Skip to content

Kniha „Miloš Jakeš – příběh komunisty“

Kniha „Miloš Jakeš – příběh komunisty“ (generální tajemník Komunistické strany Československa letech 1987-1989) vznikla na základě několika desítek hodin rozhovorů, v nichž se Miloš Jakeš volnou formou vyjadřuje k jednotlivým etapám a událostem stoleté historie Československa a novodobé České republiky.

Uvádí, co se za čtyřicet let budování socialistické společnosti dokázalo a výsledky srovnává s  hospodařením po roce 1989.  Na základě faktů, považuje období let 1970 až 1989 za nejúspěšnější léta v historii samostatného Československa.

Snaží se prokázat, že převrat v roce 1989 nebyl rozhodně dílem skupiny disidentů, ale části bezpečnostních složek a několika skupin stranických funkcionářů, které měly, s pomocí tlaku ulice, donutit stávající stranickou a státní garnituru k odstoupení. Proto období let 1989-1990 charakterizuje jako přechod „od stranického puče ke kontrarevolučnímu převratu“.

Miloš Jakeš ve své knize ukazuje svůj pohled na jednotlivé události vnitřní i zahraniční politiky po roce 1989  až do roku 2019.

Jedná se tedy o autentické vzpomínky a názory bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, které vycházejí v době třicátého výročí listopadových událostí v roce 1989. Jsou jeho osobním pohledem, se kterým se lze ztotožnit, nebo s ním nesouhlasit. Text je doprovázen řadou cenných a někdy i neznámých dobových dokumentů a neznámých fotografií. 

Kniha je doplněna „slovem občana“ Miroslava Polreicha, bývalého velvyslance při odzbrojovacích jednáních Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve Vídni, a dále doplněna slovem nakladatele – Petra Hájka.

Autentičnost knihy je dokumentována podpisem Miloše Jakeše na její obálce.

 

Formát 140 x 205 mm

Váz. s přebalem

Počet stran cca 264

MOC 299 Kč

 

Knihu vydává nakladatelství Česká Citadela a od poloviny května 2019 je ke koupi ve všech knihkupectvích v České  republice nebo je ji možno objednat e-mailem: info@ceskacitadela.cz