiálními jazyky konference byly němčina, angličtina, španělština a turečtina. Témata jednotlivých vystoupení, panelů a debat byla jako každým rokem různorodá a zajímavá. Mluvili zástupci mnoha německých hnutí zabývajících se problémy vzniklých z rozporů soudobé kapitalistické společnosti, jako je migrace, nedostatek bydlení, imperialistické války či rasismus. Na základě událostí posledních měsíců byla zařazena i solidární manifestace na podporu lidu Jižní Ameriky, kde postupně mluvili delegáti jednotlivých zemí a na závěr si všichni zazpívali chilskou píseň “El pueblo unido, jamás será vencido!” (Jednotný lid není poražen) Součástí byla i separátní místnost věnovaná mládeži, kde naší soudruzi z Německé socialistické dělnické mládeže SDAJ pořádali panely a workshopy řešící problémy postihující přímo mládež a debatovali možnosti, jak proti nim bojovat a boj organizovat. Na konferenci byly mimo nás účastni i delegáti komunistických mládeží Rakouska, Švýcarska, Dánska či Švédska. Čestnými hosty pak byli členové pronásledované Komunistická strana Polska.

Jako i vloni byl doprovodný program mimořádně bohatý, především knižní trh nás zaujal svojí velikosti a tematickou šíří. Mimo stánků Německé komunistické strany (DKP), mládeže SDAJ, deníku Junge Welt a významných německých marxistických nakladatelství a antikvariátů (kde byly zastoupeny knihy z produkce NDR), zde byly také okrajovější proudy. Na jednom stánku tak bylo možné nakoupit publikace od Envera Hodži, naproti prodávali mikiny a odznáčky anarchokomunisté, vedle prodávali maoisté i trockisté své noviny, a opodál loudila e-mail americká skupina přátel Boba Avakiana. Kromě knižního trhu bylo možné se rozptýlit na vernisáži uměleckých děl různých aktivistů, zpravidla s antiimperialistickou, ekologickou či sociální tématikou. Konferenci uvedla a provázela hudební vstoupení levicových kapel. Občerstvení bylo možné zakoupit ve dvou dobrovolnických kavárnách pořádaných DKP značených K1 a K2 (rozhodně zlepšení oproti loňskému roku, kde kavárna byla jediná a fronty nedozírné).

V neděli 12. 1. jsme se ráno vydali se soudruhy z Levé perspektivy na tradiční Luxemburg-Liebknecht demonstraci, během které se vyráží od centra města k pohřebišti socialistů. Jako vždy byla demonstrace dechberoucí, tisíce lidí, mezi nimiž členové Komunistické strany Polska, Řecka, Turecka, vyrazilo vzdát hold památce zavražděným revolucionářům a v dlouhé řece rudých praporů a revolučních pokřiků celý průvod připomněl Berlínu jeho pohnutou a revoluční minulost.

Rosa Luxemburg konference a demonstrace je zážitek, který doporučujeme zažít každému českému komunistovi. Berlín je z Prahy snadno dostupný a zkušenost z konference nejen, že člověku dodá v našem hnutí tolik chybějící morálku, ale umožní nám vykouknout z  české bubliny a pochopit, že k práci komunistů ve společnosti zdaleka nestačí prkna parlamentu. Od našich stranických funkcionářů sklízí DKP občas posměch jako “mikrostrana”, ale pravdou je, že němečtí komunisté jsou schopni svůj potenciál ve společenských bojích zužitkovat daleko lépe, a co je nejdůležitější, našli způsob, jak komunistickou myšlenku spojovat na místní kulturu a navázat na svou revoluční minulost při zachování zásadovosti.

Komunistický svaz mládeže, http://www.ksm.cz