Skip to content

KS Venezuely (PCV): O VÁŽNÝCH PŘÍPADECH KORUPCE A ETICKO-MORÁLNÍM ROZKLADU VLÁDY NICOLÁSE MADURA

Politické byro Ústředního výboru Komunistické strany Venezuely (PCV) se domnívá, že nová a závažná fakta o vládní korupci, která vyšla najevo, jsou malým vzorkem hlubokého morálního rozkladu vlády a vysokého buržoazního vedení PSUV.

 

S ohledem na tyto skutečnosti chce PCV upozornit na následující:

 

  1. Odmítáme způsob, jakým vláda a kompetentní instituce přistupují k domnělému boji proti korupci, jako by to byl vnitřní problém vládní strany. První prohlášení prezidenta republiky na toto téma se totiž objevila v rámci jednání vedení PSUV, což dává určité signály, že spíše než skutečný institucionální boj s korupcí nás možná čeká předvolební strategie. Požadujeme, aby vláda a veřejné moci republiky řádně informovaly lid Venezuely, co se děje, jaká byla uskutečněna zatčení a jaké jsou jejich důvody.

 

 

  1. Odsuzujeme jakýkoli pokus vlády Nicoláse Madura vyhnout se zodpovědnosti za korupční skandály. Kořen vážného problému rozkladu ve veřejné správě spočívá v režimu neprůhlednosti a odbourávání všech typů kontrol jako formy řízení vlády. Politováníhodný „antiblokádní“ zákon nezákonně schválený Národním ústavodárným shromážděním, který uděluje nadústavní pravomoci národní exekutivě, je hlavním nástrojem, který exekutiva používá k udělení moci těmto zkorumpovaným mafiím, které měly až do včerejška plnou ochranu vládního vedení, a to i pod argumentem, že jsou „hrdiny“ v boji za vyhnutí se trestním sankcím.

 

Za PCV chceme znovu zopakovat náš požadavek vládě, aby okamžitě znovu zavedla ústavní zásady transparentnosti, odpovědnosti a výkonu sociální kontroly nad veřejnou správou.

 

  1. Pokud jde o tento aspekt sociální kontroly, rádi bychom připomněli, že pracovníci byli ve Venezuele stíháni za odsouzení korupčních činů ve veřejné správě. Typickým příkladem je případ dělníků v ropném průmyslu: Aryenise Torrealby, Alfreda Chirinose a Eudise Girota, o nichž úřad generálního prokurátora vyrobil důkazy, aby se zalíbil stejným mafiím, které jsou dnes v PDVSA (státní ropná společnost, poz. překl.) odsuzovány jako zkorumpované. Všechny tyto vykonstruované důkazy byly v procesech vyvráceny a přesto Aryenis a Alfredo pokračují v domácím vězení.

 

Případ těchto pracovníků ukazuje dvojí metr vlády v boji proti korupci a pokrytectví jejího diskurzu, když apeluje na výkon „sociální kontroly“. Ti, kteří měli odvahu k oznámení, byli nespravedlivě stíháni za ovlivňování ekonomických zájmů mocenských skupin, které se v PSUV vzájemně konfrontují.

 

Využíváme této příležitosti a požadujeme okamžité propuštění Aryenise Torrealby a Alfreda Chirinose.

 

  1. Mezi skupinou zadržených je prezident Criminal Judicial Circuit of Caracas Cristóbal Cornieles, který také sloužil jako právní poradce Národního shromáždění ovládaného PSUV; a kontrolní soudce pro zločiny spojené s terorismem, José Mascimino Márquez, odpovědný za četná odsouzení dělníků, kteří byli nespravedlivě uvězněni.

 

  1. Chceme připomenout, že vláda Nicoláse Madura již potřetí oznamuje „restrukturalizaci na vysoké úrovni“ v ropném průmyslu. Dvě předchozí restrukturalizace vyvrcholily korupčními skandály a soudním stíháním úředníků, s velkým mediálním humbukem, ale s malým množstvím informací o odhalených faktech as beztrestností pro nejvyšší představitele PSUV zapojené do správy ropné společnosti.

 

To byl případ tehdejšího bývalého ministra a prezidenta PDVSA Manuela Queveda, který nejenže vyvázl bez úhony z údajného protikorupčního vyšetřování, ale byl odměněn nominací na poslance pro volby v roce 2020. Vše nasvědčuje – ze včerejších prohlášení prezidenta Madura – tomu, že totéž se stane s bývalým ministrem Tareckem El Aissamim. Konkrétním faktem je, že tyto nové skandály v PDVSA – kde se mluví o ztrátě 3 až 5 miliard dolarů z prodeje ropy spolu se skutečnostmi zjištěnými během předchozí vlády – prokazují odpovědnost administrativy Nicoláse Madura za zničení a demontáž národního ropného průmyslu. Stojí za připomenutí, že totéž se stalo s Rafaelem Ramirezem (ministrem ropy a prezidentem PDVSA ve vládě Huga Cháveze a Nicoláse Madura). Chránil ho Nicolas Maduro a první viceprezident PSUV Diosdado Cabello tváří v tvář výpovědím ze strany pracovníků PCV a ropných společností. Existuje dostatek veřejných důkazů, které to potvrzují.

 

  1. PCV má za to, že pokud je boj proti korupci pravdivý a ne jen další vládní propagandistická show, musí příslušné orgány veřejné moci zahájit vyšetřování odpovědnosti prezidenta republiky za tyto korupční skandály v PDVSA. Je nepřijatelné, aby prezident republiky sám jmenoval ministry, náměstky, prezidenty a členy prezidentských komisí k řešení krize v PDVSA, a když pak propuknou korupční skandály, vyprovokované jím jmenovanými instancemi a postavami, vždy předstírá aby si nad tou věcí umyl ruce. Je důležité si připomenout, že pokaždé, když PCV a levicové sektory odsuzovaly neregulérní jednání ministrů a vysokých vládních úředníků, vystoupil na obranu těchto úředníků sám prezident republiky a osobně převzal odpovědnost za jejich jednání.

 

  1. 3 miliardy dolarů zmizely díky zkorumpovaným mafiím, zatčení majitelů velkých společností, jako je stavební společnost HP – zjevně spojené s rabovacím plánem PDVSA – a členů PSUV, kteří jsou nadále zatýkáni za skandální činy korupce, to vše odbourává diskurs vlády a jejích ekonomických mluvčích, že země nemá dostatek příjmů na zvýšení platů a mezd, ani na řešení vážné krize v základních veřejných službách: vody, elektřiny, lékařské péče a nemocničních potřeb. Všeobecná korupce ve veřejné správě je obrovskou dírou, kterou vyčerpané veřejné příjmy nadále unikají k nejvyšším byrokratům a nové buržoazii spojené s vládou.

Toto rabování je zločinem proti venezuelskému lidu, který sám nese pohromy kapitalistické krize a imperialistické sankce. Odmítáme diskurzivní manipulaci vlády, která tvrdí, že veškerý příjem je určen na sociální investice. Tato vláda zrušila sociální práva a uplatňuje trestnou pracovní politiku právě proto, aby podporovala zájmy těchto kapitalistických mafií.

 

  1. Upozorňujeme pracující ve Venezuele, že jsme právě svědky špičky ledovce velmi hlubokého a vážného problému, který nahlodává společnost a působí na úkor našich práv na důstojné mzdy a životní podmínky. Je čas pokračovat v prohlubování jednoty a mobilizaci dělnické třídy za mzdy rovnající se základnímu koši zboží a návratu porušených práv. To také znamená boj za návrat odborových svobod, proti pronásledování a útlaku dělnických bojů a proti nárokům kapitalistického vedení u moci napadnout PCV- strany dělnické třídy-, s cílem nás umlčet a potlačit nápor dělnických a lidových bojů.

 

  1. Jasně vidíme, že proimperialistické pravé křídlo Juana Guaidóa a pravé křídlo ve vládě Nicolase Madura (převlečené za levicový diskurz) mají společnou účast na drancování veřejné pokladny pro soukromý prospěch, zatímco pracující lidé trpí plnou tíhou krize. Proto se mohou dohodnout na svém paktu mezi elitami. Zastupují stejné malicherné zájmy, bez ohledu na to, jak moc se snaží ukázat se jako antagonistické síly. Jsou to dvě strany téže mince. Proto je důležité, aby dělnická třída, lidové sektory a revoluční síly postupovaly při budování Alternativy z lidového tábora proti tomuto paktu zkorumpovaných a drancujících elit.

 

To jsou pravdy, které Komunistická strana Venezuely (PCV) prostřednictvím svého poslance v Národním shromáždění, soudruha Oscara Figuery, včera vyjádřila v parlamentní rozpravě, ve které jsme byli nuceni hlasovat o schválení dohody, která chválí prezidenta Nicolás Maduro Moros, hlavní osobu zodpovědnou za vážnou situaci v zemi, a proto Figuerovi opět nestydatým způsobem odepřela slovo autoritářská diktátorská diktatura předsedy Národního shromáždění, poslance Jorge Rodrígueze.  PCV hlasovala pro zbavení poslanecké imunity poslance Hugbela Roa, aby mohl být souzen za zločiny, ze kterých je obviněn.

 

JEDNOTA, ORGANIZACE A LIDOVÁ MOBILIZACE K PORAŽENÍ ZKUPOVANÝCH VŮDCÚ A JEJICH PLÁNÚ VE SLUŽBÁCH KAPITÁLU.

 

KDOKOLI VLÁDNE, PRÁVA LIDU BUDOU BRÁNĚNA!

 

 

 

Politické byro Ústředního výboru Komunistické strany Venezuely (PCV)

Caracas 22. března 2023