Skip to content

Kam míříme a jak rychle?

Panorama 9.- 16.3.

 

Přehled týdne od 9. do 16. 3. byl koncipován jako analýza současné globální situace na základě vybraných klíčových událostí, nebo tendencí projevujících se konkrétními událostmi.

Zde poznamenejme, že v současné buržoazní publicistice a žurnalistice převládá přístup, kdy jsou jednotlivé události prezentovány izolovaně, jako jakési solitéry, coby události per se, ke kterým došlo mimo čas, prostor a kontext a neovlivnila jej žádná zákonitost. I tento přístup je však zákonitý v daném stupni vývoje: informační prostor je součástí společensko-ekonomických vztahů se vším všudy a přes nejrůznější proklamace plní dva cíle: generovat zisk a udržovat společenský koncensus.

Jaké události, nebo lépe řečeno projevy současného stavu kapitalistických vztahů, vybrat a proč? Nespokojili jsme se s prvoplánovými událostmi, které prosystémová media prezentují jako zásadní, dostávají maximální prostor a slouží jako nosiče dvou výše zmíněných cílů. Naopak byly vybrány události, které nejlépe ilustrují vztah výrobních vztahů a dokumentují stav globální ekonomiky, stav uvědomění pracujících, geopolitické vztahy, nadstavbu a stav revolučního hnutí.

V naší (stručné) analýze usilujeme o zhodnocení, jak hluboká je krize současného kapitalismu, jaký je poměr objektivních a subjektivních podmínek, jak daleko (nebo blízko) se nacházíme případné systémové změně a zda je možné uvažovat o revoluční situaci.

 

Ekonomika

 

Na ekonomickém poli uplynulého týdne se jeví jako zásadní informace z bankovního sektoru, protože odrážejí multiplicitní tendence vývoje. Na počátku týdne bylo zveřejněno, že došlo k propadu akcií americké banky Sillicon Valley Bank. Jedná se 16. největší banku v USA, která pracuje hlavně s kapitálem pocházejícím z IT a HighTech průmyslu, v nichž donedávna hrály Spojené státy prim. Dnes přejímají vedoucí místo čínské podniky. Zde je třeba si povšimnout, že na pád banky okamžitě zareagovala nejvyšší politická místa. Konkrétně prezident Biden bez meškání ujistil, že federální zdroje, americká vláda nenechají banku padnout a vkladatelé nemusejí mít starosti o své peníze. Nicméně banka ihned omezila možnost výběrů větších hotovostí. Na pád Sillicon Valley Bank navázal propad ceny akcií ostatních amerických bank a došlo k poklesu dolaru na mezinárodním trhu. Zde není možné chápat pád dané banky jako izolovanou, náhodnou událost vyplývající z hlouposti jejího managementu. Situace na poli kapitálu propojeného právě s IT a HightTech je velmi nejistá minimálně poslední rok a v samotné Kalifornii dochází k masovému propouštění zaměstnanců z těchto sektorů, což má vliv na tok kapitálu (nejenom) v dané bance. Během týdne další americké banky hlásily, že jsou také v ohrožení: Např. First American Bank. Americký tisk průběžně informuje o bankrotech menších investičních domů. Politická scéna není schopná smysluplně zareagovat. Demokrati si vyčítají s republikány, zda přijali dostatečná opatření, aby zajistili bezpečné fungování bank. Napumpování peněz, které pocházejí z dluhu a jedná se o prostředky minimálně (až vůbec) podložené hodnotou, přispívají k roztáčení inflační spirály. Jedná se o řešení na velice krátkou dobu, o snahu o získání času s vírou, že se snad stane zázrak.

Bankovní problémy nezůstaly pouze za oceánem. V průběhu týdne došlo k propadu akcií jedné z bank tzv. Silné devítky, a to Credit Suisse poté, co její majitelé ze Saudské Arábie oznámili, že nebudou nadále úvěrově podporovat danou banku. Akcie šly okamžitě dolů o celých 23 %. Opět přispěchala švýcarská vláda s ujištěním o kapitálové fúzi.

Tyto události samozřejmě vyvolávají nejistotu na finančním trhu, tlak na pracující, kteří jsou ve finále těmi, kdo platí pomoci bankám. Nezapomeňme, že po finanční krizi v letech 2008–2010 ve Spojených státech jsou obavy z možné masivní finanční krize nebo kolapsu velmi živé.

 

Pracující

 

Pracující však tento týden měli jiné starosti než se starat o bankovní kapitál. V mnoha zemích probíhaly intenzivní lidové protesty a stávky. Ve Francii kulminovaly (a stále pokračují) protesty proti posunu věkové hranice odchodu do důchodu. Rozsáhlé stávky, které začínají ochromovat vývozovou schopnost francouzských podniků, byly postaveny mimo provoz některé rafinérie a na ulicích měst rostou hromady odpadků.  Lidová nevůle je zřejmá a působí na rozhodování politiků. Ve strachu, aby nedošlo k odmítnutí zákona o důchodových reformách dolní komorou francouzského parlamentu (horní komora jej potvrdila), mobilizoval prezident Macron speciální zákon, který mu dovoluje ve výjimečných případech vyhlásit zákon i bez schválení parlamentem. Stalo se tak doslova poslední minutu před vyhlášením hlasování. To vyvolalo v parlamentu totální chaos. Někteří poslanci začali křičet pískat, jiní mávat narychlo vytvořenými protestními cedulemi, další začali zpívat hymnu… Ve strachu z útoků demonstrantů na parlament byly povolány policejní jednotky, které zahradily přístup k budově. Tento zákon byl naposledy mobilizován před více než 60 lety.

Pokračují protesty v Řecku, jejichž spouštěčem byla havárie vlaků 1. 3. 2023. Tato tragická srážka není lidmi vnímána jako nehoda, ale správně jako výsledek politické situace v zemi, kdy politická reprezentace jednoznačně dává přednost vytvoření podmínek pro koncentraci kapitálu, pro generování zisku velkými monopoly na úkor zdraví a bezpečnosti lidu. Tyto demonstrace mají proti minulým letům některé jasně definovatelné kvalitativní změny. Jednak hlavními nositeli těchto protestů jsou mladí lidé a jejich organizátory jsou obvykle odborové organizace.

Protesty probíhají také ve Velké Británii, kde stávkují pracovníci státní správy, postupně se k nim přidali zaměstnanci muzeí a galerií. Pokračují protesty pracovníků ve zdravotnictví.

Demonstruje se na mnoha místech USA, v Německu (např. zaměstnanci Lufthansy), ale třeba také v Moldávii zkoušené hlubokou ekonomickou regresí ještě zhoršenou v důsledku války na Ukrajině.

I v ČR je situace bez precedentu v posledních 30 letech kapitalismu. Lidé čím dál častěji a čím dál snáz vyjadřují svou nespokojenost a obavy veřejně. Tyto akce však mají často nacionalistický charakter, vyjadřují pouze nesouhlas, nemají třídní charakter, nejasné vedení. Organizátoři se rekrutují z řad politických „podnikatelů” nebo osobností, u nichž je strach z fašizace, případně stran, které tímto způsobem doufají v politickou reprezentaci.

 

Geopolitická scéna

 

Na geopolitické scéně samozřejmě dominuje (faktograficky těžko čitelný) konflikt na rusko-ukrajinské frontě, přičemž je čím dál tím více zřejmé, že se jedná o projev vyostřených meziimperialistických antagonismů. Dále zmiňme, že došlo k setkání iniciované Čínou s Iránem a Saudskou Arábií. Tyto tři velmoci se domluvily na obnovení diplomatických vztahů, což jasně ukazuje přeskupování geopolitických spojenectví a tím i sil jednotlivých bloků.

 

Stát a občan

 

Okomentujme také rozpor vztahu státní administrativy (jednoznačně reprezentující zájmy kapitálu) a společnosti. Charakteristickým příkladem je udělování grantů dotačních programů rozdělujících finance na bezpečností zařízení ETCS určené pro železniční dopravu. Z několika desítek dopravců (!) se soutěže zúčastnilo 17 dopravců, 10 bylo podpořeno, 4 s podmínkou, 3 projekty byly zamítnuty. Jedná se o evropskou dotaci, kde jsou nastavena pravidla hodnocení. Ministerstvo ústy svého mluvčího sdělilo, že dotace není nároková.  Vláda A. Babiše se v roce 2021 zavázala, že jednotný bezpečnostní systém železnic bude do roku 2040 fungovat na všech tratích. S podivem by mohlo být, že neexistuje státní strategie, jak jednotlivé tratě vybavovat a rozhodnutí systém zavést co nejdříve a usilovat o úspěch v dotační soutěži je bizardní. Z toho vyplývá, že zde nejde o bezpečnost občanů, cestujících, lidu, ale opět o přerozdělování prostředků na základě jiných kritérií než lidových potřeb. Efektivita, účinnost, průhlednost grantových soutěží je absolutně kontraproduktivní (považujeme-li za kritérium přínosnosti lidové zájmy). Přesně tato politika byla příčinou vlakové tragédie v Řecku, která stála životy několika desítek převážně mladých lidí. Lidská chyba se stala, avšak nefungovalo moderní zabezpečovací zařízení, jenž by dokázalo zabránit tragické nehodě.

 

Revoluční hnutí

 

Tato tristní situace, hluboká krize, zhoršování života lidí na nejrůznějších rovinách by mohlo evokovat závěr, že třídní, odborové hnutí pracujících, lidové, revoluční hnutí radikálně posílí. Ale naopak, tzv. levice je úplně vyprázdněná. Není schopná nabídnout nic kromě „cenných” rad kapitálu a výtek, co dělá špatně. Lidé cítí, že tudy nevede cesta ke zlepšení jejich života a ve své většině strkají sociálně demokratickou a oportunistickou levici do jednoho pytle s vládnoucí pravicí. Na řadu přicházejí řešení stejně neúčinná: národnostní a lokální kritéria, „pozitivní” myšlení, modlitby, případně bezmoc vyplavuje nenávist a destruktivní tendence spojené se snahou jednoznačně lajnovat správné názory.

 

Na závěr

 

V každém případě situace je bezprecedentní a někteří začínají hovořit o revoluční situaci. Marx správně definuje, že revoluční situace nastává, když vládnoucí třída už nedokáže vládnout postaru a třídy utiskovaných nedokáží žít postaru. Tato brilantní definice je velmi dobrým měřítkem, jak daleko od takové situace jsme. Jedná se o nerovnoměrný proces. Buržoazie v jedné zemi může mít ještě velké rezervy v možnostech, jaké prostředky vlády uplatnit, jinde může být situace opačná. Fakt, že buržoazní vlády sahají k opatřením typu: cenzura, zákazy, státní násilí, ale také k přerozdělování sfér zájmu a likvidaci kapitálu prostřednictvím války, je zřejmé, že postupně vyčerpává konvenční „mírové” prostředky. Fakt, že lidé vyjadřují aktivně svoji nespokojenost a neochotu podrobit se vládním opatřením v různých regionech a velkém počtu, také ukazuje na posun směrem k ochotě, vůli a odhodlání svrhnout stávající systém. Lidová nespokojenost nemusí automaticky vyústit v revoluční hnutí, v cílené svržení kapitalismu a nastolení socialismu. Stejně tak taková kvalitativní změna v jedné části světa neznamená automaticky, že se ve stejné kvalitě přelije i do jiných zemí.

Žijeme v hraniční době, která je výzvou, ale také prostorem pro revoluční lidové hnutí.

 

Připravila redakce KOMINTERNet-Dialogu.

Uzávěrka 16. 3. 2023 ve 20:00.