Skip to content

KS Řecka o uznání „nezávislosti“ takzvaných „lidových republik“ na Donbasu

Prohlášení tiskového oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Řecka (KKE)

 

Komunistická stana Řecka (KKE) a Komunistická mládež Řecka (KNE), stejně jako promírové a anti-imperialistické organizace, posilují boj proti zapojení země do vojenských plánů USA-NATO-EU tak, aby řecké území nebylo využíváno pro operace na Ukrajině, řecko-americká dohoda o základnách nebyla ratifikována a všechny euroatlantické základny a infrastruktura byly okamžitě uzavřeny.

V tomto rámci včera, 21. února, Bojový výbor proti řecko-americké dohodě o základnách uspořádal demonstraci před ministerstvem zahraničních věcí v Aténách za účasti delegací Řeckého výboru pro mezinárodní dimenzi a mír (EEDYE), odborů, studentských svazů, sdružení Federace řeckých žen (OGE), organizací osob samostatně výdělečně činných atd. Respektive, masový pochod se konal v Soluni, po výzvě EEDYE masovým organizacím města.

Tiskové oddělení ÚV zároveň vydalo prohlášení o uznání „nezávislosti“ takzvaných „lidových republik“ v Donbasu, které zní takto:

„Rozhodnutí Ruské federace přistoupit k uznání takzvaných „lidových republik“ Doněcka a Luhanska v oblasti Donbasu, které se v roce 2014 odtrhly od Ukrajiny, je dalším krokem, který dále komplikuje situaci v této oblasti a vede k eskalaci imperialistické konkurence v souvislosti s konfrontací mezi USA-NATO-EU a Ruskem. Nepochybně souvisí s intervencí USA-NATO-EU na Ukrajině i s ozbrojeným útokem, který v minulých dnech zahájila ukrajinská vláda proti lidu v Donbasu poté, co byla předtím vybavena Spojenými státy americkými a NATO. Tento nebezpečný vývoj je důsledkem tragické situace národů, která vznikla po svržení socialismu a rozpadu Sovětského svazu.

Putin se ve svém projevu snažil ospravedlnit svůj současný postoj crescendem antikomunismu a útokem proti bolševikům, Leninovi a Sovětskému svazu. Nic však nemůže pošpinit přínos socialismu v Sovětském svazu, který byl mnohonárodnostním svazem rovnoprávných států, ani zakrýt utrpení způsobené kapitalistickou obnovou, v níž Putin sehrál svou vlastní roli. V praxi je tento útok používán jako zástěrka nebezpečných strategických plánů ruského vedení v oblasti.

„Uznání“ takzvaných „lidových republik“ v Doněcku a Luhansku Ruskem nemůže vyřešit stávající problémy, ale reprodukuje bezvýchodnost kapitalistického způsobu výroby vedoucího k imperialistickým válkám a třídnímu vykořisťování. Kromě toho bude dále brzdit společný boj národů proti nacionalistické nenávisti pěstované buržoazií a imperialistickými státy za prosazování jejich zájmů v oblasti.

KKE se staví proti imperialistické válce a požaduje, aby bylo ukončeno zapojení Řecka do plánů USA-NATO-EU na Ukrajině; uzavření základen USA-NATO; aby na Ukrajinu ani na jiné imperialistické mise nebyly vyslány žádné řecké ozbrojené síly! Vyzývá lid, aby zintenzivnil boj za odpoutání se od imperialistických svazků, s lidovými pány ve své zemi.

Zároveň KKE vyjadřuje solidaritu s komunisty a národy Ruska a Ukrajiny. Vyzývá je, aby posílili boj proti nacionalismu a šovinismu, aby bojovali za to, aby se miliony dělníků nedostaly do pasti etnického konfliktu, který zakrývá skutečné příčiny konfliktu. Aby posílili svůj boj za jedinou alternativu, která existuje pro dělníky a lze ji nalézt na jiné cestě rozvoje, tj. socialismu.“