Skip to content

Haiti: USA se snaží ohnout Chartu OSN, aby si posvětily nezákonnou a nechtěnou invazi

Rukavice byly sundány 17. října na zasedání Rady bezpečnosti OSN, což byl jeden z nejlepších diplomatických výstřelků bez rukavic od úsvitu nového multipolárního světa 24. února. A tématem bylo Haiti.

Spojené státy hledají recept, jak ospravedlnit svou čtvrtou velkou vojenskou intervenci na Haiti za sto let. Washington si kvůli tomu rychle pohrává s Chartou OSN a snaží se pověřit jeden stát nebo skupinu států, aby intervenovaly v jeho prospěch. Zdroje tvrdí, že kandidáty na tuto poctu jsou Kanada, Mexiko a Norsko.

Nicméně veto držící Čína a Rusko nesouhlasí a není žádná záruka, že USA (se svými obvyklými spojenci, Kanadou a Francií) ve svém gambitu uspějí.

Brazílie hrála vůdčí roli v Misi OSN pro stabilizaci Haiti (MINUSTAH), která trvala od roku 2004 do roku 2017. Šlo však o konvenční „mírovou“ misi OSN schválenou podle kapitoly 7 Charty OSN, důkladně řízenou RB OSN.

To, co generální tajemník OSN António Guterres navrhl ve svém dopise RB OSN (S/2022/747) z 8. října, je úchylka, a to hned ve dvou bodech.

Za prvé, stejně jako její bezprostřední předchůdci, MINUSTAH a Mise OSN pro podporu spravedlnosti na Haiti nebo MINUJUSTH (která trvala od roku 2017 do roku 2019), by každá nová mise byla flagrantním porušením kapitoly 7, článku 43, který povoluje pouze nasazení vojáků „k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti“. Současné potíže Haiti jsou výhradně vnitropolitickým bojem, nikoliv konfliktem mezi dvěma státy, ačkoliv prezident Dominikánské republiky Luis Abinader směšně tvrdí, že haitští migranti a uprchlíci přecházející do sousední země jsou hrozbou pro jeho „národní bezpečnost“.

Kromě toho faktický premiér Ariel Henry a jeho kabinet nemají absolutně žádnou legitimitu ani právní postavení k tomu, aby pozvali zahraniční vojáky na svrchovanou haitskou půdu. Je pouze hlavou vlády, kterou nominovala, ale nesložila přísahu poslední zvolená haitská hlava státu, prezident Jovenel Moïse, 5. července 2021, dva dny před svou vraždou. Henry byl o dva týdny později protlačen k moci „Základní skupinou“ velvyslanců na Haiti, ovládanou USA. Moïseho funkční období nesporně skončilo 7. února – většina právních expertů tvrdí, že o rok dříve – čímž skončila veškerá legitimita, kterou Henry mohl mít.

Za druhé, každá nasazená mnohonárodnostní vojenská síla podle kapitoly 7 má být plně pod dohledem a kontrolou Rady bezpečnosti. Guterres však navrhuje, aby OSN přenesla odpovědnost za vojenské akce na jednu zemi nebo skupinu zemí, což je formulace, jež v Chartě OSN nikde není.

„Rada bezpečnosti nemůže vojenskou misi „nasmlouvat externě“, vysvětlil Alfred-Maurice de Zayas, první nezávislý odborník OSN na podporu demokratického a rovnocenného mezinárodního řádu, jmenovaný Radou OSN pro lidská práva. „Generální tajemník si může říkat, co chce, ale nemá žádnou moc. V tomto případě předkládá nerozumný návrh.“

Guterres ve svém dopise navrhl „síly rychlé akce“ složené z „jednoho nebo několika členských států, které jednají dvoustranně [zdůraznění autorů] na pozvání haitské vlády a ve spolupráci s ní, [které] by mohly urychleně nasadit … na podporu haitské národní policie [PNH]“.

Navrhl dvě možnosti, jak tuto sílu nakonfigurovat.

Možností první by byla „mnohonárodnostní policejní pracovní skupina“ složená z poradců a školitelů, která by „posílila taktické a operační schopnosti [PNH] v boji proti násilí gangů“, zatímco PNH „by zůstala jedinou jednotkou v přední linii operativní policejní práce a operací proti gangům“.

Možností druhou by byla agresivnější „mnohonárodnostní speciální jednotka“ na podporu PNH „v boji proti gangům, a to i prostřednictvím společných úderů, izolace a zadržovacích operací po celé zemi“. Stručně řečeno úderný oddíl speciálních jednotek.

Zajímavé je, že slovo „dvoustranná“ je použito šestkrát v celém osmistránkovém dopise vedoucího mnohostranné organizace. Hezky to zapadá do washingtonského zákona o globální křehkosti (GFA), schváleného v roce 2019, který počítá s umístěním amerických jednotek na Haiti a s využitím Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) ministerstva zahraničí jako „humanitárního“ krytí v rámci desetileté bilaterální dohody.

Aby Washingtonu tato lest prošla, potřebuje zlého slaměného panáka, kterého jeho bílí rytíři zabijí. Velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová uvedla:

„Návrh rezoluce výslovně uvádí jako předmět takových sankcí Jimmyho Cheriziera, známého také jako „Gril“. Je přímo odpovědný za nedostatek paliva, který ochromuje zemi. Schválením této rezoluce bychom podnikli konkrétní kroky, abychom jeho a tolik dalších násilných zločinců pohnali k odpovědnosti.“ Cherizier je předním mluvčím Revolučních sil rodiny a spojenců G9, Mess with One, You Mess with All (FRG9), aliance ozbrojených sousedských organizací bojujících proti zločinu.

Thomas-Greenfield se dále pokusil recept prodat slovy: „Je to také přímá reakce na žádost premiéra Henryho a haitské rady ministrů o mezinárodní pomoc, která by pomohla obnovit bezpečnost a zmírnit humanitární krizi.“

Rusko a Čína se podle očekávání nesouhlasily.

„Rádi bychom zdůraznili ono vnější vměšování do politického procesu na Haiti,“ řekl Dmitrij Poljanskij, první náměstek stálého zástupce Ruské federace při OSN. „Podsouvat [haitský] zájem zájmům známých regionálních hráčů [tence zastřená zmínka o USA], kteří považují americký kontinent za svůj zadní dvorek, je nepřijatelné.“ A poznamenal, že „mnoho opozičních skupin volá po nepovolení zahraniční intervence a právem odkazují na nepříliš úspěšnou zkušenost, mírně řečeno, s vnějším vměšováním do záležitostí země“. A konečně „nemůžeme podpořit ani pokusy o rychlé prosazení rezoluce pro tuto radu o sankcích,“ uzavřel Poljanskij.

Čína se také postavila proti vojenské variantě s tím, že „vzala na vědomí bezprostřední odpor některých politických stran a skupin vůči přítomnosti cizích ozbrojených sil na Haiti, a to v době, kdy haitská vláda postrádá legitimitu a není schopna vládnout“.

Haiťané uspořádali 17. října, v den 216. výročí vraždy otce zakladatele Jeana-Jacquese Dessalinese, mohutné protiinvazní demonstrace v Port-au-Prince. Mnozí demonstranti mávali ruskými vlajkami. V chaotických střetech haitská policie rozehnala část demonstrantů slzným plynem. Týž den se asi 60 demonstrantů vydalo po Nostrand Avenue z Eastern Parkway na Flatbush Avenue v Brooklynu v New Yorku, s požadavkem, aby k intervenci nedošlo.

Čína však vyjádřila podporu sankcím, ale nedala vůbec najevo, že by souhlasila s tím, že se Washington zaměřil na Cheriziera, křižáka bojujícího proti zločinu. Cherizierova výzva k sociální revoluci na Haiti je tím, co USA a jejich spojence v haitské vládnoucí třídě děsí.

„Čína podporuje cílené sankce včetně zákazů cestování, zmrazení majetku a zbrojního embarga, kromě jiných opatření, proti členům gangů a jejich stoupencům,“ řekl Geng Shuang, zástupce stálého zástupce Číny při OSN, pravděpodobně s odkazem na zločince seskupené v konfederaci známé jako G-Pèp. Zahrnuje vražedné gangy zapojené do únosů, vydírání, znásilňování a vražd jako gang pěti sekund z Village de Dieu, Martissantův gang z Ti Lapli a Croix-des-Bouquets gangy z Vitelhomme a 400 Mawozo, které v poslední době na sociálních sítích zveřejnily stínání hlav svých obětí.

Cherizier také nedávno odsoudil spolupráci policie s ozbrojenci G-Pèp, kteří jezdí v jejích obrněných vozech.

Součástí kampaně haitské buržoazie a Washingtonu proti G9 je říci nejen to, že drží Haiti jako rukojmí tím, že blokuje Varreuxský palivový terminál v Port-au-Prince, ale také šířením zvěstí v rádiích a sociálních médiích, že G9 prodává plyn pro vlastní zisk.

„Je to jejich pokus zdiskreditovat nás a oklamat masy, aby si myslely, že G9 krade a prodává plyn,“ řekl Cherizier 17. října listu Haïti Liberté. „Takhle se snaží, aby nám lidé nevěřili, stejně jako když nás obvinili, že jsme od Ariela Henryho dostali 10 milionů [81 000 amerických dolarů], nebo 43 milionů [348 300 amerických dolarů], nebo 20 milionů tykví [162 000 amerických dolarů]. Je to jen čistá pomluva.“

„Terminál je zavřený,“ pokračoval Cherizier. „Je zabarikádovaný obrovskými příkopy, které jsme vykopali, a prázdnými kontejnery. Kdyby někdo chtěl plyn vzít, jak by ho dostal ven? To obrovské množství plynu, o kterém mluví, kolik příjemců bychom potřebovali, abychom tento plyn dostali a přepravili?

Říkají, že jsme přemohli ochranku objektu; poslechněme si svědectví bezpečnostních agentů terminálu. Terminál má 70% plynu v celé zemi; takový terminál má nepochybně kamery. Ať ukážou záběry, které dokazují jejich obvinění proti G9.

Co je jisté: plyn neodejde, pokud a jedině pokud Ariel neustoupí od svého rozhodnutí zvýšit cenu plynu a nevrátí ji do stavu, v jakém byla předtím. Dokud ji nastaví na cenu MMF, plyn neodejde. Pokud nepoužije vojenskou sílu imperialismu k znovudobytí terminálu.

Není náhodou, že USA každý den hovoří o G9, ale G9 nikdy nikoho neunesla ani neznásilnila,“ pokračoval Cherizier. „Nezablokovali jsme Martissant, který na rok a čtyři měsíce odřízl hlavní město od čtyř [jižních] departementů. G9 nezablokovala Croix-des-Bouquets. Cílem USA, zvířetem, které má být zabito, je však G9, protože my, stejně jako lidové masy, požadujeme skutečnou změnu, aby se životní podmínky lidí žijících v dělnických čtvrtích zlepšily, aby žili slušně.“

„Cizinci se vylodí,“ řekl Cherizier. „Jen ať přijdou! Nebudou však čelit jen Jimmymu Chérizierovi, ale všem rozzlobeným lidem z ghet, kypícím v jejich dělnických čtvrtích, kteří nemají co ztratit a jsou připraveni bojovat a zemřít za svou zemi. Ohrozili jsme zájmy oligarchů, obchodníků s koly, kteří zničili náš průmysl. Kupují jen proto, aby prodávali. Zavřeli [státní cukrovar] HASCO, který měl více než 30 000 dělníků, cementárnu a mlýn na mouku, a udržovali obyvatelstvo v bídě. Zajisté jsou ohroženy zájmy imperialismu! Jen ať se to stane! Až přijde imperialismus, postavíme se k politickému boji a budeme bránit své životy.“

Rusko a Čína mohou plány Washingtonu v OSN překazit, ale USA se pak mohou obrátit buď na Organizaci amerických států (OAS), nebo dokonce na improvizovanou koalici na polokouli, jako to udělaly při invazi do malé Grenady v roce 1983.

„Myslím, že vyšlou vojáky ze zemí CARICOM s podporou USA, Kanady, Mexika [a] DR [Dominikánská republika],“ tweetovala doktorka Jemima Pierrová, haitská analytička zprávy Black Alliance for Peace a Black Agenda (Černošská aliance za mír a černošský program).

 

Kim Ives

24. října 2022

 

[převzato z Haiti Liberte. https://haitiliberte.com ]

Ze serveru australské Zelené levice www.greenleft.org.au přeložil Vladimír Sedláček