Skip to content

Jak řešit současnou pandemii?

Návrhy komunistů z časopisu Dialog

 

 1. Vybudování nové státní nemocnice specializované na SARS-CoV-2 a na další podobné problémy. 
 2. Soukromý lékařský sektor převést pod kontrolu státu, odborů a zaměstnanců.
 3. Lékařskou zdravotní péči na každé pracoviště. 
 4. Ochranné prostředky všem zaměstnancům nezbytným pro fungování společnosti (zdravotníci, sociální pracovníci, hasiči, policisté, vojáci, prodavačky, řidiči a další zaměstnanci hromadné dopravy).
 5. Ochranné pomůcky pro všechny obyvatele zdarma. 
 6. Zaměstnání všech lékařů, sester a ostatních zdravotníků, kteří jsou momentálně bez práce. 
 7. Přerušení či omezení práce ve všech provozech bez ochrany dělníků a zaměstnanců, které nejsou nezbytné pro momentální život společnosti (např. automobilky, další provozy těžkého průmyslu, mnohá odvětví spotřebního průmyslu apod.).
 8. Využít soukromé hromadné dopravní prostředky pro zesílení dopravy podle potřeb, které nařídí odborníci. 
 9. V době pandemie a řešení jejích následků vyplácet 100% minimální mzdy pro všechny žijící na území republiky, 50% pro nezletilé s výjimkou majitelů mamutích a velkých podniků a zaměstnanců pobírajících standardní výši mzdy či platu. 
 10. U velkých firem s přerušenou výrobou zavést povinnost vyplácet 100% mzdy či platu. 
 11. Zákaz propouštění zaměstnanců s hrozbou konfiskace podniku státem a zaměstnanci. 
 12. Jakýkoliv plat nesmí přesahovat trojnásobek průměrného hrubého platu – kontrola opatření ze strany odborů a zaměstnanců.  
 13. Zastavení odvodů dividend a dalších forem zisku zahraničního kapitálu – zavedení lidové kontroly. 
 14. Zásadní přímé zdanění velkého a mamutího kapitálu.
 15. Přebírání krachujících a opuštěných podniků státem a zaměstnanci. 
 16. Zákaz soudních příkazů o vystěhování rodin a nebo studentů.
 17. Přerušení plateb hypoték, nájmů a jiných dluhů.
 18. Žádná podpora velkého kapitálu veřejnými penězi. (30 let dotací stačilo – vedlo k vytvoření astronomického státního, soukromého a osobního dluhu).
 19. Okamžitě zastavení všech válečných misí.
 20. Posílení práv zaměstnanců a odborů.